Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Habilitační a jmenovací řízení

Jmenovaní profesoři

Rok 2014
prof. Ing. Mohamed Bakar, Ph.D., jmenován pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 19. září 2014
Rok 2013
prof. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.,jmenován pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 11. června 2013
Rok 2012
prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D., jmenována pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 1. února 2012
Rok 2007
prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D. jmenován pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 16. dubna 2007
Rok 2005
prof. RNDr. Miroslav Raab, CSc. jmenován pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 1. května 2005
prof. RNDr. Ignác Capek, DrSc. jmenován pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 1. prosince 2005
prof. Dr. Ing. Ludvík Hub jmenován pro obor Řízení strojů a procesů s účinností od roku 2005
Rok 2003
prof. Ing. Josef Šimoník, CSc. jmenován pro obor Technologie makromolekulárních látek s účinností od 10. listopadu 2003

Zavřít

Fakulty a součásti