UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studium

Bakalářské a diplomové práce

Z velké části jsou požadavky na zpracování vašich závěrečných prací shodné napříč univerzitou. Proto jsme zpracovali základní přehled požadavků, kde se dozvíte jaké dokumenty je potřeba k diplomce zpracovat, kde seženete Zadání, kam vložit Prohlášení, nebo jakou formou se práce odevzdávají.

Všechna tato moudra vycházejí ze směrnic a pokynů, která si v případě potřeby můžete projít taky:

Přece jen ale existují specifika, která se týkají jen našeho ústavu:

Naše požadavky na diplomovou práci

Diplomová práce
Rozsah práceNení omezen
Termín odevzdání18. 5. 2018
Forma odevzdání1) Elektronicky na STAG.
2) 2x tištěná verze – jednu svázat v potištěných pevných deskách, druhá stačí v měkké nerozložitelné vazbě.
3) Vypálit na CD (vložit do tištěné verze v deskách.)

Témata závěrečných prací

U nás můžete na své diplomové práci makat už dost brzo (v extrémních případech i od prváku), když chcete. Proto se často témata závěrečných prací odvíjejí spíš o toho, co za výzkum chcete dělat, nebo dávno už děláte, než od toho, co si my zrovna usmyslíme a vypíšeme. Přesto pravidelně zveřejňujeme seznam, protože se to tak nějak očekává. Ten vyvěsíme k nahlédnutí níže v průběhu května.

Diplomové práce: UCH_Temata_DP_2018/2019

A jak to vlastně funguje? Vyberete si (ze seznamu) téma, které je vašemu srdci nejblíže, oslovíte vedoucího, domluvíte se a téma si závazně zapíšete. Jednoduché jak facka.

Zavřít

Fakulty a součásti