UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Rozvrhy a předzápisové kroužky

Rozvrhy a předzápisové kroužky

Na FT UTB si rozvrhy netvoříte sami, ale jsou vám přiřazovány „panem rozvrhářem“ podle vaší příslušnosti jednotlivým předzápisovým (studijním) kroužkům. Prosím, už teď se psychicky připravte na to, že tomu každý říká jinak, ale věřte, že předzápisový a studijní kroužek je jedna a tatáž věc.

Ze všeho nejdříve je tedy nezbytné vědět, do jaké kroužku patříte a znát jeho označení, a to se dozvíte na následujících řádcích…

Předzápisový kroužek

Studenti jsou po zápisech do studia rozdělení do předzápisových (studijních) kroužků, které vytváří studijní referentka ve spolupráci s rozvrhářem. Kroužek, do kterého je student zařazen zjistí v Portále IS/STAG po přihlášení v záložce Moje studium ve formuláři Výsledky studia pod názvem Studijní kroužek.

Zde je několik informací, které byste o kroužcích měli vědět:

  • Čítají maximálně 24 studentů.
  • Každý kroužek má své vlastní označení. Označení se liší se podle typu studia, formy studia, ročníku, programu i oboru.
  • Díky tomu má každý kroužek svůj čtyřmístný specifický kód, který se tvoří podle jednotného klíče (viz Manuál ke zkratce kroužku níže). Kód vašeho kroužku se mění minimálně v každém ročníku.
  • Pro každý předzápisový/studijní kroužek je vytvořen rozvrh, který je označen stejně jako kroužek.

Prohlížení rozvrhu

Svůj rozvrh si můžete prohlédnout v Portále IS/STAG touto cestou: Přihlásit se > Prohlížení IS/STAG > Předzápisové kroužky > vyberete FT (případně i ročník), zadáte kód Předzápisového kroužku a kliknete na Hledat > Rozvrh kroužku

Systém vám vyplivne rozvrh vašeho kroužku. V rozvrhu je uveden předmět (označen zkratkou), jméno vyučujícího, čas výuky a místnost, ve které se výuka koná a samozřejmě i číslo konkrétní budovy.

Manuál ke zkratce kroužku

Ač to teď bude vypadat jako šifrovačka, uvidíte, že se v tom brzo vyznáte:

Na první pozici je buď číslice (v prezenční formě), a nebo písmenko (v kombinované formě) označující ročník studia.

1  První ročník bc. studia v prezenční formě

2  Druhý ročník bc. studia v prezenční formě

3  Třetí ročník bc. studia v prezenční formě

4  První ročník mgr. studia v prezenční formě (pro potřeby rozvrháře čtvrtý)

5  Druhý ročník mgr. studia v prezenční formě (pro potřeby rozvrháře pátý)

 
Q – První ročník bc. studia v kombinované formě

X – Druhý ročník bc. studia v kombinované formě

Y – Třetí ročník bc. studia v kombinované formě

A – První ročník mgr. studia v kombinované formě (pro potřeby rozvrháře čtvrtý)

B – Druhý ročník mgr. studia v kombinované formě (pro potřeby rozvrháře pátý)

 
Další dvě písmena reprezentují studijní program/obor:

Bc.
ML=  Technologie mléka a mléčných výrobků

PM=  Polymerní materiály a technologie

ZP=  Inženýrství ochrany životního prostředí

MI=  Materiálové inženýrství

CP=  Chemie a technologie potravin

KS=  Technologie tuků, detergentů a kosmetiky

GA=  Technologie a řízení v gastronomii

TZ=  Technologická zařízení

 
Mgr.
MI=  Materiálové inženýrství

IP=  Inženýrství polymerů

ZP=  Inženýrství ochrany životního prostředí

BI=  Chemie potravin a bioaktivních látek

TP=  Technologie potravin

KS=  Technologie tuků, detergentů a kosmetiky

KZ=  Konstrukce technologických zařízení

RJ=  Řízení jakosti

VI=  Výrobní inženýrství

 
Číslice za písmenem je pořadovým číslem kroužku.

Zavřít

Fakulty a součásti