Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

Hodnocení výzkumu a vývoje

Hodnocení výzkumu a vývoje se řídí podle metodiky schválené vládou České republiky. Pro projekty realizované od roku 2017 je to Metodika 17+  pro všechny předchozí pak Metodika 2013-2016.


Mohlo by se vám hodit

Více informací k Metodice M17+

Převodník oborů FORD a kategorií WOS

Hrazení publikačních poplatků


Interní předpisy pro hodnocení V&V

  • Hodnocení pedagogických a tvůrčích aktivit
    • Směrnice rektora č. 7/2022 – nahrazuje Směrnici rektora č. 7/2021
      Hodnocení a řízení rozvoje pedagogických, tvůrčích, řídících a dalších činností akademických a vědeckých pracovníků UTB

  • Směrnice děkana č. 07/2021Směrnice děkana doplňující Hodnocení a řízení rozvoje pedagogických, tvůrčích, řídicích a dalších činností akademických a vědeckých pracovníků UTB
  • Pokyn děkana č. 07/2016 – Odměňování pedagogických a tvůrčích aktivit, sazebník odměn za vedení studentských prací, účast v komisích a oponentské posudky a výuku externími zaměstnanci
  • Pokyn děkana č. 08/2023 – Pravidla odměňování autorů excelentních publikací

Databáze

K vyhledávání odborné literatury, článků i autorů můžete využít online databází. Nejčastější je Web of Science, online akademická služba poskytující přístup k dalším 7 databázím. Pokrývá přírodní vědy, sociální vědy, umění a humanitní vědy od roku 1900 ve 256 disciplínách.

Další variantou je Scopus, obsahující abstrakty a záznamy z téměř 20 500 recenzovaných časopisů od více než 5 000 vydavatelů po celém světě.


Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Jde o aplikaci vlády ČR určené pro vyhledávání ve veřejně přístupných údajích týkající se výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Nejčastěji jsou využívány položky Centrální evidence projektů (CEP) a Rejstřík informací o výsledcích (RIV).

Fakulty a součásti

Zavřít