UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ukončení studia

Bakalářské a diplomové práce

Je to tady. Měsíce tvrdé dřiny, odříkání, studia, vstávání, zpropadených protokolů… a pořád to není dost. Je na řadě napsat nejdelší akademický text, co jste kdy napsali.

Tak. Dramatický úvod máme za sebou a teď k formalitám:

Výběr témat

Témata diplomových i bakalářských prací jsou zapisována elektronicky ve STAGU. Ve chvíli, kdy si vyberete sympatické téma, obraťte se na vedoucího, který je u něj uveden. Když je ruka v rukávě, domluvíte se na dalším postupu. Student se na dané téma zapíše ve STAGU. Poté bude dané téma schváleno garantem oboru a vedoucím ústavu.

Témata závěrečných prací jednotlivých ústavů:

Zpracování práce


Hlavně nezapomeňte, že práci musíte odevzdat v jednotné úpravě, která vychází z oficiálních šablon a je dána ve Směrnici rektora SR/07/2018„Jednotná formální úprava diplomových a bakalářských prací , jejich uložení a zpřístupnění“. Tam najdete v plném znění i všechny pokyny s tvorbou vaší práce spojené.

Formality, které nesmíte vynechat

Existuje důležitý dokument, který musíte vyřešit, než práci začnete psát a odevzdáte. Je to lejstro s názvem Prohlášení.

  • Prohlášení obdržíte při odevzdání Zadání BP/DP na sekretariátu a ve dvou vyhotoveních jej podepíšete. Jedna kopie je archivována na příslušném ústavu, druhou student naskenuje a vloží do elektronické verze své práce. Pokud student odevzdává práci i v tištěné verzi, veváže toto prohlášení přímo do ní.

Jak to odevzdat?

Formální úprava práce je jasná jelikož se řídí Směrnicí rektora č.7/ 2018 o Jednotné formální úpravě diplomových a bakalářských prací, jejich uložení a zpřístupnění. Odevzdáváte v elektronické i tištěné verzi (svázané v pevných deskách). Konkrétní požadavky na rozsah a obsah si můžete dohledat na stránkách příslušných ústavů pod položkami Studium.

K vyrobení tištěné verze je nejsnazší využít služeb Knihovny UTB, kteří ví nejlíp, co je potřeba. Posloužit mohou ale i copy centra v centru Zlína, která mají s výrobou desek pro závěrečné práce našich studentů letité zkušenosti. Tip: Myslete ale na to, že zejména tvorba desek není věc na počkání a řešte jejich výrobu zavčasu.

Elektronické odevzdání vypadá následovně:

  • Plný text práce, který student odevzdává v elektronické podobě, musí být ve formátu PDF/A (archivní PDF soubor).
  • Přílohy práce student zkomprimuje do 1 zip souboru.
  • Student odevzdá práci nahráním souboru s plným textem ve formátu PDF/A do IS/STAG, kde je automaticky kontrolován správný formát souboru. Přílohy práce jsou odevzdány nahráním druhého souboru ve formátu zip do IS/STAG. Pokud velikost příloh přesahuje 1 GB, budou nahrány pomocí služby filesender.cesnet.cz na adresu prilohy@utb.cz.
  • Jsou-li součástí práce umělecká díla nebo projekty, odevzdává student pouze text práce. Z práce a jejích příloh by však mělo být patrné, o jaké umělecké dílo či projekt se jedná.
  • Další informace k práci poskytne student při odevzdání práce vyplněním formuláře v IS/STAG v části „Kvalifikační práce“.
Zavřít

Fakulty a součásti