Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
docent

doc. Mgr. Aleš Mráček, Ph.D.

Ústav fyz. a mat. inž.
E-mail: mracek@utb.cz Mobil: +420 733 690 668 TEL: +420 576 035 110 Kancelář:
U15/431

Aleš Mráček se zabývá především fyzikálními a fyzikálně-chemickými vlastnostmi polymerů a biopolymerů v pevné i kapalné fázi a přípravou speciálních hydrogelových systémů na bázi hyaluronanu pro tkáňové inženýrství. Jeho práce se týká také oblasti fyziky povrchů a fázových rozhraní (aktivace povrchů, chemická modifikace, plasmatická depozice a modifikace).


Životopis

Vzdělání

 • 2013: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, obor Technologie makromolekulárních látek, doc.
 • 2001-2005: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, obor Technologie makromolekulárních látek, doktorské studium, Ph.D.
 • 1995-2000: Univezita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor Chemická fyzika a biofyzika, Mgr.

 

Stáže a studijní pobyty

 • 2017: Technical University of Cluj-Napoca, Rumunsko, přednášející v rámci projektu CEEPUS
 • 2017: University of Žilina in Žilina, Slovensko, přednášející v rámci projektu CEEPUS
 • 2016: University of Coimbra, Faculty of Science, Department of Chemistry, Portugalsko přednášející v rámci programu Erasmus
 • 2015: Technische Universität Graz, Institute of Chemistry, Austria, přednášející v programu Erasmus
 • 2011-dosud: Institut "Jožef Stefan", Ljulbjana, Department of Surface Engineering an Optoelectronics, Slovinsko, přednášející v programu Erasmus
 • 2005: Université de Rennes (prof. Spanhel): Preparation and characterisation of ZnO nanoparticles, půlroční stáž v rámci doktorského studia.

Průběh zaměstnání

 • 2013-dosud: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta technologická, Ústav fyziky a materiálového inženýrství, docent
 • 2011-dosud: Univerzita Tomáše Bati, Centrum polymerních systémů, výzkumná skupina "Povrchové úpravy materiálů a jejich charakterizace", vedoucí výzkumné skupiny
 • 2009-dosud: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta technologická, Ústav fyziky a materiálového inženýrství, ředitel ústavu
 • 2005-2013: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta technologická, Ústav fyziky a materiálového inženýrství, odborný asistent
 • 2001-2005:Univerzita Tomáše Bati, Fakulta technologická, Ústav fyziky a materiálového inženýrství, asistent
 • 2000-2001: Ústav ekologie krajiny, AVČR, Laboratoř biofyzikálních metod, vědecký pracovník

Členství v organizacích

 • Moravský latecký klastr, z. s., zástupce UTB ve Zlíně, člen od 2015
 • American Physical Society, člen od 2005

Členství v orgánech

 • Oborová rada doktorského studijního programu "Nástroje a procesy", FT UTB ve Zlíně, člen od 2016
 • Rada studijních programů, FT UTB ve Zlíně, člen od 2012
 • Akademický senát FT UTB ve Zlíně, období 2009-2012, 2018-dosud
 • Kolegium děkana, FT UTB ve Zlíně, člen 2009-dosud

Fakulty a součásti

Zavřít