UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studium

Státní závěrečné zkoušky

Je to tu, poslední krok, který vás dělí od statusu vysokoškolského absolventa opředeného tituly a slávou. Formální a byrokratickou stránku Státní závěrečné zkoušky, návod na podání přihlášky a další úkony jsme shrnuli do celofakultního přehledu.

Stále ale platí: Jiný ústav, jiný mrav. A tak není divu, že konečnou podobu zkoušek si stanovujeme sami. Co vás tedy čeká a nemine? 

Termíny státních závěrečných zkoušek budou zveřejněny dle Časového plánu výuky pro akademický rok 2019/2020.

Konkrétní harmonogram vyvěsíme na ústavní nástěnce UIP ve 3. patře budovy U15, abyste věděli, kdy nastane vaše hodina H a vteřina F. Harmonogram vám včas přistane na školní e-mail.

Předměty státních závěrečných zkoušek

Studenty bakalářského oboru Polymerní materiály a technologie čeká u státnic obhajoba bakalářské práce, a pak dva předměty. Okruhy otázek jsou uvedeny v IS Stag, v popisu předmětu, v části Obsah.

 • Makromolekulární chemie – TUIP / TZMMC
 • Zpracovatelství:
  • Zpracovatelské inženýrství polymerů – TUIP / TZZIP 
  • Procesní inženýrství – TUIP / TZPI

Stejně jako bakaláře, ani studenty navazujícího magisterského studia oboru Inženýrství polymerů, nemine obhajoba diplomové práce. Pokračovat budou třemi předměty. Okruhy otázek jsou uvedeny v IS Stag, v popisu předmětu, v části Obsah.

 • Polymerní materiály – TUIP / TZPOM
 • Charakterizace a testování polymerů – TUIP/TZCHT
 • Zpracovatelství polymerních materiálů:
  • Plastikářská technologie – TUIP/TZPTE
  • Gumárenská technologie – TUIP / TZGTE
  • Technologie přírodních polymerů – TUIP/TZTPP
Zavřít

Fakulty a součásti