UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Vnitřní normy a předpisy

Pokyny děkana

Rok 2019

PD/11/2019
Předzápis předmětů na zimní semestr akademického roku 2019/2020

PD/10/2019
Promoce absolventů bakalářského studia 2018/2019

PD/09/2019
Promoce absolventů navazujícího magisterského studia 2018/2019

PD/06/2019
Zásady studentské grantové soutěže Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro projekty řešené v rámci Fakulty technologické

PD/05/2019
Kontrola splnění studijních povinností bakalářského studia v akademickém roce 2018/2019 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

PD/04/2019
Předkládání disertačních prací a přihlášek k obhajobě disertační práce

PD/03/2019
Oborové komise

PD/02/2019
Kontrola splnění studijních povinností navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2018//2019 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

PD/01/2019
Čerpání řádné dovolené pro rok 2019

Rok 2018

PD/21/2018
Hodnocení excelentních publikací
Příloha č.1 – Přehled oborů

PD/20/2018
Rules for Grants concerning Extraordinary Scholarships for Foreign Students Studying in Master’s Programmes Taught in English at the Faculty of Technology

PD/19/2018
Předběžné zápisy předmětů bakalářského a magisterského studia pro letní semestr akademického roku 2018/2019

PD/18/2018
Zásady pro zpracování závěrečné zprávy projektu studentské grantové soutěže Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro projekty řešené v rámci Fakulty technologické

PD/17/2018
Zásady studentské grantové soutěže Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro projekty řešené v rámci Fakulty technologické

PD/16/2018
Imatrikulace studentů Fakulty technologické – akademický rok 2018/2019

PD/15/2018
Přiznání a výplata prospěchového stipendia pro akademický rok 2018/2019

PD/14/2018
Zápisy do vyšších ročníků, zahájení akademického roku 2018/2019

PD/13/2018
Promoce absolventů bakalářského studia 2017/2018

PD/12/2018
Promoce absolventů navazujícího magisterského studia 2017/2018

PD/11/2018
Předzápis předmětů na zimní semestr akademického roku 2018/2019

PD/09/2018
Postup při podávání žádosti o odložení zveřejnění bakalářské nebo diplomové práce

PD/08/2018
Metodický postup uskutečňování Smluvního výzkumu a Doplňkové činnosti na Fakultě technologické UTB ve Zlíně a rozdělení provozního příjmu zakázky
příloha č. 1 – Požadavek na zavedení zakázky smluvního výzkumu
příloha č. 2 – VZOR kalkulace nákladů
příloha č. 3 – Předávací protokol
příloha č. 4 – Měsíční úvazkový list SV a DČ

PD/07/2018
Doplnění hodnotících kritérií, pravidla rozdělení prostředků a řešení projektů IGA na Fakultě technologické

PD/06/2018
Způsob vykazování výsledků vědy a výzkumu do systému OBD

PD/05/2018
Kontrola splnění studijních povinností bakalářského studia v akademickém roce 2017/2018 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

PD/04/2018
Kontrola splnění studijních povinností magisterského studia v akademickém roce 2017/2018 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

PD/03/2018 (nahrazen PD/21/2018 ze dne 26. 11. 2018)
Hodnocení excelentních publikací v roce 2017
příloha č. 1 – obor Engineering, Mechanical
příloha č. 2 – obor Environmental Sciences
příloha č. 3 – obor Food Science and Technology
příloha č. 4 – obor Chemistry, Multidisciplinary
příloha č. 5 – obor Polymer Science
příloha č. 6 – obor Materials Science, Multidisciplinary
příloha č. 7 – obor Materials Science, Biomaterials

PD/02/2018
Maximální počty kvalifikačních prací vedených jedním
vedoucím

PD/01/2018
Čerpání řádné dovolené pro rok 2018

Rok 2017

PD/19/2017
Předběžné zápisy předmětů bakalářského a magisterského studia pro letní semestr akademického roku 2017/2018

PD/18/2017
Zásady studentské grantové soutěže Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro projekty řešené v rámci Fakulty technologické

PD/17/2017
Imatrikulace studentů Fakulty technologické – akademický rok 2017/2018

PD/16/2017
Jednací řád Rad studijních programů na Fakultě technologické

PD/15/2017
Stipendium pro studenty doktorského studia uskutečňovaného na Fakultě technologické UTB ve Zlíně

PD/14/2017
Přiznávání a výplata stipendií pro akademický rok 2017/2018 – bakalářské a navazující magisterské studijní programy

PD/13/2017
Přiznání a výplata prospěchového stipendia pro akademický rok 2017/2018 

PD/12/2017
Metodický postup uskutečňování Smluvního výzkumu a Doplňkové činnosti na Fakultě technologické UTB ve Zlíně a rozdělení provozního příjmu zakázky
Příloha č. 4 – Úvazkový list
Příloha č. 3 – Předávací protokol
Příloha č. 2 Vzor kalkulace
Příloha č. 1 – Požadavek na zavedení zakázky smluvního výzkumu

PD/11/2017
Zápisy do vyšších ročníků, zahájení akademického roku 2017/2018

PD/10/2017
Hodnocení excelentních publikací

PD/09/2017
Předzápis předmětů na zimní semestr akademického roku 2017/2018

PD/08/2017
Promoce absolventů navazujícího magisterského studia 2016/2017

PD/07/2017
Promoce absolventů bakalářského studia 2016/2017

PD/06/2017
Rozdělení poplatků za studium studentům doktorských studijních programů v anglickém jazyce (nahrazuje PD/11/2010)

