Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Začni
jinak

Magistr | prezenční studium Akademický rok 2020/2021   Kdo vás má na starosti? Mgr. Luďka Sládková referentka Studijního oddělení pro bakalářské studium – prezenční forma studia 576 031 363 | sladkova@utb.cz | kancelář U1/005 (suterén) Úřední hodiny: úterý   8:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00 středa 13:00 – 15:00 pátek 8:00 – 11:00 a 13:00 […]

Začni
jinak

Magistr | prezenční studium Akademický rok 2020/2021   Kdo vás má na starosti? Mgr. Luďka Sládková referentka Studijního oddělení pro bakalářské studium – prezenční forma studia 576 031 363 | sladkova@utb.cz | kancelář U1/005 (suterén) Úřední hodiny: úterý   8:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00 středa 13:00 – 15:00 pátek 8:00 – 11:00 a 13:00 […]

Začni
jinak

Magistr | prezenční studium Akademický rok 2020/2021   Kdo vás má na starosti? Mgr. Luďka Sládková referentka Studijního oddělení pro bakalářské studium – prezenční forma studia 576 031 363 | sladkova@utb.cz | kancelář U1/005 (suterén) Úřední hodiny: úterý   8:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00 středa 13:00 – 15:00 pátek 8:00 – 11:00 a 13:00 […]

Magistr | prezenční studium

Akademický rok 2020/2021


 

Kdo vás má na starosti?

Mgr. Luďka Sládková

referentka Studijního oddělení pro bakalářské studium – prezenční forma studia

576 031 363 | sladkova@utb.cz | kancelář U1/005 (suterén)

Úřední hodiny:

 • úterý   8:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
 • středa 13:00 – 15:00
 • pátek 8:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00

Tyto časy, prosím, dodržujte a před vstupem využijte pořadového systému (tisk lístku a následné vyvolání). Mimo úřední hodiny využijte, prosím, telefonický kontakt či mail.

 

Proděkani pro studium

Výuka, zkoušky, přijímací řízení, akreditace, blaho studentů, stipendia, to vše na fakultě zastřešují “pedagogičtí” proděkani, kteří jsou i šéfy Studijního oddělení. Pro každý stupeň studia máme jednoho. Obracet se na ně můžete kdykoli mailem, nebo osobně v kanceláři. My však doporučujeme setkat se s nimi na Snídani s proděkany, pokud to jde (viz Eventy v závěru tohoto dokumentu).

Ing. Martin Bednařík, Ph.D.

proděkan pro pedagogickou činnost bakalářského studia

+420 603 725 258 | mbednarik@utb.cz | kancelář U1/340

Ing. Simona Mrkvičková, Ph.D.

proděkanka pro pedagogickou činnost magisterského studia

+420 734 873 648 | mrkvickova@utb.cz | kancelář U1/304

 

Kde bude od září vaše druhé doma?

Fakulta technologická UTB ve Zlíně
Vavrečkova 275
760 01
Zlín

Pro lepší orientaci i kvůli pobíhání mezi učebnami v rámci rozvrhu byste měli vědět, že univerzitní budovy mají svá čísla, tvořená podle klíče, který jsme zatím nerozluštili (vždy “U” a číslo). Budovy, které se budou týkat vašeho studijního života, jsou zejména:

 • U1 – stará budova na ulici Vavrečkova, sídlí zde děkanát, u téhle jediné je jasné, proč je to “1” – byla první ze všech.
 • U15 – neboli Laboratorní centrum Fakulty technologické (často taky referováno jako o LCFT), zde se odehrává většina výuky, výzkumu i párty.
 • U2 – primárně budova Fakulty managementu a ekonomiky, kde se nám ale podařilo uzmout zákoutí pro technologii potravin. Zde najdete nejčerstvější potravinářské specializované laboratoře.
 • U5 – primárně budova Fakulty aplikované informatiky, i sem jsme se ale infiltrovali a uklidili spoustu obráběcích strojů a různých zařízení. Chodit sem tedy budou zejména studenti procesního a výrobního inženýrství. Zároveň se tam odehrává i významná část výuky tělocviku.
 • U13 – zde sídlí rektorát a knihovna UTB.
 • U17 – budova Centra polymerních systémů (více v části s názvem Dobré vědět…).

 

Zbytek areálu najdete zde, je pravděpodobné, že vás kroky nebo rozvrh časem zavedou i do ostatních univerzitních budov, ty naše jsme zaznačili modře:

Mapa
Nahoru


 

STAG | www.stag.utb.cz

STAG (zkratka slov studijní agenda), celým názvem Informační Systém a Studijní Agenda (proto často uvidíte i jako IS/STAG), je online prostředí, ve kterém po přihlášení budete spravovat a sledovat své studium. Najdete tu svůj rozvrh, náplně předmětů, zde si budete zapisovat zkoušky i předměty, učitelé vám tu budou přidělovat známky a zápočty a nakonec sem budete odevzdávat i své bakalářské práce.

Lidé napříč univerzitou toto rozhraní nazývají různými jmény, takže vězte, že kdykoli uslyšíte o “portále”, “STAGu”, či “informačním systému”, je to pořád totéž.

 

Jak se přihlásit?

Přihlašovací jméno je vytvořeno z vašeho jména a příjmení, ve tvaru první písmenko jména_přijmení, (tj. ve tvaru: a_novak, a1_novak apod.) a heslo je nastaveno na vaše rodné číslo bez lomítka, popř. rodný kód (u zahraničních studentů).

Pokud neznáte své uživatelské jméno, neznáte heslo, popř. se vám nedaří přihlásit pod stávajícími údaji, použijte aplikaci pro vygenerování nového hesla pomocí formuláře na adrese user.utb.cz

Způsob přihlašování je popsán na úvodní stránce www.stag.utb.cz (vpravo pod odkazem („Přihlašovací údaje a zjištění hesla“).

Připomínáme, že tentýž login pak funguje i pro přihlášení do sekce Student FT na webu ft.utb.cz.

Podrobný manuál pro orientaci ve studijní agendě IS/STAG naleznete na fakultním webu pod nabídkou Studium > Studijní oddělení > IS/STAG příručky

 

Vaše studentská identita

Zápisem ke studiu se každému studentovi vygeneruje:

 • osobní číslo (šestimístný kód začínající písmenem T), které musí student používat při kontaktu se studijním oddělením i učiteli – toto číslo najdete po přihlášení do portálu STAG u svého jména.
 • e-mailová adresa s doménou „@utb.cz“, kterou musíte používat po celou dobu studia pro elektronickou komunikaci se všemi zaměstnanci univerzity; přihlásit se lze přes webové rozhraní: https://outlook.utb.cz/ (popř. https://ft.utb.cz/ – záložka „Office 365“). Přihlašovací jméno a heslo je opět stejné, jako do portálu a na webové stránky.
 • studentská kartička či ISIC

 

Všichni studenti jsou povinni mít svůj průkaz studenta (čipovou kartu). Průkaz existuje ve dvou provedeních, buď jako standardní karta studenta (oranžová, zdarma), či jako ISIC (zelený, 250 Kč). Na variantu s licencí ISIC, která skýtá možnosti různých studentských slev, máte nárok jen v případě, pokud studujete prezenčně a musíte si o jeho vystavení požádat prostřednictvím formuláře „Žádost o vystavení průkazu studenta UTB s licencí ISIC“ při zápisu.
Průkazy budou vydávány na studijním oddělení od prvního dne zahájení semestru. Tato kartička vám otevře brány univerzitních budov (jen těch, kam patříte jako student FT) učeben i knihovny, umožní vám platbu dobrůtek v menze i v potulných tiskárnách na chodbách univerzity.
V případě ukončení studia je student povinen průkaz studenta neprodleně odevzdat na Studijním oddělení. Pokud vás zajímá něco víc, mrkněte na web, nebo pište své dotazy na adresu prukaz@utb.cz.

