Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Firmy

Nabídka spolupráce

Umíme toho spoustu a rádi poradíme! Nabídka spolupráce s komerční a průmyslovou sférou se různí podle zaměření a možností našich ústavů. Potřebujete něco analyzovat, změřit, pomoct při vývoji, nebo jen zkonzultovat? Podívejte se na to, čemu se věnují odborníci jednotlivých součástí:

Na Fakultě technologické ve Zlíně působí i Gumárenská skupina Zlín, pobočka České společnosti průmyslové chemie, která podporuje technický pokrok, výzkum, vývoj i sdílení know-how v oblasti gumárenského průmyslu. Dále také vychovává a vzdělává odborníky v tomto odvětví a usiluje o usnadnění spolupráce jak v rámci oboru tak mimo něj. Pokud vás zajímají kurzy a publikace této společnosti, nebo byste se rádi stali jejími členy, nakoukněte na jejich webovou stránku.

Fakulty a součásti

Zavřít