Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Věda a výzkum

Neodmyslitelnou součástí života na Fakultě technologické jsou laboratorní pláště, měření, odchylky, analýzy, statistiky, protokoly, grafy, zkrátka tvůrčí činnost. Hrdě můžeme prohlásit, že v oblasti polymerního inženýrství, chemie nebo řízení technologických procesů patříme ke světové špičce.
A není divu, výzkum v oblasti polymerů má nejen na fakultě ale i v kraji hluboké kořeny.

V roce 2014 bylo otevřeno Laboratorní centrum Fakulty technologické (budova U15) vybavené nejmodernější přístrojovou technikou, které slouží jako kvalitní zázemí pro výuku studentů, pro bohatou vědecko-výzkumnou činnost, ale také spolupráci s firmami. Dennodenně tak máme možnost přesvědčovat sebe i studenty o tom, jak fascinující a užitečná věda umí být.

Současně vzniká významné množství fakultních studií i na půdě Centra polymerních systémů, výzkumného pracovišti působícím v oblasti výzkumu a vývoje zpracovatelství plastů a pryží, materiálového inženýrství a dalších chemicko-technologických oborech.

 

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít