Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Mezinárodní vztahy

Partnerské instituce

V rámci programu Erasmus + můžete vyjet do více jak 50 zemí Evropy, seznam našich Erasmus + partnerů pravidelně aktualizujeme. Příjemný přehled zahraničních univerzit, s nimiž jsme navázali spolupráci a případně uzavřeli i bilaterální smlouvy doplněný o praktické informace a reference najdete i na xchange.utb.cz.

Cestování se meze nekladou a hranicemi Evropy to nekončí. Pokud byste se rádi podívali ještě dál, zajímat vás jistě bude program Freemover, který není nijak omezen zajetými smlouvami a umožňuje zakládat nová partnerství skoro kdekoli. Only sky is the limit!

Kromě toho je tu i často využívaný program CEEPUS, jeho univerzitní síť se každoročně mění, nicméně orientuje se na země centrální Evropy. Aktuální informace o zapojených univerzitách najdete přímo na webu CEEPUS.

Seznamy partnerských institucí pro jednotlivé programy:

Zevrubnější informace o dalších možnostech i nemožnostech studijního nebo pracovního výjezdu za hranice republiky najdete v celouniverzitní sekci Mezinárodního oddělení UTB.

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít