UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Aktuality pro studenty

15.01.2019
RD/01/2019 
Děkan Fakulty technologické doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D. vyhlašuje ve čtvrtek dne 7. února 2019 od 13:00 do 15:00h „DĚKANSKÉ VOLNO“ z důvodu představení kandidátů do Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

15.01.2019
AS FT_svolání Akademické obce
Akademický senát Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle čl. 4 odst. 3 Volebního řádu  Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně  svolává předvolební shromáždění akademické obce
Fakulty technologické pro volby do AS UTB pro funkční období 2019-2022.
Shromáždění se uskuteční ve čtvrtek 7. února 2019 od 13 hodin  v posluchárně 003 v budově U15.

12.12.2018
Uzavření Studijního oddělení v době vánočních prázdnin
Poslední úřední hodiny v roce 2018 budou ve středu 19. 12. 2018 v době od 8.00h – 11.00h a od 13.00h – 15.00h.
Od 21. 12. 2018 do 1. 1. 2019 je studijní oddělení uzavřeno.
Krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí nejen při zkouškách v roce 2019
přeje Studijní oddělení

06.12.2018
Chybějící seminář TQORS pro studenty kombinovaného studia Chemie a technologie potravin a Technologie a řízení v gastronomii byl doplněn do rozvrhu na 21.12.2018 8:00-12:00 U15/115.
V souvislosti s tím bylo cvičení TQZN pro obor Technologie a řízení v gastronomii přesunuto na 21.12.2018 16:00-20:00 U3/103A.

28.11.2018
Ubytovací stipendia – 1. výplatní období akademického roku  2018/2019

05.11.2018
PD/19/2018
Předběžné zápisy předmětů bakalářského a magisterského studia pro letní semestr akademického roku 2018/2019

05.10.2018
PD/16/2018 – Imatrikulace studentů Fakulty technologické – akademický rok 2018/2019

02.10.2018
SD/05/2018 – Směrnice k přijímacímu řízení na žádost uchazeče v akademickém roce 2018/2019 pro akreditované bakalářské a navazující magisterské studijní programy na Fakultě technologické, uskutečňované v českém jazyce, forma studia prezenční a kombinovaná.
Přihláška ke studiu na vysoké škole

16.08.2018
Pokyn tajemníka PT/06/2018
Převzetí a užívání šatních skříněk v budově LCFT U15
20.07.2018
Pokyn děkana PD/14/2018
Zápisy do vyšších ročníků, zahájení akademického roku 2018/2019
20.06.2018
Pokyn děkana PD/13/2018
Promoce absolventů bakalářského studia 2017/2018
Pokyn děkana PD/12/2018
Promoce absolventů navazujícího magisterského studia 2017/2018

19.06.2018
Pokyn děkana PD/11/2018
Předzápis předmětů na zimní semestr akademického roku 2018/2019
25. 05. 2018
Pokyn děkana PD/10/2018
Jednací řád zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky
25. 05. 2018
Pokyn děkana PD/09/2018
Postup při podávání žádosti o odložení zveřejnění bakalářské nebo diplomové práce
13. 03. 2018
Pokyn děkana PD /05/2018
Kontrola splnění studijních povinností bakalářského studia v akademickém roce 2017/2018 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky.
01. 03. 2018
Pokyn děkana PD /04/2018
Kontrola splnění studijních povinností magisterského studia v akademickém roce 2017/2018 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky.
Zavřít

Fakulty a součásti