UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Možnosti studia

Samozřejmě, že na FT UTB můžete studovat ve všech typech a formách studia, které vysokoškolský systém nabízí.

Celkem nabízíme 3 programy, které pod svými křídly nesou 8 bakalářských oborů, 1 specializaci a 9 magisterských oborů. Víme, že pro kohokoliv, kdo tuhle hantýrku ještě neovládá, je to trochu moc informací najednou, proto jsme se pokusili zpracovat přehlednou tabulku našich oborů.

V následujících řádcích a sloupcích si můžete prohlédnou přehled našeho studijního menu. Co byste si dali?

STUDIJNÍ PROGRAM: CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ

BAKALÁŘSKÉ OBORY

délka studia 3 roky

titul Bc.

prezenční forma studia

kombinovaná forma studia

MAGISTERSKÉ OBORY

délka studia 2 roky

titul Ing.

prezenční forma studia

kombinovaná forma studia

Materiálové inženýrství

Materiálové inženýrství

Inženýrství ochrany životního prostředí

Inženýrství ochrany   životního prostředí

Polymerní materiály a technologie

Inženýrství polymerů

STUDIJNÍ PROGRAM: PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

BAKALÁŘSKÉ OBORY

délka studia 3 roky

titul Bc.

prezenční forma studia

kombinovaná forma studia

MAGISTERSKÉ OBORY

délka studia 2 roky

titul Ing.

prezenční forma studia

kombinovaná forma studia

Technologická zařízení

Konstrukce  technologických zařízení

Výrobní inženýrství

Řízení jakosti

STUDIJNÍ PROGRAM: CHEMIE A TECHNOLOGIE POTRAVIN

BAKALÁŘSKÉ OBORY

délka studia 3 roky

titul Bc.

prezenční forma studia

kombinovaná forma studia

MAGISTERSKÉ OBORY

délka studia 2 roky

titul Ing.

prezenční forma studia

kombinovaná forma studia

Chemie a technologie potravin

Chemie potravin a bioaktivních látek

Chemie a technologie potravin, specializace:

Technologie mléka a mléčných výrobků

Technologie potravin

Technologie a řízení v gastronomii

Technologie tuků, detergentů a kosmetiky

Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů

Zavřít

Fakulty a součásti