UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Vnitřní normy a předpisy

Pokyny děkana

Rok 2019

PD/18/2019
Imatrikulace studentů Fakulty technologické – akademický rok 2019/2020

PD/17/2019
Přiznání a výplata prospěchového stipendia pro akademický rok 2019/2020

PD/16/2019
Zásady studentské grantové soutěže Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro projekty řešené v rámci Fakulty technologické

PD/15/2019
Organizace odborných praxí pro studenty středních škol

PD/14/2019
Organizace a shromažďování dat o Letních stážích

PD/13/2019
Metodický postup uskutečňování Smluvního výzkumu a Doplňkové činnosti na Fakultě technologické UTB ve Zlíně a rozdělení provozního příjmu zakázky

PD/12/2019
Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2019/2020

PD/11/2019
Předzápis předmětů na zimní semestr akademického roku 2019/2020

PD/10/2019
Promoce absolventů bakalářského studia 2018/2019

PD/09/2019
Promoce absolventů navazujícího magisterského studia 2018/2019

PD/06/2019
Zásady studentské grantové soutěže Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro projekty řešené v rámci Fakulty technologické

PD/04/2019
Předkládání disertačních prací a přihlášek k obhajobě disertační práce

PD/03/2019
Oborové komise

PD/01/2019
Čerpání řádné dovolené pro rok 2019

Rok 2016

PD/07/2016  (nahrazuje PD/17/2012)
Odměňování pedagogických a tvůrčích aktivit, sazebník odměn za vedení studentských prací, účast v komisích a oponentské posudky a výuku externími zaměstnanci

Zavřít

Fakulty a součásti