Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Centrum polymerních materiálů

Věda a výzkum

Centrum polymerních materiálů je ústavem zaměřeným na vědecko-výzkumné aktivity a jak už název napovídá, objektem našeho zájmu jsou polymerní materiály. Věnujeme se vývoji progresivních polymerních systémů, biomateriálům, kompozitům s elektrickými, magnetickými nebo senzorickými vlastnostmi. Umíme modelovat zpracovatelské procesy a vyvíjíme nové reologické techniky.

Jednotlivým oblastem se věnují specializované vědeckovýzkumné skupiny:

Biomateriály

Tato výzkumná skupina se pod vedením prof. Ing. Petra Humpolíčka, Ph.D. věnuje studiu vztahu materiálových a biologických vlastností pomocí in vitro technik. Zvláštní důraz je kladen na elektricky vodivé  polymery a jejich využití v biomateriálech.

Polymerní kompozity

Skupina vedená doc. Ing. Jarmilou Vilčákovou, Ph.D. se zabývá přípravou a testováním polymerních (nano)kompozitů na bázi elektricky vodivých (sazí, uhlíkových nanotrubiček, grafénu) a magnetických (karbonylové železo, ferity) plniv. Tyto kompozity nacházejí využití v oblasti stínění proti elektromagnetickému záření a v oblasti antistatiky.

Multifunkční nanomateriály

Skupina doc. Ing. et Ing. Iva Kuřitky, Ph.D. et Ph.D. se zabývá integrovaným designem funkčních materiálů a zařízení s důrazem na efekty polovodičů (oxidů kovů) na úrovni nanorozměrů a modifikaci polymerů. Kromě výzkumu fyzikálních a chemických vlastností těchto materiálů a nanostruktur se skupina věnuje také jejich vývoji pro reálné aplikace v plastech a kompozitech, medicínských a farmaceutických materiálech, elektronice, fotokatalýze a dalších oblastech.

Systémy se senzorickými vlastnostmi

Tato skupina vedená prof. Ing. Petrem Slobodianem, Ph.D. se věnuje přípravě, charakterizaci a testování polymerních nanokompozitních materiálů se zvláštním zaměřením na technologii senzorů pro detekci par, plynů a mechanického napětí a deformace. Chemo-rezistivní a piezo-rezistivní sensory jsou založeny na principu elektricky vodivých polymerů a polymerních kompozitech s obsahem elektricky vodivých plniv, jako jsou například uhlíkové nanotrubičky a grafen.

Aplikovaná reologie

Výzkumná skupina prof. Ing. Martina Zatloukala, Ph.D. DSc. je zaměřena na výzkum tokového chování polymerních tavenin s cílem porozumět vzniku nestabilních toků, které vznikají při jejich zpracování pokročilými technologiemi. Věnuje se vývoji nových experimentálních metodik pro reologickou charakterizaci polymerních tavenin, vývoji a hodnocení nových konstitučních rovnic pro polymerní taveniny, výzkumu nestabilních toků polymerních materiálů a vývoji kriteriálních pravidel pro jejich detekci, modelování zpracovatelských procesů. Další oblastí zájmu skupiny je vývoj nových reologických technik, jež umožňují optimalizaci produkce polymerních nanovláken a charakterizaci nanovlákenných filtrů.

Fakulty a součásti

Zavřít