Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Praktické informace

Letní stáže

Kromě toho, že vás dobře připravíme a naučíme věci, díky kterým vám zaměstnavatelé urvou ruce. Kromě toho, že vás necháme procestovat svět a z drtivé většiny to ještě zaplatíme. Tak k tomu všemu vám ještě zajistíme cennou praxi už během studia. Stačí si zavčasu chytnout fleka u tématu, ke kterému vás to táhne:

TÉMATA LETNÍCH STÁŽÍ

Pokud si nechcete přes léto shánět brigádu, využijte naše Letní stáže, které probíhají v období od června do září.
Studenti FT na nich získávají možnost věnovat se během léta individuální honorované práci na fakultních i firemních projektech, které budou rozvíjet jejich odborný a tvůrčí potenciál.
Jestli to za to stojí? Stovky studentů, kteří se projektu každoročně účastní, mluví za vše.

Co by vás mohlo zajímat…

Hlavním důvodem, proč jsme zavedli studentské stáže, je snaha podpořit tvůrčí aktivity na Fakultě technologické a motivovat studenty ke spolupráci na vědecko-výzkumných záměrech jednotlivých ústavů. Tato aktivita je realizována formou individuálních, časově vymezených projektů, které jsou každoročně vypisovány. Dalším příjemným bonusem je pak možnost zohlednit vaši praxi i ve studiu a napsat si o svém letním výzkumu třeba bakalářku nebo diplomku. A to se vyplatí po všech stránkách. Co ještě by vás mohlo zajímat?

Pro koho jsou stáže určeny?

Stáže jsou určeny pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů Fakulty technologické v prezenční formě studia.

Jak budou stáže probíhat?

Stáže mají podobu individuálních, časově vymezených projektů.

Kdy budou stáže probíhat?

Letní stáže jsou plánovány na období červen až září.

Je stáž honorována?

Studenti pracující na konkrétním projektu budou odměněni formou jednorázového mimořádného stipendia. Pro výpočet stipendia bude použita jednotná sazba 130 Kč/hod, za odpracované hodiny. Maximální počet hodin, který by měl student strávit prací na projektu, je stanoven na 160 hodin za celou dobu projektu.

Jak se přihlásit?

Každý projekt má svou odpovědnou osobu, tedy akademického pracovníka zodpovědného za realizaci projektu. Student si zvolí konkrétní projekt a kontaktuje přímo odpovědnou osobu prostřednictvím e-mailu a ta ho přihlásí na daný projekt. V seznamu projektů budou průběžně označována témata, která jsou již obsazena.

Kdy se přihlásit?

Přihlášení je možné od zveřejnění seznamů do obsazení daných témat. O otevření tématu budete informováni na sociálních sítích fakulty.

Kde najdu témata stáží?

Témata Letních stáží jsou vypisována vždy v průběhu letního semestru. O jejich zveřejnění se dozvíte na sociálních sítích fakulty. No a pak taky budou uvedeny přímo zde.

Na základě čeho bude vypláceno mimořádné stipendium?

Na konci každého měsíce uvede odpovědná osoba počet hodin, které student reálně strávil prací na projektu. Na základě těchto informací bude studentovi vyplaceno mimořádné stipendium ve výši 100 Kč/hod a zbylých 30 Kč/hod získáte po prezentaci svých výsledků na ústavu, pod kterým jste projekt realizovali. Tyto prezentace proběhnou v týdnu od 9. 9. do 12. 9. 2024. Termíny prezentací naleznete zde.

Jak bude stáž ukončena?

Oficiálním ukončením letní stáže bude ústní prezentace výsledků, kterou studenti přednesou na ústavu, pod kterým byl projekt realizován.

Fakulty a součásti

Zavřít