Tomas Bata University in Zlín

Tools and Processes

On a Merging of Powder Injection Molding and Additive Manufacturing

Téma:Fúze vstřikování práškových materiálů (PIM) a aditivních technologií
Topic:On a Merging of Powder Injection Molding and Additive Manufacturing 
Školitel/Tutor:prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D.
Konzultant/Consultant:prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
E-mail:hausnerova@utb.cz
Anotace:
Téma je zaměřeno na propojování a porovnávání aditivních technologií (3D tisku) a procesu vstřikování práškových materiálů (tzv. PIM) s cílem proces analyticky popsat a kvantifikovat vztah mezi materiálovými vlastnostmi, procesními parametry a performancí finální sintrovaných kovových a keramických produktů na bázi environmentálně benigních pojiv pro aplikace v automotive a medicínském sektoru.
Annotation:
The aim of the thesis is merging of Powder Injection Molding (PIM) and Additive Manufacturing (AM). Environmentally benign PIM feedstocks for medical and automotive applications of powder injection molding technology will be tailored to additive manufacturing with the special regard to eliminate the issues of PIM, and expand the utilization of AM.
Požadavky na studenta:

Uchazeč s předchozím vzděláním v technických vědách, dobrá znalost matematiky a fyziky, technická angličtina, praktické zkušenosti s aditivními technologiemi a vstřikováním. Etické chování a touha po vědění.

 
Requirements:
Candidate should have a MSc. degree in material science or polymer/metal/ceramic engineering; good knowledge of mathematics and physics required, fluent English writing and practical skills in injection moulding appreciated. A person respecting ethics and willing to gain knowledge.
Literatura/Literature:
1.      R.M. German, Powder Injection Moulding. 1st Ed, Metal Powder Industries Federation, Princeton (1995)

2.      HAUSNEROVÁ, B.: Powder Injection Moulding – An Alternative Processing Method for Automotive Items. Trends and Developments in Automotive Engineering, Vienna: InTech, p. 129-146 (2011)

Faculties and departments

Close