UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Nástroje a procesy

Témata pro akademický rok 2019/2020 v oboru NP

Topics for Doctoral Degree Programmes for the Academic Year  2019/2020
Témata disertačních prací pro akademický rok 2019/2020 
Study programme: P3909 Process Engineering 
Studijní program: P3909 Pocesní inženýrství 
Study Course: 3909V013 Tools and Processes 
Studijní obor: 3909V013 Nástroje a procesy 
Nr.DepartmentSupervisorTopicKonzultant
1.UVIdoc. Ing. Ondřej Bílek, Ph.D.Magnetoreologické dokončování povrchů / Magnetorheological surface finishingdoc. Ing. Michal Sedlačík, Ph. D.
2.UVIdoc. Ing. Ondřej Bílek, Ph.D.Obrobitelnost a integrita povrchu kompozitních materiálů / Machinability and surface integrity of composite materialsIng. Milan Žaludek, Ph. D.
3.UVIdoc. Ing. Ondřej Bílek, Ph.D.Počítačová zobrazení a rozšířená realita pro strojírenskou technologii / Computer vision and augmented reality for manufacturing technologyIng. Adam Škrobák, Ph. D.
4.UVIprof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D.Optimalizace PIM procesu / Powder Injection Moulding Optimization
5.UVIdoc. Ing. Jakub Javořík, Ph.D.Modelování elastomerů – efektivní stanovení mechanických vlastností / Models for Elastomers – Efficient ways of Mechanical Properties Determination
6.UVIdoc. Ing. Jakub Javořík, Ph.D.Modelování kompozitů – studium vlivu lehkých jader na mechanické vlastnosti kompozitu / Models for Composites – Lightweight Cores Influence on the Mechanics of Compositesdoc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.
7.UVIprof. Ing. Katarína Monková, PhD.Výzkum chování celulárních materiálů vyrobených aditivní technologií v extrémních teplotních podmínkách / Research on the behavior of cellular materials produced by additive technology in extreme temperature conditionsdoc. Ing. Oldřich Šuba, CSc.
8.UVIdoc. Dr. Ing. Vladimír PataStatistický návrh kalibrace robotických paží v procesním inženýrství / Statistical design of robotic arms calibration in process engineering
9.UVIdoc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.On-line monitoring súčastí z kompozitných materiálov / Structural health monitoring of components from composite materialsIng. Milan Žaludek, Ph.D.
10.UVIdoc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.Optimalizácia autoklávového vytvrdzovacieho cyklu pre dosiahnutie vysokopevnostných štrukturálných kompozitov  / The optimalization of autoclave cure cycle to achiving the high strenght structural compositesIng. Milan Žaludek, Ph.D.
11.UVIdoc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.Predpäté kompozitné materiály, výroba a mechanické vlastnosti / Prestressed fibre reinforced composites: manufacturing and mechanical characterizationdoc. Ing. Jakub Javořík, Ph.D.
12.UVIdoc. Ing. Michal Staněk, Ph.D.Vstřikování tlustostěnných dílů / Injection Molding of Thick-walled partsIng. Martin Ovsík, Ph.D.
13.UVIdoc. Ing. Michal Staněk, Ph.D.Konstrukční řešení 3D tiskárny / Design Solution of 3D Printer
14.UVIDr.-Ing. Radek StočekStudium vývoje hřetí v pryži při dynamickém cyklickém zatěžování / Study of the heat build-up in elastomer under dynamic cyclic loading conditionsIng. Petr Zádrapa, Ph.D.
15.UFMIdoc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.Vliv technologie výroby materiálů na jejich světelně technické vlastnosti / Effect of production technology of materials on their light-technical properties
16.UFMIdoc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.Vliv technologie výroby na zvukoizolační vlastnosti pórovitých materiálů / Effect of production technology on sound absorption properties of porous materials
Seznam témat není konečný. Prosím sledujte změny v následujícím období.
Zavřít

Fakulty a součásti