Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Smluvní partneři

VOŠP Kroměříž

Kontakt

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská

Štěchovice 1358

767 54 Kroměříž

tel.:     +420 573 334 937

fax:     +420 573 334 936

e-mail: vospaspsm@vospaspsm.cz

web:     www.vospaspsm.cz


Garant FT UTB ve Zlíně – Ústav analýzy a chemie potravin

prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc.

tel.: +420 567 031 201

e-mail: kracmar@ft.utb.cz

Ředitel VOŠP Kroměříž

Ing. Milan Zeman

tel.: +420 573 334 937

gsm: 724 020 240

e-mail: zeman@vospaspsm.cz

Osoba pověřená vyřizováním studijních záležitostí

Ing. Mgr. Michal Pospíšil

tel.: +420 573 334 936

e-mail: pospisil@vospaspsm.cz


PŘEHLED studijních oborů – realizovaných ve spolupráci s VOŠ potravinářské v Kroměříži

 

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Standardní délka bakalářského studia jsou 3 roky. Po úspěšném složení státní závěrečné zkoušky a úspěšné obhajobě bakalářské práce získá absolvent titul bakalář – Bc.

Absolventi všech stupňů vysokoškolského vzdělání obdrží kromě diplomu také celoevropsky uznávaný Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) v anglickém jazyce, který byl zaveden pod patronací Evropské komise k ulehčení pozice absolventů na celoevropském trhu práce.

Bakalářský studijní program: Chemie a technologie potravin
Studijní oborForma studia Místo výuky Jazyk výuky
Chemie a technologie potravin se zaměřením: Technologie mléka a mléčných výrobků   ks K-VOŠP česky

PŘEHLED všech studijních oborů – realizovaných na Fakultě technologické ve Zlíně

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na Fakultě technologické ve Zlíně

_______________________________

Vysvětlivky :

ps – prezenční forma studia

ks – kombinovaná forma studia

K-VOŠP – místo výuky VOŠ potravinářská Kroměříž

Fakulty a součásti

Zavřít