Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Základní informace

Mapa areálu UTB

Univerzita Tomáše Bati a její budovy nenápadně obsadily celý Zlín a pokračují v tom dál. Zorientovat se tak může být oříšek.

Fakulta technologická sídlí ve dvou budovách u autobusového nádraží, takže je pro všechny nově přijíždějící jednoduše nepřehlédnutelná. Děkanát FT sídli v budově U1, která je nejstarší ze šesti fakult, to ji ale na kráse neubírá.

V roce 2014 naproti ní přibyla nová moderní budova U15 Laboratorní centrum Fakulty technologické. Kromě výuky se zde pravidelně pořádají různé konference a přednášky určené nejenom studentům, ale i veřejnosti. Své místo tady má například Science Café, cyklus diskusních setkání zaměřených na využití vědy v každodenním životě. Svou neotřelou architekturou zvenčí i ladnými technologickými křivkami uvnitř zaručeně okouzluje i náhodné kolemjdoucí.

Ústav technologie potravin shlíží na Zlín z budovy U3. Právě tady sídlí potravinářské laboratoře, kde vzniká ta nejchutnější voňavá věda. Co by nevidět ale plánují přesun do novějších prostor, tak se necháme mile překvapit.

Naše fakulta také úzce spolupracuje s Centrem polymerních systémů (CPS), který sídlí v nepřehlédnutelné nové budově U17. CPS je výzkumné pracoviště, které aktivně působí ve výzkumu a vývoji v oblasti zpracovatelství plastů a pryží, materiálového inženýrství a dalších chemicko-technologických oborech.

U1 | děkanát
U15 | Laboratorní centrum Fakulty technologické
U3 | Ústav technologie potravin
U17 | Centrum polymerních systémů

Fakulty a součásti

Zavřít