 

Web | www.ft.utb.cz

Základní informace pro studenty naleznete pod nabídkou: Studium > Studijní oddělení

Tam vás nejčastěji zajímají stránky:

 • Aktuality pro studenty – nutno sledovat pravidelně, zde se objevují různá důležitá studijní sdělení, pokyny a rozhodnutí děkana apod.
 • Harmonogram akademického roku > Rozvrhy
 • Formuláře studijního oddělení
 • FAQ – často kladené dotazy

 

Přehledné praktické informace pro studenty pak skýtá i záložka Student FT (v horní černé liště), ta je dostupná po přihlášení na stránky (přihlašovací údaje shodné jako do STAG (viz níže)

Důležité změny, dokumenty a pokyny od vedení fakulty (nejen pro studenty) najdete v sekci O fakultě > Úřední deska > Vnitřní předpisy
Nahoru


 

Předzápis, neboli předběžný zápis, je online aktivita, při níž si studenti v určitém časovém předstihu přihlašují předměty budoucího semestru daného akademického roku. Jak už možná tušíte, realizuje se přes STAG.

Za to, že si vyberete správné předměty pro daný studijní plán, jste zodpovědní vy. Studijní oddělení to za vás nekontroluje. Není ale třeba se bát, je to poměrně intuitivní. Studijní plány jsou navíc zveřejněny na webu pod nabídkou Studium > Studijní oddělení > Studijní plány, takže si správnost zapsaných předmětů v daném semestru můžete celkem lehce zkontrolovat.

Jak provést předzápis?

Detailně je postup popsán na webu v záložce Studium > Studijní oddělení > IS/STAG příručky. Ve stručnosti je to asi takto:

Přihlásíte se na https://stag.utb.cz/ > Studium > Předzápis > Povinné předměty > kliknout na kód předmětu a po otevření okna předmět zapsat zaškrtnutím čtverečku vpravo a potvrdit tlačítkem „Uložit změny“.

 

Kdy provést předzápis?

Přesný termín předzápisu se vždy dozvíte z pokynu děkana a zavčasu vás o něm budeme informovat i mailem.

Pokud budete požadovat dodatečný předzápis nezapsaných předmětů nebo budete chtít zrušit špatně zapsané předměty, musíte zaplatit poplatek vycházející ze směrnic, který je 100,- Kč za 1 předmět nebo 500,- Kč za předměty celého semestru.

Kdybyste předzápis neprovedli, může to, v souladu se Studijním a zkušebním řádem UTB ve Zlíně, být důvodem k vyloučení ze studia.
Nahoru


 

Kdy začínáme?

Akademický rok 2020/2021 začíná 1. září 2020 a končí 31. srpna 2021 a dělí se na dva semestry (když jste ještě byli malí, říkali jste tomu pololetí). Výuka v zimním semestru začne 14. září 2020, výuka v letním semestru pak 8. února 2021.

 

Rozvrh & kroužky

Rozvrh si netvoříte sami, je vám přidělen podle toho, do jakého předzápisového kroužku spadáte. Prosím, už teď se psychicky připravte na to, že “předzápisový kroužek” a “studijní kroužek” je jedna a tatáž věc, jen tomu každý říká jinak. Prostě to tak je.

Rozdělení do těchto kroužků má na starosti studijní referentka a osud, ve spolupráci s rozvrhářem, a to vše probíhá až potom, co se zapíšete ke studiu (což je pravděpodobně to co, děláte, pokud tohle právě čtete).

Do kterého kroužku jste byli zařazeni, zjistíte po přihlášení do STAGu v záložce Moje studium ve formuláři Výsledky studia pod názvem Studijní kroužek.

Jakmile zjistíte, v jakém jste kroužku, můžete omrknout i svůj rozvrh a to na cestě:
Prohlížení >  Předzápisové kroužky  >  zadejte označení svého kroužku a „Hledat“ >  Rozvrh kroužku

V rozvrhu je uveden předmět (označen zkratkou), jméno vyučujícího, čas výuky a místo, kde výuka předmětu probíhá (číslo budovy/číslo místnosti). Barevné rozlišení se vztahuje k tomu, zda se jedná o seminář, přednášku, či laboratoře.

Pozornost věnujte i tomu, jestli je výuka každý týden, nebo pouze v liché, či sudé týdny (i to bývá u předmětu v rozvrhu napsáno). To, jaký je zrovna týden, lze najít na podařeném webu od Studentské unie UTB www.jakyjetyden.cz

Studijní kroužky a rozvrh bude zveřejněn nejdříve týden před zahájením výuky.

 

Kreditní systém

Pro hodnocení studia se používá kreditní systém s hodnocením dle evropské klasifikační stupnice ECTS (zkratka pro European Credit Transfer and Accumulation System). Jak to funguje?

