Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní plány

Studijní plány pro studenty magisterského  studia

Ekvivalenty předmětů  magisterského  studia pro akademický rok 2021/2022

MAGISTERSKÉ PROGRAMY
délka studia 2 roky
titul Ing.
prezenční forma studiakombinovaná forma studia
Biomateriály a kosmetika2021/2022

2020/2021

2021/2022

2020/2021

Environmentální inženýrství2021/2022

2020/2021

2021/2022

2020/2021

Environmental Engineering        2021/2022
Inženýrství polymerů2021/2022

2020/2021

2021/2022

2020/2021

Polymer Engineering
2021/2022

2020/2021

Materiálové inženýrství a nanotechnologie                          2021/2022
Technologie potravin2021/2022

2020/2021

2021/2022

2020/2021

Chemie potravin a bioaktivních látek2021/2022

2020/2021

STUDIJNÍ PROGRAM: CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ

MAGISTERSKÝ OBOR
délka studia 2 roky
titul Ing.
prezenční forma studiakombinovaná forma studia
Materiálové inženýrství2021/2022

2020/2021

 STUDIJNÍ PROGRAM: VÝROBNÍ INŽENÝRSTVÍ

MAGISTERSKÁ SPECIALIZACE
délka studia 2 roky
titul Ing.
prezenční forma studiakombinovaná forma studia
Stroje a nástroje pro zpracování polymerů a kompozitů2021/2022

2020/2021

2021/2022

2020/2021

 STUDIJNÍ PROGRAM: PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

MAGISTERSKÉ OBORY
délka studia 2 roky
titul Ing.
prezenční forma studiakombinovaná forma studia
Konstrukce  technologických zařízení2021/2022

2020/2021

Řízení jakosti2021/2022

2020/2021

2021/2022

2020/2021

Výrobní inženýrství   2021/20222021/2022

Fakulty a součásti

Zavřít