Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Technologie makromolekulárních látek – TEST

Technologie makromolekulárních látek – TEST

Studijní program:
P 2808 Chemie a technologie materiálů
Studijní obor:
2808V006 Technologie makromolekulárních látek

doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

Věnuji se vztahům mezi živými a neživými systémy, tedy testováním interakce živočišných buněk a tkání s materiály. Cílem je připravit materiál umožňující cílenou interakci s organismem, tedy materiál aplikovatelný v regenerativní medicíně. V průběhu své vědecké kariéry jsem se podílel na řešení celé řady vědeckých projektů a publikoval desítky odborných publikací. V mém týmu pracuje řada studentů doktorského studia. Aktivně spolupracuji s mnoha zahraničními i českými pracovišti. Aktuálně jsem vedoucím skupiny Bioaktivní polymerní systémy na Centru polymerních systémů UTB.

Specializace
Biomateriály, buněčná biologie, stanovení biokompatibility materiálů.

Čemu se věnuju
Vývoj biomateriálů pro cílenou interakci s živými organismy. Studium reakcí živých systémů (buněk) na materiály.

Spolupráce
Dlouhodobě a často spolupracuji s řadou institucí v zahraničí i tuzemsku. Aktuálně nejintenzivněji kooperuji s pracovišti: Åbo Akademi University  (Finsko), Università degli Studi di Milano (Itálie), Jožef Stefan Institute (Slovinsko), Ústav polymérov SAV (Slovensko), Ústav makromolekulární chemie Akademie věd ČR, Oddělení fyziologie a imunologie živočichů Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity a Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek Univerzity Pardubice.

Mé projekty
Hlavním řešitel jsem u projektů:

  • Interakce vodivých polymerů s buňkami (GAČR)
  • Biomimetické materiály na bázi vodivých polymerů (GAČR)
  • Biomimetické materiály na bázi vodivých polymerů (GAČR)
  • Koloidní systémy pro topické formulace. Pickeringovy emulze a koloidy na bázi polymerů (GAČR)

Co vás naučím
Aktuálně pod mým vedením studuje 6 studentů doktorského studia. Dva studenti již obhájili svoji disertační práci, na studiu dalších jsem se podílel jako konzultant.

Své studenty učím samostatně pracovat v laboratoři, od plánování a provedení experimentů až po jejich vyhodnocení. Osvojí si vedení malých týmů, např. podílem na vedení závěrečných prací studentů. Krom toho se naučí pohybovat v mezinárodním prostředí, a to hlavně díky spolupráci s řadou kolegů v zahraničí a pobytu na jejich pracovištích. Postupně se snažím studenty seznamovat s procesem přípravy projektů a jejich praktického řešení. Prací v laboratoři Buněčné biologie a biomateriálů se studenti naučí kultivacím různých buněčných linií, včetně kmenových buněk, metodám stanovení buněčného chování (molekulárně-biologické metody, mikroskopie atd.). V oblasti materiálových věd se pak studenti seznámí s přípravou materiálů a jejich charakterizací dle konkrétního tématu.

 

Ing. Jana Navrátilová, Ph.D.

Lorem ipsum is a pseudo-Latin text used in web design, typography, layout, and printing in place of English to emphasise design elements over content. It’s also called placeholder (or filler) text. It’s a convenient tool for mock-ups. It helps to outline the visual elements of a document or presentation, eg typography, font, or layout.

I’ve heard the argument that “lorem ipsum” is effective in wireframing or design because it helps people focus on the actual layout, or color scheme, or whatever. What kills me here is that we’re talking about creating a user experience that will (whether we like it or not) be DRIVEN by words. The entire structure of the page or app flow is FOR THE WORDS.

Or maybe not. How about this: build in appropriate intersections and checkpoints between design and content. Accept that it’s sometimes okay to focus just on the content or just on the design.

 

doc. Ing. Jiří Mlček, Ph.D.

There’s lot of hate out there for a text that amounts to little more than garbled words in an old language.are out there with a vengeance to get that Frankenstein, wielding torches and pitchforks, wanting to tar and feather it at the least, running it out of town in shame.

I’ve heard the argument that “lorem ipsum” is effective in wireframing or design because it helps people focus on the actual layout, or color scheme, or whatever. What kills me here is that we’re talking about creating a user experience that will (whether we like it or not) be DRIVEN by words. The entire structure of the page or app flow is FOR THE WORDS.

Or maybe not. How about this: build in appropriate intersections and checkpoints between design and content. Accept that it’s sometimes okay to focus just on the content or just on the design.

K mání jsou i tito školitelé…

doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D.

TEL:+420 576 031 411 E-mail: bednarik@utb.cz Kancelář:U1/411

prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D.

Děkan TEL:+420 576 031 345 Mobil:+420 724 434 557 E-mail: cermak@utb.cz Kancelář:U1/312

doc. Ing. Martina Hřibová, Ph.D.

