Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Mezinárodní vztahy

Nabídka zahraničních stipendií

Zůstaň ve střehu a využij nabídek stipendií zahraničních institucí. Nastuduj nabídku a v případě zájmu utíkej na Mezinárodní oddělení FT, kde ti už se vším rádi poradíme.

PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ

26. února –  žádosti o stipendium na studium ve Francii od Barrande Fellowship Programme
12. března – přihlášky Korejská republika, studium na korejských univerzitách pro absolventy BSP nebo MSP.
31. března – přihlášky Japonsko,  stáže pro postdoky skrz Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)
10. dubna –  přihlášky Rusko, studium na ITMO University – Fellowship and Professorship Program
20. června –  přihlášky Rusko, studium na ITMO University – Fellowship and Professorship Program
21. června – 
přihlášky na letní školu ve Francii “Chemistry and formulation in cosmetics”
8. srpna –  přihlášky Rusko, studium na ITMO University – Fellowship and Professorship Program

Současná nabídka stipendií:

  • Korejská republika – stipendia

Národní institut pro mezinárodní vzdělávání (NIIED) nabízí ČR 2 stipendijní místa ke studiu na korejských univerzitách pro studenty, resp. absolventy BSP či MSP. Předpokladem přijetí k magisterskému studiu je získání bakalářského titulu do 31. 8. 2021, resp. získání magisterského titulu pro přijetí k doktorskému studiu ke stejnému datu. Součástí stipendijního pobytu je roční jazyková příprava povinná pro ty, kteří nedosahují požadované úrovně znalosti korejštiny. Studentům je vypláceno stipendium ve výši 1 000 000 KRW měsíčně a jsou jim hrazeny další náklady včetně zdravotního pojištění.

Termín pro odevzdání přihlášek je 12. března 2021. Pro bližší informace o odevzdávaných dokumentech, požadavcích na uchazeče a průběhu výběrového řízení doporučujeme navštívit webové stránky DZS/AIA a prostudovat si informační manuál pro žadatele.

Zájemci se přihlašují zasláním požadovaných dokumentů ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).  Do výběrového řízení se prostřednictvím AIA hlásí studenti, resp. absolventi veřejných VŠ. Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.

  • ČESKO-BAVORSKÁ SPOLUPRÁCE – stipendia a granty

– stipendia na kurzy němčiny a odborné letní školy v Bavorsku,
– stipendia na kurzy češtiny a odborné letní školy v ČR,
– stipendia na studijní a výzkumné pobyty v ČR,

– stipendia na stáže v ČR.

Více informací viz www.btha.cz v rubrice „Stipendia“.

– NOVĚ: „Bayerisch-tschechische Sommer-/Winterschulen 2021“ – program podpory pro bilaterální letní/zimní školy s účastí studentů z obou zemí (žádost podává bavorská VŠ)
– „Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2021“ – program podpory česko-bavorských akademických projektů, jako jsou např. konference, workshopy, menší výzkumné projekty nebo příprava mezinárodních projektů (žádost podává bavorská VŠ)
– „Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2021“ – příspěvky na studijní, přednáškové a vědecké pobyty v Bavorsku, resp. v České republice (žádost podává bavorská VŠ)
Více informací na www.btha.cz v rubrice „Granty“.
  • BARRANDE FELLOWSHIP PROGRAMME

Barrande Fellowship Program je výměnný program mobility pro Ph.D. studentů mezi Českou republikou a Francií, kterou zahájil French Institute v Praze a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). Pro ty z vás, kteří by měli zájem o výměnný program, nezapomeňte poslat přihlášku do 26. února 2021. Videozáznam z webináře vám umožní dozvědět se více o doktorských studiích ve Francii, BFP programu financování, jeho cílech, jak se přihlásit aj.

Video Recording, Event of Dec. 15th For PhD students in the Czech Republic

  • JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers pro rok 2021

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) vyhlašuje výběrové řízení na stáže pro zahraniční postdoky (JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan (Standard) FY2021). Příjem žádostí z ČR zajišťuje Odbor mezinárodní spolupráce Akademie věd České republiky. Uzávěrka pro přijímání žádostí na české straně je 31. března 2021.
Úspěšní žadatelé musí zahájit svou stáž nejpozději 30. listopadu 2021. Výběrového řízení se mohou účastnit žadatelé, kteří obdrželi doktorský titul nanejvýš 6 let před 1. dubnem 2021 (tzn. nejdříve 2. dubna 2015). Délka pobytu je 12 až 24 měsíců. Více informací naleznete na stránkách Akademie věd ČR.

  • Summer School in “Chemistry and formulation in cosmetics” 

It will be held from June 21st to July 9th, 2021 on our local site in Compiègne (France), ESCOM Chimie, one-hour from Paris and 30 minutes from Roissy-Charles-de-Gaulle airport.

The content is fully delivered in English (granting 6 ECTS) and allows students to acquire advanced knowledge on current issues and techniques relating to formulation and cosmetics thanks to conferences from academic and industrial partners, lab works and field trips in cosmetics and perfumes/fragrances/flavours companies. We can already announce the participation of companies like L’Oréal, Solvay, Takasago, BASF. Students also benefit from cultural activities with French courses and visits of the French heritage sites.

IMPORTANT – We want to stay optimistic and move forward, that’s why we intend to hold this summer programme on-campus. However, we are aware that the current health situation could still have an impact on mobility by June. In case students are admitted and couldn’t be authorized to travel, we are considering to switch to a remote programme. You will be informed of any change concerning the programme delivery the first week of May. Please note that the remote programme cannot include visits of companies and cultural outgoings but alternative online activities will be proposed. The cost will also be reviewed accordingly.

You will find more information on our website https://www.escom.fr/international/summer-school/ and have an overview of the first edition https://www.youtube.com/embed/UuaDlr8sAz8

 

Fakulty a součásti

Zavřít