Tomas Bata University in Zlín

Process Engineering

Powder Injection Moulding Optimization

Téma:Optimalizace PIM procesu
Topic:Powder Injection Moulding Optimization
Školitel/Tutor:prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D.
Konzultant/Consultant:prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
E-mail:hausnerova@utb.cz
Anotace:
Téma je zaměřeno na kritické prvky procesu vstřikování práškových materiálů (tzv. PIM) s cílem proces analyticky popsat a kvantifikovat vztah mezi materiálovými vlastnostmi, procesními parametry a performancí finální sintrovaných kovových a keramických produktů.
Annotation:
The aim of the thesis is optimize PIM process via analysis of the critical issues limiting its reliability and reproducibility. Relation among materials properties, processing conditions and overall performance of the final sintered metallic and ceramic parts will be quantified.
Požadavky na studenta:

Uchazeč s magisterským vzděláním v technických vědách, dobrá znalost matematiky a fyziky, technická angličtina, praktické zkušenosti se vstřikovací technologií. Etické chování a touha po vědění.

Requirements:
Candidate should have a MSc. degree in material science or polymer/metal/ceramic engineering; good knowledge of mathematics and physics required, fluent English writing and practical skills in injection moulding appreciated. A person respecting ethics and willing to gain knowledge.

 

Literatura/Literature:
1.      R.M. German, Powder Injection Moulding. 1st Ed, Metal Powder Industries Federation, Princeton (1995)

2.      HAUSNEROVÁ, B.: Powder Injection Moulding – An Alternative Processing Method for Automotive Items. Trends and Developments in Automotive Engineering, Vienna: InTech, p. 129-146 (2011)

Faculties and departments

Close