Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Mezinárodní vztahy

Nabídka zahraničních stipendií

Zůstaň ve střehu a využij nabídek stipendií zahraničních institucí. Nastuduj nabídku a v případě zájmu utíkej na Mezinárodní oddělení FT, kde ti už se vším rádi poradíme.

PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ

31. května – přihlášky Japonsko.
20. června –  přihlášky Rusko, studium na ITMO University – Fellowship and Professorship Program
8. srpna – přihlášky Rusko, studium na ITMO University – Fellowship and Professorship Program
1. září – USA – Fulbrightovo Stipendium pro postgraduální studium pro studenty
1. listopadu – USA –  Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející

Současná nabídka stipendií:

  • FULBRIGHT stipendia do USA

Webinář:
3.června 15:00 hod.
Hostování amerických stipendistů v České republice

Stipendia Fulbrightova programu pro vědecké pracovníky, přednášející a studenty pro pobyty v USA na akademický rok 2022/2023

Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny. Podmínkou je titul Ph.D., předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele.

Fulbright-Masarykovo stipendium pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě své odborné práce aktivní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě aj). Stipendium určené pro všechny obory (s výjimkou klinické medicíny) se uděluje ve třech kategoriích:
A. juniorské – pro vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D.;
B. postdoktorské – pro vědce, kteří získali Ph.D. maximálně před 5 lety k datu uzávěrky přihlášek;
C. seniorské – pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. získaným před více než 5 lety či jeho starším ekvivalentem nebo v případě lékařských oborů 2. atestací či osvědčením o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb.
Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele.

Stipendium pro postgraduální studium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM. Stipendium se uděluje na jeden akademický rok (4-9 měsíců).
Cílem pobytu může být jedna z těchto variant:
A. Výzkumný pobyt (visiting research student) pro práci na samostatném vlastním výzkumném projektu, např. dizertační práci,
B. Absolvování celého studia (degree student) vedoucí k zisku titulu na americké univerzitě, stipendium pokrývá pouze první rok studia,
C. Studijní pobyt (non-degree student) nevedoucí k zisku titulu.
Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení, včetně dodání všech vyžadovaných dokumentů, je každoročně 1. září (včetně, u poštovní zásilky rozhoduje poštovní razítko) pro studium v následujícím akademickém roce. Pro kategorii Visiting student researcher je stanovena ještě druhá uzávěrka, a to 1. února.

Fulbrightovo stipendium se uděluje i pro pozvání stipendistů z USA na univerzity a výzkumná pracoviště v ČR.

  • STUDIJNÍ A VÝZKUMNÉ POBYTY V JAPONSKU

Prestižní víceleté stipendium ke studiu v Japonsku od roku 2022.

1) Japonské ministerstvo školství Monbukagakusho každoročně vypisuje nabídku stipendií k absolvování studijních a výzkumných pobytů pro studenty a absolventy VŠ (typ „Research Students“). O stipendium japonské vlády (MEXT) v délce 18 měsíců (plus 6 měsíců jazykové přípravy) mohou žádat absolventi všech vědních oborů minimálně s titulem Bc. Úspěšní kandidáti zahájí stipendijní pobyt v dubnu nebo říjnu 2022. Výše stipendia dosahuje až 145 000 YEN měsíčně.

(2) Japonská vláda dále poskytuje absolventům SŠ, a tedy i studentům prvních ročníků VŠ, víceletá stipendia k absolvování vysokoškolského studia (typ „Undergraduate Students“). Celková délka studia je 4 až 6 let (plus povinná intenzivní jazyková příprava) v závislosti na oboru. Úspěšní kandidáti zahájí stipendijní pobyt v dubnu 2022. Výše stipendia činí minimálně 117 000 YEN měsíčně.

O podmínkách pro uchazeče se doporučujeme informovat na webových stránkách Velvyslanectví Japonska v ČR a na stránkách japonské agentury JASSO (Japan Student Services Organization), kde naleznete dokumenty a informační materiály v AJ.

Zájemci o oba druhy stipendií podávají žádosti v termínu do 31. května 2021. Přihlášku s požadovanými přílohami je třeba doručit na adresu MŠMT ČR (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1). Úspěšní žadatelé budou japonským velvyslanectvím pozváni k písemnému testu. Souhrnné informace naleznete rovněž na webových stránkách DZS/AIA.

  • ČESKO-BAVORSKÁ SPOLUPRÁCE – stipendia a granty

– stipendia na kurzy němčiny a odborné letní školy v Bavorsku,
– stipendia na kurzy češtiny a odborné letní školy v ČR,
– stipendia na studijní a výzkumné pobyty v ČR,

– stipendia na stáže v ČR.

Více informací viz www.btha.cz v rubrice „Stipendia“.

– NOVĚ: „Bayerisch-tschechische Sommer-/Winterschulen 2021“ – program podpory pro bilaterální letní/zimní školy s účastí studentů z obou zemí (žádost podává bavorská VŠ)
– „Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2021“ – program podpory česko-bavorských akademických projektů, jako jsou např. konference, workshopy, menší výzkumné projekty nebo příprava mezinárodních projektů (žádost podává bavorská VŠ)
– „Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2021“ – příspěvky na studijní, přednáškové a vědecké pobyty v Bavorsku, resp. v České republice (žádost podává bavorská VŠ)
Více informací na www.btha.cz v rubrice „Granty“.

 

Fakulty a součásti

Zavřít