Tomas Bata University in Zlín

Food Technology

Natural antioxidants and their application in foodstuff technology

Téma:Přírodní antioxidanty a jejich využití v potravinářské technologii
Topic:Natural antioxidants and their application in foodstuff technology
Školitel/Tutor:prof. Ing. Lubomír Lapčík, CSc.
Konzultant/Consultant: 
E-mail:lapcik@utb.cz
Anotace:
Přírodní antioxidanty hrají významnou roli v ochraně organizmu před vznikem nádorových onemocnění. Proto jejich přítomnost v potravinách pozitivně ovlivňuje funkčnost potravin ve smyslu jejich antioxidačních vlastností v lidském organizmu. Cílem práce bude porovnání antioxidantů získaných z vybraných typů rostlinných produktů, zejména vzhledem k jejich schopnosti funkce radikálových lapačů. Budou určeny základní kinetické parametry zhášení těchto radikálů účinkem antioxidantů.
Annotation:
Natural antioxidants play important role in guarding organisms against cancer illnesses. That is why their presence in the food positively influence functionality of the foodstuffs in the human organism. The aim of this research will be comparison of antioxidants extracted from selected types of plant products, mainly with respect to their free radicals trapping capacity. There will be determined basic kinetic parameters of the free radicals trapping by means of the antioxidants action.
Požadavky na studenta:
Absolvent vysokoškolského studia přírodovědného nebo technického směru v oboru chemie, fyzikální chemie, materiálové chemie, případně potravinářské chemie a technologie.
Requirements:
Graduate of the technical or natural science university curricula in the subjects of chemistry, physical chemistry, materials chemistry, or foodstuff chemistry and technology.
Literatura/Literature:
1.      Simunkova, M., Alwasel, S.H., Alhazza, I.M., Jomova, K., Kollar, V., Rusko, M., Valko, M. Management of oxidative stress and other pathologies in Alzheimer’s disease (2019) Archives of Toxicology, 93 (9), pp. 2491-2513.

2.      Lawson, M., Jomova, K., Poprac, P., Kuca, K., Musílek, K., Valko, M. Free radicals and antioxidants in human disease (2018) Nutritional Antioxidant Therapies: Treatments and Perspectives, pp. 283-305.

3.      Li, P., Lapčík, L., Lapčíková, B., Kalytchuk, S. Physico-chemical study of steroids from different matureness corn silk material (2019) Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 13 (1), pp. 658-664.

4.      Li, P., Lapčík, L. The research of functional ingredients from corn silk [Article@Výzkum funkčních složek kukuřičného hedvábí] (2018) Chemicke Listy, 112 (2), pp. 93-97.

5.      Li, P., Lapčík, L., Lapčiková, B., Kalytchuk, S. Physico-chemical study of flavonoids from different matureness corn silk material (2018) Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 12 (1), pp. 347-354.

Faculties and departments

Close