Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

Hodnocení výzkumu a vývoje

Hodnocení výzkumu a vývoje se řídí podle metodiky schválené vládou České republiky. Pro projekty realizované od roku 2017 je to Metodika 17+  pro všechny předchozí pak Metodika 2013-2016.


Mohlo by se vám hodit

Více informací k Metodice M17+

Převodník oborů FORD a kategorií WOS

Hrazení publikačních poplatků


Interní předpisy pro hodnocení V&V


Databáze

K vyhledávání odborné literatury, článků i autorů můžete využít online databází. Nejčastější je Web of Science, online akademická služba poskytující přístup k dalším 7 databázím. Pokrývá přírodní vědy, sociální vědy, umění a humanitní vědy od roku 1900 ve 256 disciplínách.

Další variantou je Scopus, obsahující abstrakty a záznamy z téměř 20 500 recenzovaných časopisů od více než 5 000 vydavatelů po celém světě.


Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Jde o aplikaci vlády ČR určené pro vyhledávání ve veřejně přístupných údajích týkající se výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Nejčastěji jsou využívány položky Centrální evidence projektů (CEP) a Rejstřík informací o výsledcích (RIV).

Fakulty a součásti

Zavřít