Tomas Bata University in Zlín

doc. Ing. Oldřich Šuba, CSc.
docent

doc. Ing. Oldřich Šuba, CSc.

Department of Production Engineering
E-mail: suba@utb.cz Mobile: ERR:+420 TEL: +420 576 035 168 Office:
U15/328

Curriculum vitae

Education

1966 - 1971: SVŠT Bratislava, Fakulta strojní, obor Dopravní stroje a manipulační zařízení, titul Ing.

1980 - 1985: VUT Brno, Fakulta technologická, obor Technologie makromolekulárních látek, titul CSc.

Process of employment

1972 - 1979: VÚGPT Zlín, samostatný konstruktér - projektant specialista

1980 - 1991: VUT Brno, Fakulta technologická, odborný asistent

1992 - dosud: UTB ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav výrobního inženýrství,  docent

Faculties and departments

Close