UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studium

Státní závěrečné zkoušky

Je to tu, poslední krok, který vás dělí od statusu vysokoškolského absolventa opředeného tituly a slávou. Formální a byrokratickou stránku Státní závěrečné zkoušky, návod na podání přihlášky a další úkony jsme shrnuli do celofakultního přehledu.

Stále ale platí: Jiný ústav, jiný mrav. A tak není divu, že konečnou podobu zkoušek si stanovujeme sami. Co vás tedy čeká a nemine?

Termíny státních závěrečných zkoušek

 • 3. 6. – 5. 6. 2019 – navazující magisterské studium (studijní obor Technologie potravin v prezenční i kombinované formě)
 • 17. 6. – 21. 6. 2019 – bakalářské studium (studijní obor Chemie a technologie potravin v prezenční i kombinované formě studia; specializace technologie mléka a mléčných výrobků v kombinované formě studia)

Předměty státních závěrečných zkoušek a okruhy otázek

Studenty bakalářského studijního programu Chemie a technologie potravin čeká u státnic obhajoba bakalářské práce a pak dva povinné a jeden volitelný předmět.

 • Povinné předměty:
  Potravinářská technologie a biotechnologie – tento státnicový předmět zahrnuje poznatky, které jste získali v předmětech Potravinářská technologie a biotechnologie I. a II. Okruhy otázek najdete zde.
  Potravinářská biochemie a mikrobiologie – tady budete potřebovat oprášit znalosti z předmětů Biochemie I. a II., Obecná mikrobiologie a Potravinářská mikrobiologie. Okruhy otázek najdete zde.
 • Volitelné předměty:
  Chemie a analýza potravin – okruhy otázek si můžete stáhnout zde.
  Výživa člověka – okruhy otázek si můžete stáhnout zde.
  Chemie organická – okruhy otázek si můžete stáhnout zde.
  Technologie mléka a mléčných výrobků – okruhy otázek si můžete stáhnout zde.

Studenty navazujícího magisterského studijního programu Chemie a technologie potravin čeká u státnic obhajoba diplomové práce a pak dva povinné a jeden volitelný předmět.

 • Povinné předměty:
  Technologie výroby a konzervace potravin rostlinného původu – komise bude očekávat znalosti z předmětů Technologie výroby potravin rostlinného původu I. a II., Výroba alkoholických a nealkoholických nápojů, konzervace a balení potravin a Legislativa v potravinářství II. Okruhy otázek najdete zde.
  Technologie výroby a konzervace potravin živočišného původu – neobejdete se bez svých poznámek z předmětů Technologie potravin živočišného původu I. a II., Konzervace a balení potravin a Legislativa a řízení jakosti. Okruhy otázek najdete zde.
 • Volitelné předměty:
  Analýza a hodnocení potravin – okruhy otázek si můžete stáhnout zde
  Výživa a stravování člověka
  – okruhy otázek si můžete stáhnout zde.
  Mikrobiologie potravin – okruhy otázek si můžete stáhnout zde.

 

Zavřít

Fakulty a součásti