Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vnitřní normy a předpisy

Pokyny tajemníka

Rok 2020

PT/05/2020 –  Mimořádná opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

PT/04/2020 – Mimořádná opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Příloha 1 – Čestné prohlášení – Záznam o pohybu
Příloha 1 – EN – Čestné prohlášení – Záznam o pohybu (anglická verze)

PT/03/2020
Mimořádná opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

PT/02/2020
Postup pro vypracování a schválení smluv v rámci působnosti FT UTB ve Zlíně, včetně případných dodatků

PT/01/2020
Měsíční částky pro drobný nákup
Příloha č. 1 – Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování
Příloha č. 2 – Požadavek na zálohu

 

 

 

 

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít