UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Kontakty

Jste uchazeč?

Ještě u nás nestudujete a zajímají vás informace o přijímacím řízení a jiných formalitách?
Pak nás kontaktujte na adrese:

Studijní oddělení
studium@ft.utb.cz

Jste student?

Bakalář? Magistr? Prezenční student, nebo kombiňák? Vyberte si příslušnou referentku, která se stará o formu a program studia, které právě studujete, a s dotazy se obracejte přímo na ni:

Vedoucí studijního oddělení

PORTÁL IS/STAG, STUDIJNÍ PLÁNY, REFERENTKA PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI, UBYTOVACÍ A SOCIÁLNÍ STIPENDIUM TEL:+420 576 031 336 E-mail: studium-vedouci@ft.utb.cz Kancelář:U15/005

Referentky studijního oddělení

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY (PREZENČNÍ A KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA) MAGISTERSKÉ PROGRAMY (PREZENČNÍ FORMA STUDIA) IMATRIKULACE, PROMOCE, PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM TEL:+420 576 031 363 E-mail: studium-referentka@ft.utb.cz Kancelář:U15/005

MAGISTERSKÉ PROGRAMY (KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA) PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, MIMOŘÁDNÁ STIPENDIA TEL:+420 576 031 319 E-mail: studium@ft.utb.cz Kancelář:U15/005

Adresa:
Studijní oddělení FT, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín
Budova U15-LCFT, místnost č. 005

Zavřít

Fakulty a součásti