Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vnitřní normy a předpisy

Pokyny děkana

Rok 2021

PD/06/2021
Promoce absolventů navazujícího magisterského studia 2020/2021

PD/05/2021
Promoce absolventů bakalářského studia 2020/2021

PD/04/2021
Předzápis předmětů na zimní semestr akademického roku 2021/2022

PD/03/2021
Kontrola splnění studijních povinností bakalářského studia v akademickém roce 2020/2021 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

PD/02/2021
Kontrola splnění studijních povinností navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2020/2021 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

PD/01/2021
Čerpání řádné dovolené pro rok 2021

Rok 2020

PD/21/2020
Předzápis předmětů na letní semestr akademického roku 2020/2021

PD/20/2020
Rules for Grants concerning Extraordinary Scholarships for Foreign Students Studying in Master’s Programmes Taught in English at the Faculty of Technology

PD/19/2020
Přiznání a výplata prospěchového stipendia pro akademický rok 2020/2021

PD/18/2020
Zásady studentské grantové soutěže Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro projekty řešené v rámci Fakulty technologické

PD/17/2020
Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2020/2021

PD/13/2020
Hrazení publikačních poplatků

PD/12/2020
Hodnocení excelentních publikací

PD/11/2020
Organizace studia a dalších činností

PD/09/2020
Kontrola splnění studijních povinností navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2019/2020 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

PD/08/2020
Kontrola splnění studijních povinností bakalářského studia v akademickém roce 2019/2020 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

PD/07/2020
Přiznání a výplata prospěchového stipendia pro akademický rok 2019/2020

PD/06/2020
Organizace studia a dalších činností po dobu mimořádného opatření
Příloha 1 – Čestné prohlášení – Záznam o pohybu
Příloha 1 – Čestné prohlášení – Záznam o pohybu (anglická verze)

PD/05/2020
Organizace studia a dalších činností po dobu stavu nouze

PD/04/2020
Přerušení činnosti studentů Fakulty technologické UTB ve Zlíně

PD/02/2020
Podmínky pro výplatu mimořádných stipendií

Rok 2019

PD/22/2019
Vyplacení mimořádných stipendií jako podpora zahraničních výjezdů studentů

PD/19/2019
Předkládání disertačních prací a přihlášek k obhajobě disertační práce

PD/15/2019
Organizace odborných praxí pro studenty středních škol

PD/14/2019
Organizace a shromažďování dat o Letních stážích

PD/13/2019
Metodický postup uskutečňování Smluvního výzkumu a Doplňkové činnosti na Fakultě technologické UTB ve Zlíně a rozdělení provozního příjmu zakázky

Příloha č. 1 – Požadavek na zavedení zakázky smluvního výzkumu
Příloha č. 2 – VZOR kalkulace nákladů
Příloha č. 3 – Předávací protokol
Příloha č. 4 – Měsíční úvazkový list SV a DČ

PD/08/2019
Předkládání a správa projektů FT
08_19_Predkladani_a_sprava_projektu_FT
08_19_02_Souhlas_ředitele_ústavu
08_19_04_Žádost_o_založení_projektového_účtu
08-19_05_ROZPOČET_DO_PLÁNOVANÝCH_PROJEKTŮ 

PD/07/2019
Jednací řád rady profesorů FT

PD/06/2019
Zásady studentské grantové soutěže Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro projekty řešené v rámci Fakulty technologické

PD/03/2019
Oborové komise

Rok 2016

PD/07/2016  (nahrazuje PD/17/2012)
Odměňování pedagogických a tvůrčích aktivit, sazebník odměn za vedení studentských prací, účast v komisích a oponentské posudky a výuku externími zaměstnanci

Fakulty a součásti

Zavřít