Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Státní závěrečné zkoušky

SZZ | Bakalářské studijní obory

 Než to začne…

  • Ke státní závěrečné zkoušce můžete jít jen ve chvíli, kdy máte splněny všechny povinné i povinně volitelné předměty a získali jste během studia minimálně 180 kreditů.
  • Zkontrolujte si v Potrále IS/STAG a indexu klasifikaci předmětů, případné nesrovnalosti řešte s pedagogem.
  • V Portále IS/STAG si musíte zapsat i předměty Státní závěrečné zkoušky. Předzápis těchto předmětů se otevírá od  16. 4. 2019 do 10. 5. 2019 a najdete jej po přihlášení na STAG takto:
    Moje studium → Předzápis → Předměty SZZ → kliknout na kód předmětu a po otevření předmět potvrdit zaškrtnutím čtverečku vpravo a potvrdit tlačítkem „Uložit změny“
  • Až se tohle všechno odehraje, zajdete osobně i s indexem na Studijní oddělení FT. Tam vám vaše studijní referentka všechno ještě jednou zkontroluje, potvrdí, že jste udělali dobrou práci a za odměnu dostanete Přihlášku ke Státní závěrečné zkoušce.

Všechno špatně

Pokud jste nesplnili své studijní povinnosti, propásli termíny a zaspali zkoušky a nemůžete jít k řádnému termínu SZZ, není všem dnům konec. Máte možnost rozvolnit a pokračovat ve 4. roku bakalářského studia za předpokladu, že dodržíte Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně a Pravidla průběhu studia ve studijních programech uskutečňovaných na FT. Ovšem i tak si musíte nechat překontrolovat aktuální stav studia na Studijním oddělení. Předměty k SZZ si na Portále IS/STAG v záložce Předzápis zapisovat nebudete, co ale zapomenout nesmíte, je klasický předzápis předmětů zimního semestru na další akademický rok, kde si zapíšete vše, co vám chybí a co vám brání zdárně ukončit studium. Pokud tohle prošvihnete, bude to konec vašeho studia u nás.

Pokud se z jakéhokoli důvodu nebudete moci zúčastnit SZZ (i přes to, že vše máte splněno), informujte o tom prosím co nejdříve Studijní oddělení FT.

Odevzdání přihlášky ke Státní závěrečné zkoušce

Neprodleně po tom, co obdržíte na Studijním oddělení svou přihlášku, odevzdáte ji na sekretariát příslušného ústavu, pod který spadáte:

OborForma studiaKde ho najdu?
Polymerní materiály a technologiePrezenční / Kombinovaná330/U15
Inženýrství ochrany životního prostředíPrezenční / Kombinovaná206/U1
Materiálové inženýrstvíPrezenční430/U15
Chemie a technologie potravinPrezenční / Kombinovaná204/U3
Chemie a technologie potravin: Technologie mléka a mléčných výrobkůKombinovaná204/U3
Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentůPrezenční / Kombinovaná216/U1
Technologie a řízení v gastronomiiPrezenční / Kombinovaná212A/U1
Technologická zařízeníPrezenční / Kombinovaná330/U15

Termíny odevzdání

Tak zaprvé, závěrečné práce se odevzdávají elektronicky i v tištěné podobě a musí vycházet z oficiálních šablon UTB, které jsou přílohami směrnice rektora SR/07/2018.

Aby to nebylo zas tak přehledné a snadné, má každý ústav FT trochu jiné požadavky, a to zejména co se termínů týče:

ÚstavOdevzdání bakalářské práceOdevzdání přihlášky k SZZ
Ústav analýzy a chemie potravin
Ústav fyziky a materiálového inženýrstvído 11. 6. 2020
Ústav inženýrství polymerů
Ústav inženýrství životního prostředí
Ústav technologie potravin
Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetikydo 20. 5. 2020
Ústav výrobního inženýrství

Termíny zkoušek

Stejně jako termíny odevzdání záleží i konkrétní dny konání Státních závěrečných zkoušek na každém z ústavů. Je však stanoveno, že se zkoušky musí uskutečnit v tomto časovém intervalu:

  •  (bakalářské studijní programy, kombinovaná forma studia)
  •  (bakalářské studijní programy, prezenční forma studia)

Konkrétní zvolené termíny jsou uveřejněny v sekci Státní závěrečné zkoušky na stránkách jednotlivých ústavů.

Promoce

Promoce absolventů, kde obdržíte své diplomy a oficiálně odejdete s titulem Bc., proběhnou dne
8. 7. 2020.

Po nich vás čeká buď další studium, a nebo opravdový dospělácký život. Nechť se vám daří, ať už se rozhodnete pro cokoli. 🙂

Fakulty a součásti

Zavřít