 • každému předmětu je přiřazen počet kreditů; tyto slouží ke kontrole studia,
 • student získá tento počet kreditů předepsaným zakončením předmětu (z – zápočet, zk – zkouška nebo kl – klasifikovaný zápočet),
 • počet kreditů za každý ročník je 60,
 • podmínkou zápisu do dalšího roku studia je získání alespoň 30 kreditů

 

Pokud se stane, že neukončíte některý z předmětů, který je součástí vašeho studijního plánu, musíte si ho zapsat znovu. Předmět lze zapsat nejvýše dvakrát – tj. jednou v příslušném roce studia dle studijního plánu a poté už jen jednou v dalším roce studia.

K vykonání zápočtu, klasifikovaného zápočtu, nebo zkoušky máte 3 pokusy:

1 řádný termín a 2 opravné termíny. V mimořádných případech můžete požádat děkana FT o třetí opravný termín klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky v konkrétním předmětu (tzv. děkanský termín); lze však čerpat celkově pouze jeden děkanský termín za jeden akademický rok (nikoliv za semestr).

Podrobně se o všech těchto záležitostech dozvíte ze Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně a z dokumentu Pravidla průběhu studia ve studijních programech uskutečňovaných na Fakultě technologické, které řád doplňují o specifika naší fakulty.
Nahoru


 

Poplatky za delší studium

Poplatek za delší dobu studia je povinen hradit student, který studuje v bakalářském nebo v magisterském studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok. Do této doby se počítají i všechna předchozí neúspěšná studia. Takže u bakalářského studia to nastane, pokud studujete déle než 3 + 1 rok a u navazujícího magisterského studia je to 2 + 1 rok. Poplatek za překročení standardní délky studia tak nesouvisí s dosažením věku 26-ti let.

Informace o poplatku za delší studium vycházejí ze Zákona o vysokých školách. Výše poplatku se mění, proto pro nejaktuálnější info v případě potřeby koukněte po přihlášení na www.utb.cz > Univerzita > Úřední deska > Vnitřní předpisy a normy > Směrnice rektora (č. 5/2020).

 

Stipendia

Pro nejčerstvější informace na téma stipendia FT, sledujte prosím web fakulty, konkrétně v sekci Studium > Studijní oddělení > Stipendia > Výplata stipendií.

Eventuálně taky O fakultě > Úřední deska > Vnitřní normy a předpisy.

Zde objevíte včas veškeré směrnice, pokyny děkana i dokumenty, které budete potřebovat, jakmile budou vydány.

Ubytovací stipendium

Může být přiznáno studentovi v prezenční formě studia, který studuje první navazující magisterský studijní program, nepřekročil standardní dobu studia a nemá místo trvalého bydliště v okrese Zlín. Pro přiznání stipendia je podmínkou podat si elektronicky žádost přímo ve STAGu (po přihlášení Moje studium > Moje údaje > Ubytovací stipendium > Podání žádosti), současně je třeba vyplnit číslo účtu (Moje údaje > Bankovní spojení). Žádost je možné podávat od 1. 9. 2020 do termínu stanoveného Směrnicí rektora pro daný akademický rok.

Sociální stipendium

Toto stipendium lze přiznat studentovi, který má nárok na přídavek na dítě. Nárok na něj máte, pokud rozhodný příjem v rodině (zjišťovaný pro účely přídavku na dítě)  nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Nutnou podmínkou pro přiznání tohoto stipendia je podaná písemná žádost na Studijní oddělení spolu s originálem potvrzení orgánu státní sociální podpory nejpozději do 31. 10. příslušného roku. Formulář žádosti o stipendium bývá přílohou Směrnice rektora k sociálnímu stipendiu, která zatím nebyla vydána (sledujte aktuality, viz doporučení výše).

Mimořádné stipendium jako příspěvek na náklady na ubytování

Nárok na přiznání tohoto stipendia má student prezenční formy studia (musí se jednat o první studium v daném stupni studia na FT) v případě, jestliže má místo trvalého pobytu v okrese Zlín, ale i přesto je dojezdová doba z tohoto místa na fakultu delší než 50 minut. Žádost se podává na každý semestr jednotlivě v termínech: do 31. 10. pro zimní semestr a do 31. 3. pro letní semestr. Žádost se podává tištěným formulářem s názvem Žádost o přiznání stipendia (najdete na webu Studium > Studijní oddělení > Formuláře a dokumenty) spolu s dokladem o době dojezdové vzdálenosti (např. vytištěný přehled spojů z IDOS). O výši stipendia rozhoduje stipendijní komise.

