UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studium

Státní závěrečné zkoušky

Je to tu, poslední krok, který vás dělí od statusu vysokoškolského absolventa opředeného tituly a slávou. Formální a byrokratickou stránku Státní závěrečné zkoušky, návod na podání přihlášky a další úkony jsme shrnuli do celofakultního přehledu.

Stále ale platí: Jiný ústav, jiný mrav. A tak není divu, že konečnou podobu zkoušek si stanovujeme sami. Co vás tedy čeká a nemine?

Termíny státních závěrečných zkoušek

  • 12. – 14. 6. 2019 – bakalářské studium prezenční i kombinovaná forma
  • 4. – 6. 6. 2019 – navazující magisterské studium

Konkrétní harmonogram vyvěsíme na ústavní nástěnce ve 3. patře budovy U15, abyste věděli, kdy nastane vaše hodina H a vteřina F.

Předměty státních závěrečných zkoušek a okruhy otázek

Studenty bakalářského oboru Polymerní materiály a technologie čeká u státnic obhajoba bakalářské práce a pak dva předměty. Z každého okruhu si student vybere jeden předmět.

I. okruh

  • Makromolekulární chemie – okruhy otázek jsou ke stažení zde.

II. okruh

  • Zpracovatelské inženýrství polymerů – okruhy otázek jsou ke stažení zde.
  • Procesní inženýrství – okruhy otázek jsou ke stažení zde.

Stejně jako bakaláře, ani studenty navazujícího magisterského studia oboru Inženýrství polymerů nemine obhajoba diplomové práce. Pokračovat budou třemi předměty, které si vyberou tak, aby měli z každého okruhu jeden předmět.

I. okruh

  • Polymerní materiály – okruhy otázek jsou ke stažení zde.

II. okruh

  • Plastikářská technologie – okruhy otázek jsou ke stažení zde.
  • Gumárenská technologie – okruhy otázek jsou ke stažení zde.
  • Technologie přírodních polymerů – okruhy otázek jsou ke stažení zde.

III. okruh

  • Charakterizace a testování polymerů – okruhy otázek jsou ke stažení zde.

 

Zavřít

Fakulty a součásti