UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Studijní plány

Studijní plány jsou dokumenty, které formou tabulky zpřehledňují náplň studia jednotlivých oborů. Dočtete se v nich, jaké konkrétní předměty vás ve kterém ročníku daného oboru čekají a neminou. Podle toho, jak jsou kreditově ohodnoceny, můžete odtušit jejich náročnost a zjistíte taky, kolik času strávíte v lavici na přednáškách a seminářích a kolik v plášti na laboratořích.

Studijní plány bakalářských a magisterských oborů:

STUDIJNÍ PROGRAM: CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ

BAKALÁŘSKÉ OBORY

délka studia 3 roky

titul Bc.

prezenční forma studia

kombinovaná forma studia

MAGISTERSKÉ OBORY

délka studia 2 roky

titul Ing.

prezenční forma studia

kombinovaná forma studia

Materiálové inženýrství

2017/2018 2018/2019

Materiálové inženýrství

2017/2018 2018/2019

Inženýrství ochrany životního prostředí

2017/2018 2018/2019

2017/2018 2018/2019

Inženýrství ochrany   životního prostředí

2017/2018 2018/2019

2017/2018 2018/2019

Polymerní materiály a technologie

2017/2018 2018/2019

2017/2018 2018/2019

Inženýrství polymerů

2017/2018 2018/2019

2017/2018 2018/2019

 

Polymer Engineering

2018/2019

STUDIJNÍ PROGRAM: PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

BAKALÁŘSKÉ OBORY

délka studia 3 roky

titul Bc.

prezenční forma studia

kombinovaná forma studia

MAGISTERSKÉ OBORY

délka studia 2 roky

titul Ing.

prezenční forma studia

kombinovaná forma studia

Technologická zařízení

2017/2018 2018/2019

2017/2018 2018/2019

Konstrukce  technologických zařízení

2017/2018 2018/2019

Výrobní inženýrství

2017/2018 2018/2019

2017/2018 2018/2019

Řízení jakosti

2017/2018 2018/2019

2017/2018 2018/2019

STUDIJNÍ PROGRAM: CHEMIE A TECHNOLOGIE POTRAVIN

BAKALÁŘSKÉ OBORY

délka studia 3 roky

titul Bc.

prezenční forma studia

kombinovaná forma studia

MAGISTERSKÉ OBORY

délka studia 2 roky

titul Ing.

prezenční forma studia

kombinovaná forma studia

Chemie a technologie potravin

2017/2018 2018/2019

2017/2018 2018/2019

Chemie potravin a bioaktivních látek

2017/2018 2018/2019

Chemie a technologie potravin, specializace:

Technologie mléka a mléčných výrobků

2017/2018 2018/2019

Technologie potravin

2017/2018 2018/2019

2017/2018 2018/2019

Technologie a řízení v gastronomii

2017/2018 2018/2019

2017/2018 2018/2019

Technologie tuků, detergentů a kosmetiky

2017/2018 2018/2019

2017/2018 2018/2019

Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů

2017/2018 2018/2019

2017/2018 2018/2019

Ekvivalenty předmětů bakalářského studia pro akademický rok 2018/2019
Ekvivalenty předmětů pro navazující studium pro akademický rok 2018/2019

Zavřít

Fakulty a součásti