Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

Výzkumné činnosti na FT jsou orientovány do oblastí základního a aplikovaného výzkumu.

Výzkumná a vývojová činnost se uskutečňuje na ústavech a pracovištích fakulty prostřednictvím zapojení do výzkumných záměrů, grantových projektů Grantové agentury České republiky, Grantové agentury Akademie věd České republiky, Technologické agentury České republiky a grantových projektů vypisovaných rezortními ministerstvy vlády České republiky. Dále fakulta spolupracuje s vědeckými ústavy Akademie věd České republiky při přípravě studentů doktorských studijních programů.

Fakulta  v rámci výzkumu spolupracuje s podniky a institucemi státní správy tak, aby výsledky výzkumu našly své uplatnění v podnikové praxi.

Výsledky výzkumu nacházejí své uplatnění především v gumárenském, plastikářském, automobilovém, textilním a potravinářském průmyslu, ve zdravotnictví, v zemědělství a při výrobě obalových materiálů, rovněž tak v elektrotechnickém a elektronickém průmyslu.

Fakulty a součásti

Zavřít