Tomas Bata University in Zlín

Associative Professor

doc. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.

Polymer Centre
E-mail: vilcakova@utb.cz Mobile: +420 734 872 707 TEL: +420 576 031 222 Office:
U1/442
U17/A417 - tel: +420 576 038 113

Curriculum vitae

Education

 • 1985-1989 Gymnázium Kroměžíž, SŠ
 • 1990-1995, inženýrské studim, Obor: Materiálové inženýrství, Fakulta technologická, Vysoké Učení Technické v Brně
 • 1995-2000, doktorské stadium, SP: Technologie makromolekulárních látek, Fakulta technologická, Vysoké Učení Technické v Brně
 • 2000 obhajoba disertační práce na téma: Electrical percolation threshold of composite materials
 • 2007 habilitace v oboru: Technologie makromolekulárních látek, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Internships and study stays

 • Study stay, Slovak Academy of Science, Polymer Institute, Bratislava, 2007 (1 month)
 • Study stay, Institute Radio-Engineering and Electronics, Moscow, 2004 (3 months), 2006 (3 months)
 • Study stay, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 1998 (3 months), 2001 (3 months)

Process of employment

 • 2011 - dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní Institut, Centrum polymerních systémů, senior research
 • 2006 – dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Centrum polymerních materiálů, statutární zástupce ředitele
 • 1999 – dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Centrum polymerních materiálů, vědecko-výzkumný pracovník

Membership of expert organizations

Česká společnost pro nové materiály a technologie, člen od 2001

The Polymer Processing Society, člen od 1998

Society of Plastics Engineers, člen od 1999

Society for the Advancement of Material and Process Engineering, člen od 2006

 

Membership of bodies

Člen organizačního týmu konference pořádané společnosti PPS ( Europe/Africa Regional Meeting) ve Zlíně, srpen 16-18, 2000

Místopředseda Akademického senátu Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2008 – 2009

Předseda Legislativní komise Akademického senátu Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2008 – 2009

Předseda Akademického senátu Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2010-2011

Člen Vědecké rady Fakulty technologické oboru. Technologie makromolekulárních látek, od 2010

Člen Oborové rady, doktorský studijní program P3972 Nanotechnologie a pokročilé materiály, studijní obor 3942V006 nanotechnologie a pokročilé materiály, členka od 2016

Faculties and departments

Close