UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Vnitřní normy a předpisy

Pokyny tajemníka

Rok 2019

OP/01/2019
Přesídlení Ústavu technologie potravin

PT/06/2019
Metodický postup sestavení kalkulace (předkalkulace) pro vytváření doplňkové činnosti a smluvního výzkumu na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, rozdělení provozního příjmu zakázky
06_19_VZOROVA_KALKULACE_PRIMA_ODM
06_19_VZOROVA_KALK_ODM_ZE_ZISKU

PT/05/2019
Ustanovení pověřených a odborně způsobilých osob

PT/04/2019
Procentní přirážky nepřímých nákladů FT pro rok 2019
Režijní přirážky pro uplatňování nepřímých nákladů DČ a projektů pro rok 2019

PT/03/2019
Provozní řád laboratoře
Pravidla UFMI
Pravidla UIP
Pravidla UIOZP
Pravidla UTTTK
Pravidla UTP
Pravidla UACHP
Pravidla UCH

PT/02/2019
Převzetí a užívání šatních skříněk v budově LCFT U15
PT/01/2019
Měsíční částky pro drobný nákup
Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování

Rok 2018

PT/07/2018
Vstupní školení na pracovištích FT
PT/05/2018
Ustanovení pověřených a odborně způsobilých osob
PT/04/2018
Příloha č. 1 – Procentní přirážky nepřímých nákladů FT pro rok 2018
PT/03/2018
Příloha č. 1 – Procentní přirážky nepřímých nákladů FT, skutečnost 1-12/2017
PT/02/2018
Metodický postup sestavení kalkulace (předkalkulace) pro vytváření doplňkové činnosti a smluvního výzkumu na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, rozdělení provozního příjmu zakázky
Příloha č. 1 – Obecný kalkulační list
PT/01/2018
Měsíční částky pro drobný nákup

Rok 2017

PT/03/2017
Procentní přirážky nepřímých nákladů FT pro rok 2017
příloha č. 1 – Zadání a výpočet jednice

 

Zavřít

Fakulty a součásti