Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Centrum polymerních materiálů

Studium

Naším denním chlebem je výzkum, přesto si najdeme čas i na studenty. Ústav zajišťuje výuku předmětů zaměřených na vlastnosti a chování polymerů, nebo metody jejich testování a analýzy. Učíme také předměty týkající se kompozitních materiálů, nanomateriálů a nanotechnologií. Naší specialitou jsou biologické disciplíny – aplikovaná biologie, buněčné kultury a všechno, co se týká biomateriálů. Tyto předměty mají ve svých studijních plánech například studenti materiálového inženýrství, polymerních materiálů a technologií, kosmetiky, potravin i procesního inženýrství a inženýrství ochrany životního prostředí.

Samostatnou kapitolou našich pedagogických aktivit jsou studenti v nejvyšším stupni studia, tedy doktorandi. Vzhledem k zaměření ústavu svůj čas trávíme nejčastěji se studenty oboru Technologie makromolekulárních látek, ale pomáháme i doktorandům oboru Nástroje a procesy a společnou řeč dokážeme najít i s doktorandy potravinářskými.

Jestli se rozhodnete pro doktorské studium, možná bude vaším školitelem někdo z CPM.

Školiteli doktorského studia jsou:

  • prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
  • prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D., DSc.
  • prof. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.
  • prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
  • doc. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.
  • prof. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D
  • doc. Ing. et Ing. Kuřitka Ivo, Ph.D. et Ph.D.
  • doc. Ing. Natalia Kazantseva, CSc.
  • doc. Nabanita Saha, M.Sc., Ph.D.
  • Ing. Robert Moučka, Ph.D.

Fakulty a součásti

Zavřít