UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

Grantové projekty a výzvy

Hledáte informace o grantových projektech a výzvách?
Sledujte aktuální výzvy a termíny pravidelně vypisované rektorátem UTB.
Dále doporučujeme sledovat stránky programu TRIO a Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015 – 2020 (BV III/1-VS), které vyhlašují veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích.
Zavřít

Fakulty a součásti