UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Rozvrhy a předzápisové kroužky

Na FT UTB si rozvrhy netvoříte sami, ale jsou vám přiřazovány rozvrhářem FT podle vaší příslušnosti jednotlivým předzápisovým (studijním) kroužkům.

Ze všeho nejdříve je tedy nezbytné vědět, do jaké kroužku patříte a znát jeho označení. A to se dozvíte na následujících řádcích…

Předzápisový kroužek

Studenti jsou po zápisech do studia rozdělení do Předzápisových (studijních) kroužků, které vytváří studijní referentka ve spolupráci s rozvrhářem FT.  Seznam studentů v jednotlivých kroužcích bývá zpravidla zveřejněn těsně před začátkem výuky na webu fakulty a je neměnný.
Zde je několik informací, které byste o kroužcích měli vědět:

 • Čítají maximálně 24 studentů.
 • Každý kroužek má své vlastní označení. Označení se liší se podle typu studia, formy studia, ročníku, programu i oboru.
 • Mají tím pádem svůj specifický kód, který se tvoří podle jednotného klíče (viz Manuál ke zkratce kroužku níže). Kód vašeho kroužku se mění minimálně v každém ročníku.
 • Pro každý studijní kroužek je vytvořen rozvrh, který je označen stejně jako kroužek.

Prohlížení rozvrhu

Svůj rozvrh si můžete prohlédnout v Portále IS/STAG touto cestou: Přihlásit se > Prohlížení IS/STAG > Předzápisové kroužky > vyberete FT (případně i ročník), zadáte kód Předzápisového kroužku a kliknete na Hledat > Rozvrh kroužku

Systém vám vyplivne rozvrh vašeho kroužku. V rozvrhu je uveden předmět (označen zkratkou), jméno vyučujícího, čas výuky a místnost, ve které se výuka koná a samozřejmě i číslo budovy /číslo místnosti)

Manuál ke zkratce kroužku

 • Pokud je první písmeno „K“, označuje, že se jedná o kombinované studium, v případě prezenčního je toto písmeno vynecháno úplně
 • Dvě písmena reprezentují studijní program:
  • CH= Chemie a technologie materiálů
  • CP= Chemie a technologie potravin
  • PI= Procesní inženýrství
 • Číslo symbolizuje číslo ročníku:
  • 1= první ročník Bc. studia
  • 2= druhý ročník studia
  • 3= třetí ročník studia
  • 4= první ročník navazujícího magisterského studia (pro potřeby rozvrháře čtvrtý)
  • 5= druhý ročník navazujícího magisterského studia (pro potřeby rozvrháře pátý)
 • Písmeno označuje příslušný obor:
  • P=  Inženýrství polymerů
  • Z=  Inženýrství ochrany životního prostředí
  • B=  Chemie potravin a bioaktivních látek
  • K=  Technologie tuků, detergentů a kosmetiky
  • P=  Technologie potravin
  • K=  Konstrukce technologických zařízení
  • V=  Výrobní inženýrství
  • R=  Řízení jakosti
 • Číslice za písmenem je pořadovým číslem kroužku.
Zavřít

Fakulty a součásti