Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studium

Státní závěrečné zkoušky

Je to tu, poslední krok, který vás dělí od statusu vysokoškolského absolventa opředeného tituly a slávou. Formální a byrokratickou stránku Státní závěrečné zkoušky, návod na podání přihlášky a další úkony jsme shrnuli do celofakultního přehledu.

Stále ale platí: Jiný ústav, jiný mrav. A tak není divu, že konečnou podobu zkoušek si stanovujeme sami. Co vás tedy čeká a nemine?

Termíny státních závěrečných zkoušek

 • 1. – 4. 6. 2021 navazující magisterské studium (prezenční a kombinovaná forma studia)
 • 14. 6. – 18. 6. 2021 bakalářské studium (prezenční i kombinovaná forma)

Harmonogram SZZ  bude zaslán na univerzitní e-maily studentů.

Studenty navazujícího magisterského studijního programu Technologie potravin čeká u státnic obhajoba diplomové práce a pak dva povinné a jeden volitelný předmět.

 • Povinné předměty:
  Technologie potravin rostlinného původu – Okruhy otázek najdete zde.
  Technologie potravin živočišného původu – Okruhy otázek najdete zde.
 •  Volitelné předměty:
  Analýza a hodnocení potravin – okruhy otázek si můžete stáhnout zde.
  Výživa člověka – okruhy otázek si můžete stáhnout zde.
  Mikrobiologie potravin – okruhy otázek si můžete stáhnout zde.

Studenty navazujícího magisterského studijního programu Chemie a technologie potravin čeká u státnic obhajoba diplomové práce a pak dva povinné a jeden volitelný předmět.

 • Povinné předměty:
  Technologie výroby a konzervace potravin rostlinného původu – Okruhy otázek najdete zde.
  Technologie výroby a konzervace potravin živočišného původu – Okruhy otázek najdete zde.
 • Volitelné předměty:
  Analýza a hodnocení potravin – okruhy otázek si můžete stáhnout zde
  Výživa a stravování člověka
  – okruhy otázek si můžete stáhnout zde.
  Mikrobiologie potravin – okruhy otázek si můžete stáhnout zde.

Studenty bakalářského studijního programu Chemie a technologie potravin čeká u státnic obhajoba bakalářské práce a pak dva povinné a jeden volitelný předmět.

 • Povinné předměty:
  Potravinářská technologie a biotechnologie – tento státnicový předmět zahrnuje poznatky, které jste získali v předmětech Potravinářská technologie a biotechnologie I. a II. – okruhy otázek si můžete stáhnout zde.
  Potravinářská biochemie a mikrobiologie – tady budete potřebovat oprášit znalosti z předmětů Biochemie I. a II., Obecná mikrobiologie a Potravinářská mikrobiologie – okruhy otázek si můžete stáhnout zde.
 • Volitelné předměty:
  Chemie a analýza potravin – okruhy otázek si můžete stáhnout zde.
  Výživa člověka – okruhy otázek si můžete stáhnout zde.
  Chemie organická – okruhy otázek si můžete stáhnout zde.
  Technologie mléka a mléčných výrobků – okruhy otázek si můžete stáhnout zde.

 

Fakulty a součásti

Zavřít