Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vnitřní normy a předpisy

Pokyny tajemníka

Rok 2021

PT/04/2021 – Procentní přirážky nepřímých nákladů FT pro rok 2021
Příloha č. 1 – Přehled platných režijních přirážek

OP/01/2021 – Přesídlení Fakulty technologické z budovy U1
Příloha č. 1 – Přehled přidělených místností v jednotlivých budovách UTB ve Zlíně
Příloha č. 2 – ČSN 01 8003 – pravidla pro převoz a skladování chemikálií
Příloha č. 3 – Zásady pro předání NO do svozu

PT/03/2021 – Provozní řád laboratoře – obecné zásady

PT/02/2021
Metodický postup sestavení kalkulace (předkalkulace) pro vytváření doplňkové činnosti a smluvního výzkumu na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, rozdělení provozního příjmu zakázky
Příloha č.1 – Vzorová kalkulace nákladů – odměna
Příloha č.2 – Vzorová kalkulace nákladů – odměna ze zisku

PT/01/2021 – Měsíční částky pro drobný nákup
Příloha č. 1 – Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování
Příloha č. 2 – Požadavek na zálohu na drobný nákup
Příloha č. 3 – Schválení nákupu za hotové

Rok 2020

PT/08/2020 – Provozní řád laboratoře – obecné zásady

PT/07/2020 –  Procentní přirážky nepřímých nákladů FT pro rok 2020
Příloha – Režijní přirážky pro uplatňování nepřímých nákladů DČ a projektů pro rok 2020

PT/06/2020 –  Ustanovení pověřených a odborně způsobilých osob, evidence a vykazování
chemických látek a lihu, likvidace odpadů

PT/05/2020 –  Mimořádná opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

PT/04/2020 – Mimořádná opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Příloha 1 – Čestné prohlášení – Záznam o pohybu
Příloha 1 – EN – Čestné prohlášení – Záznam o pohybu (anglická verze)

PT/03/2020
Mimořádná opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

PT/02/2020
Postup pro vypracování a schválení smluv v rámci působnosti FT UTB ve Zlíně, včetně případných dodatků

Fakulty a součásti

Zavřít