Tomas Bata University in Zlín

Technology of Macromolecular Substances

Antibacterial and antiviral modifications of polymers

Téma:Antibakteriální a antivirotické modifikace polymerů

 

Topic:Antibacterial and antiviral modifications of polymers

 

Školitel/Tutor:prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
Konzultant/Consultant:Ing. Veronika Mikulcová, Ph.D.
E-mail:sedlarik@utb.cz
Anotace:
Téma disertační práce je zaměřena na vývoj nových způsobů modifikací polymerních materiálů za účelem zvýšení jejich odolností pro osídlení bakteriemi a viry. Výzkumné aktivity budou směřovány zejména do oblasti fyziky polymerů, analytické chemie a mikrobiologie. Tento výzkumný projekt je orientován na spolupráci s praxí a očekává se zapojení do řešených projektů na školitelském pracovišti.

 

Annotation:
The proposed PhD research programme topic is focused on development of novel methods for modification of their resistance against bacteria and viruses. This research will be aimed at the field of polymer physics, analytical chemistry and microbiology. An active participation of the PhD student into project implementation at his/her supervising department is expected.
Požadavky na studenta:
Znalosti chemie a fyziky v rozsahu absolventa magisterského studijního programu FT či jiné fakulty technického zaměření, samostatnost, schopnost a chuť učit se novým věcem.
Requirements:
Knowledge of chemistry and physics in the extent of Faculty of Technology (TBU) or other technically aimed faculty MSc. graduates, self-containment, ability and desire to learn new knowledge.
Literatura/Literature:
1.      CANEVAROLO, Sebastião V. Polymer science: a textbook for engineers and technologists. Munich: Hanser Publishers, 2020, 369 s. ISBN 978-1-56990-725-2.

2.      AFLORI, Magdalena ed. Intelligent polymers for nanomedicine and biotechnologies. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2018, 225 s. ISBN 978-1-138-03522-5.

3.      BOUCHEMAL, Nardjes ed. Intelligent systems for healthcare management and delivery. Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2019, 377 s. ISBN 9781522570714.

4.      MISRA, Ambikanandan a Aliasgar SHAHIWALA ed. Applications of polymers in drug delivery. Shawbury; Shrewsbury; Shropshire; United Kingdom: Smithers Rapra, 2014, 546 s. ISBN 9781847358530.

5.      Polymer physics. Berlin: Akademie-Verlag, 1988, 138 s. Advances in polymer science. ISBN 3055005449.

6.      LAGARÓN, José María, María José OCIO a Amparo LÓPEZ-RUBIO, ed. Antimicrobial polymers. Hoboken: Wiley, c2012, xi, 596 s. ISBN 9780470598221.

7.      AL-KASSAA, Imad. New insights on antiviral probiotics: from research to applications. Cham, Switzerland: Springer, 2017, 1 online resource (126 pages). Dostupné z: doi:9783319496887

Faculties and departments

Close