Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Věda a výzkum

Nedílnou součástí života na Fakultě technologické jsou laboratorní pláště, měření, odchylky, analýzy, statistiky, protokoly, grafy, zkrátka tvůrčí činnost. Hrdě můžeme prohlásit, že v oblasti polymerního inženýrství, chemie nebo řízení technologických procesů patříme ke světové špičce. A není divu, výzkum v oblasti polymerů má nejen na fakultě ale i v kraji hluboké kořeny.

Výsledky našeho výzkumu nacházejí své uplatnění především v gumárenském, plastikářském, automobilovém, textilním a potravinářském průmyslu, ve zdravotnictví, v zemědělství a při výrobě obalových materiálů, rovněž tak v elektrotechnickém a elektronickém průmyslu.

V roce 2014 bylo otevřeno Laboratorní centrum Fakulty technologické (budova U15) vybavené nejmodernější přístrojovou technikou, které slouží jako kvalitní zázemí pro výuku studentů, pro bohatou vědecko-výzkumnou činnost, ale také spolupráci s firmami. Dennodenně tak máme možnost přesvědčovat sebe i studenty o tom, jak fascinující a užitečná věda umí být.

PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ FAKULTY

Současně vzniká významné množství vědecko-výzkumné práce i na půdě Centra polymerních systémů, výzkumného pracoviště působícího v oblasti výzkumu a vývoje zpracovatelství plastů a pryží, materiálového inženýrství a dalších chemicko-technologických oborech. S centrem i jeho zaměstnanci je naše fakulta v intenzivním kontaktu. Spolupráce se neomezuje jen na rovinu bádání, samozřejmě jej částečně využíváme i pro výuku našich studentů, nejčastěji doktorandů.

 

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít