Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Navazující magisterské obory

INŽENÝRSTVÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tady už není potřeba učit se základy chemie nebo jiných přírodních a technických věd, ty už máte v malíku. V navazujícím studiu všechny poznatky maximálně využijete a uplatníte v předmětech jako biochemie, mikrobiologie nebo biotechnologie. Samozřejmá je orientace na problematiku spojenou s ochranou a tvorbou životního prostředí, ve které se dozvíte vše o technologii zpracování odpadních vod, ochraně ovzduší, recyklaci a odstraňování odpadů nejen z oblasti výrobních technologií. Aby to celé nebylo tak zelené, přihodíme výuku statistiky, informatiky nebo environmentální analýzy.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Technologie vody
 • Environmentální geologie
 • Technologie v odpadovém hospodářství
 • Biotechnologie a technická mikrobiologie
 • Environmentální fyzika
 • Přednášky z molekulární biologie
 • Recyklace a zneškodňování tuhých odpadů
 • Zpracovatelské inženýrství polymerů
 • Informatika v ochraně životního prostředí

Kde najdete po studiu uplatnění?

 • odbor životního prostředí v zemědělství
 • odbor životního prostředí v průmyslu
 • poradce ve státní správě
 • laboratoře chemie a biologie
 • výzkum a vzdělání
 • analytik životního prostředí
 • technolog životního prostředí

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Fakulty a součásti

Zavřít