TEL:+420 576 035 175 E-mail: mhribova@utb.cz Kancelář:U15/226

doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

Proděkan pro tvůrčí činnost TEL:+420 576 031 307 Mobil:+420 734 792 298 E-mail: humpolicek@utb.cz Kancelář:U1/307, U17/A319 - tel: +420 576 038 035


RNDr. Marek Ingr, Ph.D.

TEL:+420 576 031 417 E-mail: ingr@utb.cz Kancelář:U15/428, U15/205 - tel: +420 576 035 080

doc. Ing. Markéta Julinová, Ph.D.

docent TEL:+420 576 031 220 E-mail: julinova@utb.cz Kancelář:U1/203A

doc. Ing. Stanislav Kafka, CSc.

akademický pracovník - docent TEL:+420 576 031 107 E-mail: kafka@utb.cz Kancelář:U15/410, U15/423 - tel: +420 576 031 115

doc. Ing. Věra Kašpárková, CSc.

TEL:+420 576 031 232 E-mail: vkasparkova@utb.cz Kancelář:U1/232

doc. Ing. Natalia Kazantseva, CSc.

TEL:+420 576 038 114 E-mail: kazantseva@utb.cz Kancelář:U17/A417

prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc.

TEL:+420 576 035 256 Mobil:+420 606 777 212 E-mail: kolomaznik@utb.cz Kancelář:U51/A715


prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.

Professor TEL:+420 576 031 208 Mobil:+420 739 003 706 E-mail: mkoutny@utb.cz Kancelář:U1/208


doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.

TEL:+420 576 038 049 E-mail: kuritka@utb.cz Kancelář:U17/A418

doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.

TEL:+420 576 031 215 Mobil:+420 608 616 048 E-mail: lehocky@utb.cz Kancelář:U1/215


doc. Ing. Jiří Maláč, CSc.

TEL:+420 576 031 330 E-mail: jmalac@utb.cz

Ing. Antonín Minařík, Ph.D.

TEL:+420 576 035 086 E-mail: minarik@utb.cz Kancelář:U15/439

prof. Ing. Pavel Mokrejš, Ph.D.

TEL:+420 576 031 230 E-mail: mokrejs@utb.cz Kancelář:U15/337

doc. Mgr. Aleš Mráček, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 110 Mobil:+420 733 690 668 E-mail: mracek@utb.cz Kancelář:U15/431

doc. Nabanita Saha, M.Sc. Ph.D.

TEL:+420 576 038 156 E-mail: nabanita@utb.cz Kancelář:U17/A419

prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

TEL:+420 576 031 709 E-mail: saha@utb.cz Kancelář:U17/A409, U13/416 - tel: +420 576 032 334, U11/406 - tel: +420 576 038 040


doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

TEL:+420 576 031 229 Mobil:+420 724 434 581 E-mail: sedlacek@utb.cz Kancelář:U15/337, U17/A416 - tel: +420 576 038 012

prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

TEL:+420 576 032 280 Mobil:+420 734 262 658 E-mail: sedlarik@utb.cz Kancelář:U13/328, U17/A412 - tel: +420 576 038 013


prof. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.

TEL:+420 576 031 350 E-mail: slobodian@utb.cz Kancelář:U17/A322

doc. Ing. Karel Stoklasa, CSc.

TEL:+420 576 031 329 E-mail: stoklasa@utb.cz

prof. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.

TEL:+420 576 031 335 E-mail: svoboda@utb.cz Kancelář:U15/332

doc. Mgr. Robert Vícha, Ph.D.

TEL:+420 576 031 103 E-mail: rvicha@utb.cz Kancelář:U15/424, U15/409 - tel: +420 576 031 433

doc. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.

Docent TEL:+420 576 031 222 Mobil:+420 734 872 707 E-mail: vilcakova@utb.cz Kancelář:U1/442, U17/A417 - tel: +420 576 038 113

prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D. DSc.

profesor TEL:+420 576 031 320 E-mail: mzatloukal@utb.cz Kancelář:U1/328

doc. Petr Filip, CSc.

ÚSTAV PRO HYDRODYNAMIKU AV ČR

doc. Ing. Aleš Horna, CSc.

RADANAL S.R.O., PARDUBICE

doc. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D.

VUT V BRNĚ, FAKULTA CHEMICKÁ

doc. Ing. Martin Obadal, Ph.D.

BOREALIS POLYOLEFINE GMBH, RAKOUSKO

doc. Dr. Ing. Vladimír Pavlínek

5M, S.R.O. KUNOVICE R&D

prof. RNDr. Miroslav Raab, CSc.

ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR, V.V.I., PRAHA

doc. Ing. Jiří Vlček, CSc.

COMPUPLAST INT. ZLÍN

Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.

ÚSTAV POLYMÉROV
SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED

Fakulty a součásti

Zavřít