Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Projekty

Projekty financované MZE ČR

Spoluřešitelské projekty

ŘešitelReg.čísloDoba řešeníNázev
Leona BuňkováQK17101562017  – 2021Nové přístupy a metody analýzy pro zajištění kvality, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti sýrů, optimalizace jejich výroby a zefektivnění procesů hygieny a sanitace při současném snížení zátěže životního prostředí odpadními vodami
Robert GálQK19201902019 2021Hmotnostní ztráty masa po tepelné úpravě: vliv vlastností čerstvého masa, použitého zařízení a parametrů kulinární úpravy

Projekty ukončené

ŘešitelReg.čísloDoba řešeníNázev
Vladimír SedlaříkQJ13102542014 – 2017Výzkum využití syrovátky, jako odpadní látky mlékárenského průmyslu, k produkci antimikrobiálních sloučenin pro modifikace hydrofilních polymerních systémů s využitím v kosmetických a medicinálních aplikacích
František BuňkaQJ12103002012–2016Systémy jištění kvality a bezpečnosti mlékárenských výrobků vhodnými metodami aplikovatelnými v praxi

Fakulty a součásti

Zavřít