Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Někdy si ani neuvědomíte, nakolik jsou osudy vašeho studia závislé na práci Studijního oddělní.

U nás se o vaše blaho postarají tři dámy, které sedí v kanceláři č. 005 budovy U15. Setkáte se s nimi již při zápisu a ještě mnohokrát poté, kdy se na ně budete obracet se všemi formalitami i případnými komplikacemi týkajícími se vašeho studia. Budete s nimi řešit vše od rozvrhu, studijního plánu, žádosti o uznání předmětů, potvrzení o studiu či stipendia až po zadávání diplomové práce.

Mají ty potřebné znalosti a informace, znají všechny tipy a triky a postarají se o co nejhladší průběh.
Váš vztah skončí až u promocí. A to pak pochopíte, že jste jim vděčni za všechno.

Fakulty a součásti

Zavřít