UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studium

Bakalářské a diplomové práce

Z velké části jsou požadavky na zpracování vašich závěrečných prací shodné napříč univerzitou. Proto jsme zpracovali základní přehled požadavků, kde se dozvíte jaké dokumenty je potřeba k diplomce zpracovat, kde seženete Zadání, kam vložit Prohlášení, nebo jakou formou se práce odevzdávají.

Všechna tato moudra vycházejí ze směrnic a pokynů, která si v případě potřeby můžete projít taky:

Přece jen ale existují specifika, která se týkají jen našeho ústavu:

Témata závěrečných prací

Dostali jste se právě do fáze studia, kdy byste měli začít přemýšlet nad bakalářkou nebo diplomkou? Tak to pro vás máme pár důležitých informací.

Téma své bakalářky si vybíráte ve 2. ročníku studia, téma diplomky pak v 1. ročníku navazujícího studia. Přihlašovat se k tématům budete přes IS/STAG a musíte to zvládnout před zápisem do posledního ročníků, tak abyste v den zápisu (ty bývají obvykle v září) měli k dispozici podklady pro zadání práce.

Aktuální vypsaná témata pro BP a DP 2019/2020 pro vás právě připravujeme.

Naše požadavky na DP a BP/pokyny pro odevzdání

Velmi dobře víme, že sepsat kvalifikační práci, není vůbec jednoduchá věc. Zvlášť když je to (minimálně v případě bakalářské práce) pro vás první setkání se všemi novotami a záludnostmi akademického textu. Nebojte se, nebudete na to sami. Se spoustou věcí vám poradí vedoucí vaší práce. Ale abychom to nenechávali všechno jen na něm, sepsali jsme pro vás ty nejdůležitější informace týkající se bakalářských i diplomových prací.

   • teoretickou část vypracujete pod dohledem svého vedoucí nejpozději do 31. 1. 2019
   • pohlídejte si, že máte zapsaný zápočet – ten vám uděluje vedoucí práce po nahrání práce do IS/STAG, odevzdání na sekretariátu a kontrole plagiátu (ta trvá 2 – 3 dny). Bez zápočtu nemůžete uzavřít ročník a nemůžete jít ke státní závěrečné zkoušce, takže na to opravdu myslete.
   • oficiální zadání, které vkládáte do své práce, si můžete vyzvednout od 1. 3. 2019 na sekretariátu UVI (dveře č. 330/U15)
   • praktickou část byste měli mít hotovou minimálně měsíc před termínem odevzdání
   • po domluvě s vedoucím práce doplňte údaje o BP/DP do IS/STAG, nezapomeňte do systému nahrát plný text vaší práce (ve formátu pdf) včetně příloh (obrázky, tabulky, grafy, výkresy, programy apod.)
   • kdy a jak práci odevzdat:

Naše požadavky na DP a BP

Bakalářská práceDiplomová práce
Termín odevzdání24. 5. 2019 do 12 hodin17. 5. 2019 do 12 hodin
Forma odevzdání1x v pevné vazbě (originál zadání) + CD

1x nerozložitelná vazba (termovazba, brožovaný výtisk) + CD

1x v pevné vazbě (originál zadání) + CD

1x nerozložitelná vazba (termovazba, brožovaný výtisk) + CD

Odevzdání přihlášek ke SZZ31.5.2019 do 12 hodin24.5.2019 do 12 hodin
Zavřít

Fakulty a součásti