UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Technologie potravin

Témata pro akademický rok 2019/2020 v oboru TP

Topics for Ph.D. Programmes for the Academic Year 2019/2020 
Témata disertačních prací pro akademický rok 2019/2020 
  
Study programme: P2901 Chemistry and food technology 
Studijní program: P2901Chemie a technologie potravin
Study Course: 2901V013 Food Technology 
Studijní obor: 2901V013 Technologie potravin 
Nr.DepartmentSupervisorTopicConsultant
1.UTPprof. Ing. František Buňka, Ph.D.Faktory ovlivňující jakost trvanlivého mléka / Factors influencing quality of milk with long shelf-lifeMVDr. Michaela Černíková, Ph.D.
2.UTPprof. Ing. František Buňka, Ph.D.Změny jakosti vybraných potravin v důsledku sterilačního záhřevu / Quality changes of selected foodstuff due to sterilization treatmentIng. Zuzana Lazárková, Ph.D.
3.UTPprof. Ing. František Buňka, Ph.D.Vliv přídavku vybraných látek na funkční vlastnosti mléčných výrobků a jejich analogů / The influence of selected ingredients addition on the functional properties of model dairy products and its analoguesIng. Richardos Nikolaos Salek, Ph.D.
4.UIOŽPdoc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.Dekarboxylázová aktivita vybraných bakterií v potravinách / Decarboxylase activity of selected bacteria in fooddoc. Ing. Vendula Pachlová, Ph.D.
5.UIOŽPdoc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.Redukce obsahu biogenních aminů v modelových systémech a v potravinách / Reduction of biogenic amines content in model systems and foods
6.UIOŽPdoc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.Využití bakteriocinů v potravinářství / Application of bacteriocins in food industryMgr. Magda Janalíková, Ph.D.
7.UTPdoc. MVDr. Michaela Černíková, Ph.D.Vliv tavicích solí a jejich náhrad na mikrostrukturu a reologické vlastnosti tavených sýrů / The effect of emulsifying salts and their substituents on microstructure and rheology properties of processed cheeseprof. Ing. František Buňka, Ph.D.
8.UTPdoc. MVDr. Michaela Černíková, Ph.D.Vliv vybraných procesních parametrů na mikrostrukturu a reologické vlastnosti tavených sýrů / The effect of selected process parameters on microstructure and rheology properties of processed cheeseprof. Ing. František Buňka, Ph.D.
9.UACHPdoc. MVDr. Michaela Černíková, Ph.D.Vliv technologických parametrů na mikrostrukturu a reologické vlastnosti tvarohových a smetanových krémů / The technological parameters effect on microstructure and rheology properties of quark cream and mascarpone type cheese.Ing. Zuzana Míšková, Ph.D.
10.UACHPdoc. Ing. Jiří Mlček, Ph.D.Změny nutričních hodnot jedlého hmyzu a výrobků z nich v průběhu skladování  / Changes in nutritional values of edible insects and their products during storage.
11.UACHPdoc. Ing. Jiří Mlček, Ph.D.Fermentované a nefermentované přírodní nápoje z ovoce a révy vinné  / Fermented and unfermented natural fruit and vine beverages
12.UTPdoc. Ing. Vendula Pachlová, Ph.D.Použití Ramanovy spektroskopie pro sledování vybraných parametrů významných v mlékárenské technologii / The application of Raman spectroscopy for monitoring of important parameters in dairy technologyMgr. Martina Bučková, Ph.D.
Seznam témat není konečný. Prosím sledujte změny v následujícím období.
Zavřít

Fakulty a součásti