UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Projekty

Projekty financované MZE ČR

Spoluřešitelské projekty

ŘešitelReg.čísloDoba řešeníNázev
František BuňkaQK17101562017  – 2021Nové přístupy a metody analýzy pro zajištění kvality, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti sýrů, optimalizace jejich výroby a zefektivnění procesů hygieny a sanitace při současném snížení zátěže životního prostředí odpadními vodami
Robert GálQK19201902019 2021Hmotnostní ztráty masa po tepelné úpravě: vliv vlastností čerstvého masa, použitého zařízení a parametrů kulinární úpravy
Zavřít

Fakulty a součásti