Tomas Bata University in Zlín

Habilitations and Professorial Appointments

Appointed Professors

Year 2022
prof. Ing. Eva Samková, Ph.D. – jmenovaná pro obor Technologie potravin
Year 2021
prof. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D. – jmenována pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 15. prosince 2021
prof. RNDr. Leona Buňková, Ph.D. – jmenována pro obor Technologie potravin s účinností od 8. května 2021
prof. Ing. Michal Staněk, Ph.D. – jmenován pro obor Nástroje a procesy s účinností od 8. května 2021
Year 2020
prof. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D. – jmenován pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 15. prosince 2020
prof. Ing. Jiří Mlček, Ph.D.  – jmenován pro obor Technologie potravin s účinností od 15. prosince 2020
prof. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D. – jmenován pro obor Nástroje a procesy s účinností od 17. června 2020
prof. Ing. Pavel Mokrejš, Ph.D. – pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 17. června 2020
doc. Ing. Natalia Kazantseva, CSc. – ustanovena mimořádnou profesorkou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro oblast vzdělávání Chemie s účinností od 1. října 2020
Year 2019
prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D. , jmenován pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 28. listopadu 2019
prof. Dr. Ing. Vladimír Pata, jmenován pro obor Nástroje a procesy s účinností od 28. listopadu 2019
Year 2018
prof. Ing. Petr Slobodian, Ph.D., jmenován pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 14. června 2018
Year 2014
prof. Ing. Mohamed Bakar, Ph.D., jmenován pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 19. září 2014
Year 2013
prof. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.,jmenován pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 11. června 2013
Year 2012
prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D., jmenována pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 1. února 2012
Year 2007
prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D. jmenován pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 16. dubna 2007
Year 2005
prof. RNDr. Miroslav Raab, CSc. jmenován pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 1. května 2005
prof. RNDr. Ignác Capek, DrSc. jmenován pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 1. prosince 2005
prof. Dr. Ing. Ludvík Hub jmenován pro obor Řízení strojů a procesů s účinností od roku 2005
Year 2003
prof. Ing. Josef Šimoník, CSc. jmenován pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 10. listopadu 2003

Faculties and departments

Close