Prospěchové stipendium

Může být přiznáno studentovi prezenční formy studia, který v předchozím akademickém roce dosáhl vynikajících studijních výsledků. Podmínkou pro přiznání stipendia je podání tištěného dokumentu Žádost o přiznání stipendia (najdete na webu Studium > Studijní oddělení > Formuláře a dokumenty). Ten odevzdáte po zápisu do dalšího ročníku studia. Podrobnosti jsou uvedeny v aktuálním Pokynu děkana k prospěchovému stipendiu pro příslušný akademický rok.
Nahoru


 

Uznávání předmětů

Pro uznávání jednotlivých předmětů absolvovaných v rámci předchozího studia na vysoké škole platí obecně, že se neuznává zápočet a zkouška, pokud je starší 5 let a uznávají se všechna hodnocení (tedy i za “E”).

Pokud chcete uznat zápočty a zkoušky získané předchozím studiem na Fakultě technologické UTB, je třeba podat žádost obecnou o uznání absolvovaných zápočtů a zkoušek a odevzdat ji na Studijní oddělení nejpozději do konce října pro zimní semestr a nejpozději do konce února pro letní semestr.

Pokud chcete uznat zápočty a zkoušky získané na jiné vysoké škole, vyplníte speciální formulář žádost o uznání zkoušek a zápočtů, ten doplníte výpisem o absolvovaných předmětech v českém i anglickém jazyce potvrzeným příslušným studijním oddělením a anotacemi předmětů v českém jazyce. To vše odevzdáte na Studijní oddělení nejpozději do konce října pro zimní semestr a nejpozději do konce února pro letní semestr.

 

Uznávání části studia

Chcete-li nechat uznat část studia absolvovaného v rámci předchozího studia na vysoké škole (jako například celý ročník), je potřeba vědět že, se neuznává zápočet a zkouška, pokud je starší 5 let, a stejně jako u předmětů se uznávají všechna hodnocení.

Za předpokladu, že byla zmíněná část studia absolvována na Fakultě technologické UTB, podáváte žádost obecnou o uznání části studia absolvovaného na FT a odevzdáváte ji nejpozději v den zápisu na Studijní oddělení.

Pokud chcete uznat část studia absolvovaného na jiné vysoké škole, podáváte žádost obecnou o uznání části studia absolvovaného na cizí VŠ a společně s výpisem absolvovaných předmětů v českém i anglickém jazyce potvrzeným příslušným studijním oddělením a anotacemi předmětů v českém jazyce odevzdáváte nejpozději do 14 dnů od zápisu na Studijní oddělení FT UTB.

Všechny formuláře jsou umístěny na fakultním webu v sekci Studium > Studijní oddělení > Formuláře a dokumenty.
Nahoru


 

Menza

Naši studenti mají nejblíž menzu na budově U4 na ulici Štefánikova. Klasicky si tu dáte hotová jídla, minutky, polévku, saláty a taky dezerty. Navíc pečou vlastní pizzu, každý den minimálně 2 druhy.

Jestli ovšem hledáte místo, kde se nasnídat nebo si užít jídlo s obsluhou, rozhodně navštivte restauraci na U13. Mile vás překvapí, jak menza může vypadat.

Studenty oblíbená je i menza v budově U5 na Jižních Svazích.

Jídlo můžete platit čipovou kartou průkazem studenta, který dostanete na začátku akademického roku. Omrknout co byste zobli dneska můžete na jidelnicek.utb.cz.

 

Knihovna UTB | @knihovnautb

Máme děsně boží knihovnu, krásnou a plnou milých lidí. Najdete ji v budově U13. Součástí jsou i studovny, nebo obývák, můžete si tam tisknout studijní materiály a klidně i diplomky včetně vazby.
Dovnitř se dostanete pomocí čipu ve své studentské kartičce.

 

Koleje

Bydlet kousek od školy, a ještě k tomu za dobrou cenu? UTB má k dispozici tři skvělé lokality, kde můžete složit hlavu. Všechny koleje jsou od naší báječné fakulty vzdáleny jen 15 minut chůze! (více na kmz.utb.cz) Krom toho najdete i spoustu možností spolubydlení v pronájmu v bytech a lokacích, které by vám často záviděli i Zlíňáci.

 

Komunikace

Výše byl zmíněn váš univerzitní mail, tam kromě komunikace s učiteli a Studijním oddělením směřují i pravidelné fakultní newslettery. Velmi doporučujeme občas nasísnout i do spamu, rády se v něm schovávají maily, co tam nemají co dělat.

Hýčkáme si naše sociální sítě a byli bychom rádi, kdybyste to ocenili tím, že je budete sledovat. Najdete nás na Facebooku i Instagramu pod uživatelským jménem @ft.utb. Kromě nejaktuálnějších informací a srandy se tam občas mihnou i soutěže o naše vyhlášené propagační předměty.

 

Skříňky

Mít vlastní skříňku je privilegium, které rozhodně nenajdete na každé fakultě UTB, takže si té své náležitě važte a nenechávejte tam hnít svačinu. Klíčky bude možné zapůjčit po zahájení výuky na studijním oddělení.
Nahoru


 

Co jsou ústavy a proč o nich někdo pořád mluví?

Ústavy. Akademici o nich mluví, všichni okolo se tváří, že ví, o co jde, ale ve skutečnosti nikdo moc nechápe, proč existují a jestli by se o ně měli zajímat. Tak abyste byli obraze: ústavy má každá fakulta, někde se jim říká katedry, v uměleckých oborech zase ateliéry.

Reprezentují všechny odborné větve, kterým se fakulta věnuje. Vznikají (a zanikají) historicky vlivem vývoje odvětví, průmyslu, poptávky, specializace a tak.

Ústavy mají na starosti výuku různých předmětů a dost často mají pod palcem své obory. Akademici, laboranti a dokonce i děkan a proděkani vždy patří pod některý z ústavů. Studenti si jejich existence začnou všímat a cítit sounáležitost s jedním z nich často až někdy ke konci studia. Ale to nevadí.

FT má ústavů 9. Některé mají své facebooky i instagramy, tak můžete pogooglit mrknout, třeba líp pochopíte. Často se o nich hovoří jen ve formě zkratek:

 • Ústav analýzy a chemie potravin | UACHP
 • Ústav fyziky a materiálového inženýrství | UFMI
 • Ústav chemie | UCH
 • Ústav inženýrství ochrany životního prostředí | UIOŽP
 • Ústav inženýrství polymerů | UIP
 • Ústav technologie potravin | UTP
 • Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky | UTTTK
 • Ústav výrobního inženýrství | UVI
 • Centrum polymerních materiálů | CPM

 

Aby bylo jasno…
Stala se taková úsměvná věc. Existuje CPM a CPS, pojmy, které se často a rády pletou. Neptejte se, kdo to vymyslel, my ne. Tak abyste nebyli popletové:

CPS – Centrum polymerních systémů je výzkumná jednotka patřící pod UTB. Je to dům plný vědců bádajících nad různými formami polymerů, jednou můžete být v jejich týmu. Občas tam budete mít nějakou výuku. Budova U17.

CPM – Centrum polymerních materiálů je jeden z ústavů fakulty, pod palcem má zejména doktorský obor Technologie makromolekulárních látek, ale zajišťuje i výuku na bakalářském a magisterském stupni (třeba milovanou reologii).

 

Zní to nudně, ale nuda to není, co je to? Akademický senát!

Akademický senát je skupina zástupců akademického světa, ale i toho studentského (půl na půl), kteří mají velmi silný vliv na to, jak se dějí a mění věci na fakultě a univerzitě. Někdy je to volba či odvolání děkana, jindy třeba rekonstrukce nové budovy. Nebudeme se dlouze vypisovat o jeho funkcích, jen chceme, abyste věděli, že: a) můžete být jeho aktivní součástí a zapojit se do chodu důležitých věcí na fakultě; b) se na lidi ze senátu můžete obracet třeba s podněty na změny. Víc najdete na webu.