PD/05/2017
Doplnění hodnotících kritérií, pravidla rozdělení prostředků a řešení projektů IGA na Fakultě technologické

PD/04/2017
Metodický postup uskutečňování Smluvního výzkumu a Doplňkové činnosti na Fakultě technologické UTB ve Zlíně a rozdělení provozního příjmu zakázky

PD/03/2017
Kontrola splnění studijních povinností navazujícího magisterského studia
v akademickém roce 2016/2017 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

PD/02/2017
Kontrola splnění studijních povinností bakalářského studia v akademickém roce 2016/2017 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

PD/01/2017
Čerpání řádné dovolené pro rok 2017

Rok 2016

PD/19/2016
Stipendium pro studenty doktorského studia

PD/18/2016
Zadání bakalářských a diplomových prací v akademickém roce 2016/2017

PD/17/2016
Imatrikulace pro akademický rok 2016/2017

PD/16/2016
Předběžné zápisy předmětů bakalářského a magisterského studia pro letní semestr akademického roku 2016/2017

PD/15/2016
Doplnění hodnotících kritérií projektů IGA na Fakultě technologické

PD/14/2016
Stanovení výše prospěchového stipendia a způsob jeho výplaty pro akademický rok 2016/2017

PD/13/2016
Metodický postup uskutečňování Smluvního výzkumu a Doplňkové činnosti
na Fakultě technologické UTB ve Zlíně a rozdělení provozního příjmu zakázky
příloha č. 1 – Požadavek na zavedení zakázky smluvního výzkumu
příloha č. 2 – VZOR kalkulace nákladů
příloha č. 3 – Předávací protokol
příloha č. 4 – Předběžný úvazkový list
příloha č. 5 – Aktuální přehled platných režijních přirážek

PD/12/2016
Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2016/2017

PD/11/2016
Promoce absolventů navazujícího magisterského studia 2015/2016

PD/10/2016
Promoce absolventů bakalářského studia 2015/2016

PD/09/2016
Předběžné zápisy předmětů bakalářského a magisterského studia pro zimní semestr akademického roku 2016/2017

PD/08/2016
Čerpání řádné dovolení pro rok 2016

PD/07/2016  (nahrazuje PD/17/2012)
Odměňování pedagogických a tvůrčích aktivit, sazebník odměn za vedení studentských prací, účast v komisích a oponentské posudky a výuku externími zaměstnanci

PD/06/2016
Postup při udělování zápočtu za diplomovou a bakalářskou práci a při kontrole původnosti diplomových a bakalářských prací studentů Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

PD/05/2016
Kontrola splnění studijních povinností navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2015/2016 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

PD/04/2016
Kontrola splnění studijních povinností bakalářského studia v akademickém roce 2015/2016 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

PD/03/2016
Webové prezentace Fakulty technologické, UTB ve Zlíně.

PD/02/2016
Jednací řád Rady studijních programů Fakulty technologické UTB ve Zlíně

PD/01/2016
Jednací řád oborové rady v doktorském studium Fakulty technologické UTB ve Zlíně

Rok 2015

PD/17/2015
Zavedení návaznosti předmětu „Bezpečnost práce“ ve výuce v akademickém roce 2015/2016

PD/16/2015
Předběžné zápisy předmětů bakalářského a magisterského studia pro letní semestr akademického roku 2015/2016

PD/15/2015
Stanovení výše prospěchového stipendia a způsob jeho výplaty pro akademický rok 2015/2016

PD/14/2015
Doplnění hodnoticích kritérií projektů IGA na Fakultě technologické

PD/13/2015
Dodatečné výběrové řízení pro studijní pobyty na evropských partnerských univerzitách v rámci programu Erasmus +

PD/12/2015
Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2015/2016

PD/11/2015
Promoce absolventů bakalářského studia 2014/2015

PD/10/2015
Promoce absolventů navazujícího magisterského studia 2014/2015

PD/09/2015
Předzápis předmětů na zimní semestr akademického roku 2015/2016

PD/08/2015 Metodický postup sestavení kalkulace (předkalkulace) pro vytváření
doplňkové činnosti na Fakultě technologické, rozdělení provozního příjmu zakázky

příloha č. 1 vzor kalkulace DC

PD/07/2015 (nahrazuje Pokyn děkana 05/2014)
Čerpání řádné dovolené pro rok 2015

PD/06/2015 (nahrazuje Pokyn děkana 01/2015)
Doplnění hodnotících kritérii projektů IGA na Fakultě technologické

PD/05/2015
Rozvrhové akce, kontrola výuky a hromadné uvolňování studentů z výuky

PD/04/2015
Kontrola splnění studijních povinností bakalářského studia v akademickém roce 2014/2015 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

PD/03/2015
Kontrola splnění studijních povinností navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2014/2015 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

PD/02/2015
Výběrové řízení pro studijní pobyty na evropských partnerských univerzitách v rámci programu Erasmus+

PD/01/2015
Doplnění hodnoticích kritérii projektů IGA na Fakultě technologické

Zavřít

Fakulty a součásti