UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studium

Bakalářské a diplomové práce

Z velké části jsou požadavky na zpracování vašich závěrečných prací shodné napříč univerzitou. Proto jsme zpracovali základní přehled požadavků, kde se dozvíte, jaké dokumenty je potřeba k diplomce zpracovat, kde seženete Zadání, kam vložit Prohlášení, nebo jakou formou se práce odevzdávají.

Všechna tato moudra vycházejí ze směrnic a pokynů, která si v případě potřeby můžete projít taky:

Přece jen ale existují specifika, která se týkají jen našeho ústavu:

Témata závěrečných prací

Dostali jste se právě do fáze studia, kdy byste měli začít přemýšlet nad bakalářkou nebo diplomkou? Tak to pro vás máme pár důležitých informací.

Téma své bakalářky si vybíráte ve 2. ročníku studia, téma diplomky pak v 1. ročníku navazujícího studia. Přihlašovat se k tématům budete přes IS/STAG a musíte to zvládnout před zápisem do posledního ročníku, tak abyste v den zápisu (ty bývají obvykle v září) měli ve STAGu přidělené téma práce. V opačném případě se nebudete moci zapsat do dalšího studia.

Aktuální vypsaná témata pro BP a DP 2019/2020 budou postupně zveřejňována v průběhu letního semestru v IS/STAG po přihlášení v záložce- Moje studiumTémata VŠKP.

Jakmile si vyberete téma, které je k dispozici, zaregistrujte se, aby vám ho někdo nevyfouknul. Pak je na řadě oslovit vedoucího práce, abyste se shodli, že téma je pro vás opravdu vhodné a přínosné. Po domluvě s vedoucím práce vám dané téma v IS/STAG přidělí a kruh se uzavře.

Naše požadavky na DP a BP & pokyny pro odevzdání

Velmi dobře víme, že sepsat kvalifikační práci, není vůbec jednoduchá věc. Zvlášť když je to (minimálně v případě bakalářské práce) vaše první setkání se všemi novotami a záludnostmi akademického textu. Nebojte se, nebudete na to sami. Se spoustou věcí vám poradí vedoucí vaší práce. Ale abychom to nenechávali všechno jen na něm, sepsali jsme pro vás ty nejdůležitější informace týkající se bakalářských i diplomových prací.

  • Je třeba mít zaregistrované a přidělené téma práce v IS/STAG nejpozději do termínu zápisu do posledního ročníku studia.
  • Termín pro úpravy podkladů pro zadání práce v IS/STAG je 1. 2. 2019.
  • Oficiální zadání, které vkládáte do své práce, si můžete vyzvednout od 1. 3. 2019 na sekretariátu UIP (dveře č. 330/U15).
  • Pohlídejte si, že máte zapsaný zápočet – ten vám uděluje vedoucí práce po nahrání práce do IS/STAG, odevzdání na sekretariátu a kontrole plagiátu (ta trvá 2 – 3 dny). Bez zápočtu nemůžete uzavřít ročník a nemůžete jít ke státní závěrečné zkoušce, takže na to opravdu myslete.
  • Po domluvě s vedoucím práce doplňte údaje o práci do IS/STAG a nezapomeňte do systému nahrát plný text vaší práce (ve formátu pdf) včetně příloh (obrázky, tabulky, grafy, výkresy, programy apod.).
  • Kdy a jak práci odevzdat?
Bakalářská práceDiplomová práce
Termín odevzdání17. 5. 201914. 5. 2019
Forma odevzdání1x Forma odevzdání 1x v pevné vazbě (originál zadání) + CD
1x nerozložitelná vazba (termovazba, brožovaný výtisk)
1x v pevné vazbě (originál zadání) + CD
1x nerozložitelná vazba (termovazba, brožovaný výtisk)
Zavřít

Fakulty a součásti