Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

Grantové projekty a výzvy

Čerstvý přehled informací o grantových projektech a výzvách najdete zde:

Aktuální výzvy

V případě, že se budete chtít zapojit do některé z výzev, obraťte se neprodleně, prosím, na Oddělení pro vědu a výzkum (vav@ft.utb.cz) nebo Projektové oddělení (projekty@ft.utb.cz). Rádi Vám s přípravou pomůžeme.

Anlupa- přístup pro UTB

Anlupa.cz umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů. Po přihlášení do aplikace přes UTB můžete pomocí filtru nejen vyhledávat výzvy v oblastech, které se týkají Vašeho výzkumu, ale můžete si pomocí STRÁŽCE VÝZEV nadefinovat kritéria výběru otevřených výzev, na něž Vás bude naše aplikace upozorňovat zasíláním e-mailu.

 

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít