Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní plány

Studijní plány pro studenty magisterského  studia

Ekvivalenty předmětů  magisterského  studia pro akademický rok 2020/2021

MAGISTERSKÉ PROGRAMY
délka studia 2 roky
titul Ing.
prezenční forma studiakombinovaná forma studia
Biomateriály a kosmetika2020/2021

2019/2020

2020/2021

2019/2020

Environmentální inženýrství2020/2021

2019/2020

2020/2021

2019/2020

Inženýrství polymerů2020/2021

2019/2020

2020/2021

2019/2020

Polymer Engineering
2020/2021

2019/2020

STUDIJNÍ PROGRAM: CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ

MAGISTERSKÝ OBOR
délka studia 2 roky
titul Ing.
prezenční forma studiakombinovaná forma studia
Materiálové inženýrství2020/2021

2019/2020

 STUDIJNÍ PROGRAM: VÝROBNÍ INŽENÝRSTVÍ

MAGISTERSKÁ SPECIALIZACE
délka studia 2 roky
titul Ing.
prezenční forma studiakombinovaná forma studia
Stroje a nástroje pro zpracování polymerů a kompozitů2020/2021

2019/2020

2020/2021

2019/2020

 STUDIJNÍ PROGRAM: PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

MAGISTERSKÉ OBORY
délka studia 2 roky
titul Ing.
prezenční forma studiakombinovaná forma studia
Konstrukce  technologických zařízení2020/2021

2019/2020

Řízení jakosti2020/2021

2019/2020

2020/2021

2019/2020

 

MAGISTERSKÉ PROGRAMY
délka studia 2 roky
titul Ing.
prezenční forma studiakombinovaná forma studia
Technologie potravin2020/2021

2019/2020

2020/2021

2019/2020

Chemie potravin a bioaktivních látek2020/2021

2019/2020

Fakulty a součásti

Zavřít