 

Výkladový slovník nejzákladnějších FT pojmů:

Ke spoustě záludností jako je třeba “studijní kroužek”, CPS vs. CPM, nebo “portál” jsme se dostali, je tady ale ještě pár drobků, které byste měli vědět:

 • Polymer – tohle si ujasněme rovnou. Lidi se budou ptát, tak byste neměli dělat ostudu: Polymer je makromolekula (jakože velká molekula), která vznikla pospojováním desetitisíců až statisíců menších. A i když jich několik dalších odebereme nebo přidáme, řada původních fyzikálních a chemických vlastností zůstane nezměněna.
 • Baťák – na místě dnešního Laboratorního centra (U15) stávalo kdysi vyhlášené Baťovo koupaliště, kterému se říkalo Baťák. Ve vzpomínku na tuto slavnou éru pořádá fakulta každý rok letní večírek pro zaměstnance a doktorandy na zadním dvorku, kterému se tak začalo říkat taky.
 • Bar – zní lákavě, ve skutečnosti je to jen místnost (118/U15), která slouží jako meeting point (třeba pro Snídaně s proděkany). Zatím. Jednou bychom tam rádi provozovali fakultní kavárnu.

Staňte se popularizátory vědy

Kdo by do Fakulty technologické řekl, že bude Mekkou srandy a akcí? Celkem nikdo, ale je to tak! Za pár týdnů studia sami uvidíte, že se něco děje takřka pořád (viz Eventy). Tolik festivalů, ale nejde zvládat ve dvou lidech, kteří na propagačním oddělení sedí, proto často, hodně a rádi zapojujeme kromě akademiků i studenty. A nejen to, rádi podporujeme i váš talent. Takže ať už byste rádi vedli pokusy pro děti v Tajemné laboratoři, nebo třeba umíte vyrábět něco skvělého, rádi pečete, tvoříte umění, nebojte se ozvat na propagace@ft.utb.cz a my už vymyslíme, jak to propojit s fakultou. Zadarmo to nebude.

 

Eventy

Kromě akcí, které má na triku Studentská unie, nebo Fakulta multimediálních komunikací (vřele doporučujeme sledovat obojí), jsou tu i naše, fakultně-technologické, populárně-vědecké eventy. Některé přímo pro vás, jiné pro veřejnost, do kterých se však můžete organizačně zapojit.

 

Snídaně s proděkany

Začátkem každého měsíce máte možnost přidat se k rannímu hodování na fakultě, jehož vize je jasná: Neexistuje žádné trápení, které by se nedalo vyřešit pořádnou snídaní. V baru na U15 (místnost 118) se potkáte se svými spolužáky, kávou, dobrůtkami a hlavně s našimi proděkany pro studium. Ti vám budou k dispozici, aby poradili s výukou, vyslechli, co vás těší i trápí a pomohli, bude-li to třeba. Všechno je zdarma, jen za úsměv, víc info hledejte na facebookových událostech FT.

 

Science Café

Každý druhý čtvrtek úderem 18. hodiny dávka moudrosti a kávy zdarma. Vědci z celé republiky, témata ze všech vědeckých zákoutí. Je skvělé, kolik lidí chodí na přednášky, když nejsou součástí výuky. Sledujte @sciencecafezlin na Facebooku a Instagramu.

 

Noc Vědců

Rok co rok k nám proudí tisíce lidí ze široka daleka, aby omrkli co je v našem vědeckém ryblíčku nového. Koncept Noci Vědců je známý po celé ČR a pravidelně se odehrává na konci září. Právě tohle je jedna z možností, kdy nemusíte být jen hostem, ale sami se zapojit a stát se popularizátory vědy. Chcete? Ozvěte se na propagace@ft.utb.cz.

 

Tajemná laboratoř

Období Zlin Film Festivalu je jedno z nejkrásnějších v celém roce. Ulice i parky jsou plné lidí a slunce… a díky nám i vědy. Tajemnou laboratoří se snažíme objevit a přičichnout k tajuplným experimentům ty nejmenší budoucí chemiky a technology. I do tohoto devítidenního maratonu v pláštích se můžete zapojit.

 

Nahoru

Dělejme třeba sebenepatrnější věc, ale dělejme ji nejlépe na světě. Tomáš Baťa

Fakulty a součásti

Zavřít