Tomas Bata University in Zlín

Food Technology

Study of microbial diversity in fermented products by combination of advanced methods

Téma:Využití pokročilých metod ke studiu diverzity mikroflóry ve fermentovaných potravinách

 

Topic:Study of microbial diversity in fermented products by combination of advanced methods

 

Školitel/Tutor:doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.
Konzultant/Consultant:
E-mail:bunkova@utb.cz
Anotace:
Metody molekulární biologie a analytické chemické metody se stále častěji využívají ke sledování přítomnosti technologicky žádoucích i nežádoucích mikroorganizmů v potravinách. Výhodou těchto metod je to, že jejich pomocí lze zachytit i tzv. nekultivovatelné mikroorganizmy. Cílem práce bude pomocí pokročilých molekulárně biologických a analytických metod sledovat dynamiku vývoje mikroorganizmů nebo jejich metabolitů ve fermentovaných potravinách v závislosti na vybraných vnějších faktorech.
Annotation:
Molecular biology and analytical chemistry methods are increasingly used to monitor the presence of microorganisms (starter and/or non-starter), including nonculturable microorganisms. The aim of the work will be to monitor the dynamics of the microbial community or their metabolic products in fermented products depending on the selected external factors using molecular biology and analytical methods.
Požadavky na studenta:
Magisterský stupeň v oboru technologie potravin, mikrobiologie, případně v příbuzných oborech.
Requierements:
Master degree in the area of Food Technology, Microbiology or related.
Literatura/Literature:
1.        JANY, J.-L., BARBIER, G. Culture-independent methods for identyfying microbial communities in cheese. Food Microbiology 25, 839-848. 2008.

2.        COCOLIN L., DIEZ A., URSO R. et al. Optimization of conditions for profiling bacterial populations in food by culture-independent methods. International Journal of Food Microbiology. 120, 100-109. 2007

3.         GIRAFFA, G., NEVIANI, E. DNA-based, culture-independent strategies for evaluating microbial communities in food-associated ecosystems International Journal of Food Microbiology. 67, 19-34. 2001.

4.         LAHTINEN, S., OUWEHAND, A.C., SALMINEN, S., von WRIGHT, A. Lactic Acid Bacteria: Microbiological and Functional Aspects, 4th ed. CRC Press, 2011.

Faculties and departments

Close