UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Možnosti studia

Samozřejmě, že na FT UTB můžete studovat ve všech typech a formách studia, které vysokoškolský systém nabízí.

Celkem nabízíme 3 programy, které pod svými křídly nesou 8 bakalářských oborů, 1 specializaci a 9 magisterských oborů. Víme, že pro kohokoliv, kdo tuhle hantýrku ještě neovládá, je to trochu moc informací najednou, proto jsme se pokusili zpracovat přehlednou tabulku našich oborů.

V následujících řádcích a sloupcích si můžete prohlédnou přehled našeho studijního menu. Co byste si dali?

STUDIJNÍ PROGRAM: CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ

BAKALÁŘSKÉ OBORY

délka studia 3 roky

titul Bc.

prezenční forma studia

kombinovaná forma studia

MAGISTERSKÉ OBORY

délka studia 2 roky

titul Ing.

prezenční forma studia

kombinovaná forma studia

Materiálové inženýrství

PDF | LINK

Materiálové inženýrství

PDF | LINK

Inženýrství ochrany životního prostředí

PDF | LINK

PDF | LINK

Inženýrství ochrany   životního prostředí

PDF | LINK

PDF | LINK

Polymerní materiály a technologie

PDF | LINK

PDF | LINK

Inženýrství polymerů

PDF | LINK

PDF | LINK

STUDIJNÍ PROGRAM: PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

BAKALÁŘSKÉ OBORY

délka studia 3 roky

titul Bc.

prezenční forma studia

kombinovaná forma studia

MAGISTERSKÉ OBORY

délka studia 2 roky

titul Ing.

prezenční forma studia

kombinovaná forma studia

Technologická zařízení

PDF | LINK

PDF | LINK

Konstrukce  technologických zařízení

PDF | LINK

Výrobní inženýrství

PDF | LINK

PDF | LINK

Řízení jakosti

PDF | LINK

PDF | LINK

STUDIJNÍ PROGRAM: CHEMIE A TECHNOLOGIE POTRAVIN

BAKALÁŘSKÉ OBORY

délka studia 3 roky

titul Bc.

prezenční forma studia

kombinovaná forma studia

MAGISTERSKÉ OBORY

délka studia 2 roky

titul Ing.

prezenční forma studia

kombinovaná forma studia

Chemie a technologie potravin

PDF | LINK

PDF | LINK

Chemie potravin a bioaktivních látek

PDF | LINK

Chemie a technologie potravin, specializace:

Technologie mléka a mléčných výrobků

PDF | LINK

Technologie potravin

PDF | LINK

PDF | LINK

Technologie a řízení v gastronomii

PDF | LINK

PDF | LINK

Technologie tuků, detergentů a kosmetiky

PDF | LINK

PDF | LINK

Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů

PDF | LINK

PDF | LINK

Ekvivalenty předmětů bakalářského studia pro akademický rok 2018/2019
Ekvivalenty předmětů pro navazující studium pro akademický rok 2018/2019

Zavřít

Fakulty a součásti