Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Mezinárodní vztahy

Nabídka zahraničních stipendií

Zůstaň ve střehu a využij nabídek stipendií zahraničních institucí. Nastuduj nabídku a v případě zájmu utíkej na Mezinárodní oddělení FT, kde ti už se vším rádi poradíme.

PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ

1. září – USA – Fulbrightovo Stipendium pro postgraduální studium pro studenty
září/říjen – doplňkové výběrové řízení na FT UTB pro Erasmus pobyty v zahraničí na výjezdy vletním semestru
31. říjen – žádosti o stipendia na přípravu disertační/diplomové práce a na výzkumné pobyty, AKTION ČR – Rakousko
1. listopad – USA –  Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející
1.prosinec – uzávěrka podávání žádostí o stipendium na roční pobyt v Bavorsku – BTHA Česko-Bavorská spolupráce
leden/únor – hlavní výběrové řízení na FT UTB pro Erasmus pobyty v zahraničí na výjezdy v následujícím akad. roce
4. únor – výzkumné pobyty pro PhD studenty ve Francii – program Barrande
24. únor – výzkumné a studijní pobyty do Polska – stipendia AIA
1.březen – Robitschek Scholarship: stipendia pro české studenty ke studiu na University of Nebraska
15. březen – žádosti o stipendijní pobyty v Rakousku v programu AKTION ČR-Rakousko
31. březen – stipendia na kurzy němčiny a odoborné letní školy v Bavorsku – BTHA
15. duben – termín pro podávání návrhů projektů AKTION ČR-Rakousko

Současná nabídka stipendií:

 • FULBRIGHT stipendia do USA

Stipendia Fulbrightova programu pro vědecké pracovníky, přednášející a studenty pro pobyty v USA 

Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny. Podmínkou je titul Ph.D., předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele.

Fulbright-Masarykovo stipendium pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě své odborné práce aktivní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě aj). Stipendium určené pro všechny obory (s výjimkou klinické medicíny) se uděluje ve třech kategoriích:
A. juniorské – pro vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D.;
B. postdoktorské – pro vědce, kteří získali Ph.D. maximálně před 5 lety k datu uzávěrky přihlášek;
C. seniorské – pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. získaným před více než 5 lety či jeho starším ekvivalentem nebo v případě lékařských oborů 2. atestací či osvědčením o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb.
Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele.

Stipendium pro postgraduální studium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM. Stipendium se uděluje na jeden akademický rok (4-9 měsíců).
Cílem pobytu může být jedna z těchto variant:
A. Výzkumný pobyt (visiting research student) pro práci na samostatném vlastním výzkumném projektu, např. dizertační práci,
B. Absolvování celého studia (degree student) vedoucí k zisku titulu na americké univerzitě, stipendium pokrývá pouze první rok studia,
C. Studijní pobyt (non-degree student) nevedoucí k zisku titulu.
Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení, včetně dodání všech vyžadovaných dokumentů, je každoročně 1. září (včetně, u poštovní zásilky rozhoduje poštovní razítko) pro studium v následujícím akademickém roce. Pro kategorii Visiting student researcher je stanovena ještě druhá uzávěrka, a to 1. února.

Fulbrightovo stipendium se uděluje i pro pozvání stipendistů z USA na univerzity a výzkumná pracoviště v ČR.

 • AKTION Česká republika – Rakousko

Výjezdy a pobyty
Program nabízí stipendia na pobyty v Rakousku pro přípravu diplomové, disertační nebo habilitační práce, dále stipendia k účasti na letních školách němčiny/češtiny v tandemu s rakouskými studenty (tzv. Sommerkollegs) a stipendia pro VŠ pedagogy pro absolvování výzkumného/přednáškového pobytu.

Projekty a granty
Program podporuje v rámci projektů studenty zapsané k řádnému studiu, vědecký personál (Rakousko) a akademické pracovníky (Česká republika) oprávněných institucí v ČR a Rakousku. Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj, pro budoucí rozvoj Rakouska a České republiky nebo jejich historických kořenů.

Typy podporovaných projektů
 • Projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci
 • Společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze
 • Společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy
 • Přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů
 • Výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů
 • Finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů
 • Letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy českého a německého jazyka
 • Letní odborné školy z různých vědeckých disciplín
 • Akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce

U všech podporovaných aktivit jsou přednostně podporováni mladí vědci (do 10 let od ukončení doktorského studia).

 • ČESKO-BAVORSKÁ SPOLUPRÁCE – stipendia a granty

– stipendia na kurzy němčiny a odborné letní školy v Bavorsku,
– stipendia na kurzy češtiny a odborné letní školy v ČR,
– stipendia na studijní a výzkumné pobyty v ČR,

– stipendia na stáže v ČR.

Více informací viz www.btha.cz v rubrice “Stipendia”.

– NOVĚ: “Bayerisch-tschechische Sommer-/Winterschulen 2021” – program podpory pro bilaterální letní/zimní školy s účastí studentů z obou zemí (žádost podává bavorská VŠ)
– “Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2021” – program podpory česko-bavorských akademických projektů, jako jsou např. konference, workshopy, menší výzkumné projekty nebo příprava mezinárodních projektů (žádost podává bavorská VŠ)
– “Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2021” – příspěvky na studijní, přednáškové a vědecké pobyty v Bavorsku, resp. v České republice (žádost podává bavorská VŠ)
Více informací na www.btha.cz v rubrice “Granty”.

 

Fakulty a součásti

Zavřít