UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Předzápisové kroužky

Seznamy studentů FT

Seznam studentů prezenčního studia – LS 2017/2018

1. ročník bakalářské studium – prezenční forma studia

2. ročník bakalářské studium – prezenční forma studia

3. ročník bakalářské studium – prezenční forma studia

4. ročník navazující magisterské studium – prezenční forma studia

5. ročník navazující magisterské studium – prezenční forma studia

Seznam studentů kombinovaného studia – LS 2017/2018

1. ročník bakalářské studium – kombinovaná forma studia

2. ročník bakalářské studium – kombinovaná forma studia

3. ročník bakalářské studium – kombinovaná forma studia

4. ročník navazující magisterské studium – kombinovaná forma obor Technologie potravin

5. ročník navazující magisterské studium – kombinovaná forma obor Technologie potravin

4. ročník navazující magisterské studium – kombinovaná forma studia

5. ročník navazující magisterské studium – kombinovaná forma studia

(Jedná se o pracovní verzi – není tedy konečná!)


Legenda ke zkratce  studijní skupiny:

první písmeno   K – označuje kombinované studium,

dvě písmena („CH“, „CP“, „PI“) – st. program-

CH=Chemie a technologie materiálů

CP=Chemie a technologie potravin

PI= Procesní inženýrství

Číslo = číslo  ročníku  4= první (pro potřeby rozvrhářů čtvrtý) ročník

5= druhý  (pro potřeby rozvrhářů pátý) ročník

písmeno= označuje příslušný obor

F=  Inženýrství polymerů sp. Medicínské a farmaceutické materiály

P=  Inženýrství polymerů

Z=  Inženýrství ochrany životního prostředí

B=  Chemie potravin a bioaktivních látek

K=  Technologie tuků, detergentů a kosmetiky

P=  Technologie potravin

K=  Konstrukce technologických zařízení

V=  Výrobní inženýrství

R=  Řízení jakosti

Číslice za písmenem je pořadové číslo kroužku

Zavřít

Fakulty a součásti