Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní plány

Studijní plány pro studenty magisterského  studia

Ekvivalenty předmětů  magisterského  studia pro akademický rok 2022/2023

MAGISTERSKÉ PROGRAMY
délka studia 2 roky
titul Ing.
prezenční forma studiakombinovaná forma studia
Biomateriály a kosmetika2022/2023

2021/2022

2022/2023

2021/2022

Environmentální inženýrství2022/2023

2021/2022

2022/2023

2021/2022

Environmental Engineering        2022/2023

2021/2022

Inženýrství polymerů2022/2023

2021/2022

2022/2023

2021/2022

Polymer Engineering
2022/2023

2021/2022

Materiálové inženýrství a nanotechnologie                          2022/2023

2021/2022

Technologie potravin2022/2023

2021/2022

2022/2023

2021/2022

Chemie potravin a bioaktivních látek2022/2023

2021/2022

 

MAGISTERSKÉ PROGRAMY
délka studia 2 roky
titul Ing.
prezenční forma studiakombinovaná forma studia
Konstrukce nástrojů2022/2023
Řízení jakosti2022/20232022/2023

 STUDIJNÍ PROGRAM: PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

MAGISTERSKÉ OBORY
délka studia 2 roky
titul Ing.
prezenční forma studiakombinovaná forma studia
Konstrukce  technologických zařízení2022/2023

2021/2022

Řízení jakosti2022/2023

2021/2022

2022/2023

2021/2022

Výrobní inženýrství   2022/2023

2021/2022

2022/2023

2021/2022

Fakulty a součásti

Zavřít