Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Aktuality pro studenty

11.12.2019
Uzavření studijního oddělení v rámci vánočních svátků
Od 19. 12.  – 31. 12. 2019 bude Studijní oddělení  FT  uzavřeno.
Poslední úřední hodiny v roce 2019 budou:

 • úterý 17. 12. 2019               od 8.00 – 11.00h a od 13.00 – 15.00h
 • středa 18. 12. 2019            mimořádně dopoledne  –  od 8.00 – 11.00h
  (odpolední úřední hodiny jsou zrušeny).

V novém roce 2020 budou první  úřední hodiny  v pátek 3. 1. 2020    8.00 – 11.00h    13.00 – 15.00h.

18.11.2019
ZRUŠENÍ VÝUKY
z důvodů výjezdního zasedání KD se dne 28. 11. 2019 ruší výuka předmětů doc. Mráčka:

 • TUFMI/T3EF2 Experimenty z fyziky II ( 8.00- 9.00h  U15/002)
 • TUFMI/TP1UM Úvod do materiálového inženýrství  ( 12.00 -13.00h  – U15/103)

12.11.2019
PD/20/2019
Předzápis předmětů na letní semestr akademického roku 2019/2020

23.10.2019
V pátek 25. 10. 2019 jsou  zrušeny úřední hodiny na Studijním oddělení,  z důvodů konání  Imatrikulací  nově zapsaných studentů do Bc. studia.

16.10.2019
PD/18/2019
Imatrikulace studentů Fakulty technologické – akademický rok 2019/2020

27.09.2019
Přesun výuky – ve dnech 1.10 a 2. 10. 2019 – posluchárna 003 na U15
Ve dnech 1. a 2. 10. 2019 bude v posluchárně U15/003 probíhat zápis studentů. Výuka z této místnosti je přesunuta. Aktuální změny jsou uvedeny v rozvrhu.

20.08.2019
PD/12/2019
Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2019/2020

30.07.2019
Zrušení úředních hodin studijního oddělení dne 31. 7. 2019
Z důvodu konání mezinárodní konference Novel Trends in Rheology VIII na LCFT jsou úřední hodiny studijního oddělení dne 31. 7. 2019 bez náhrady zrušeny.

25.06.2019
Studijní oddělení – Úřední hodiny v rámci prázdnin
V období prázdnin od 1. 7. – 31. 8. 2019 bude studijní oddělení otevřeno každou středu od 8.00 h  – 11. 00h a od 13. 00 h – 15. 00 h

18.06.2019
PD/11/2019
Předzápis předmětů na zimní semestr akademického roku 2019/2020

13.06.2019
PD/10/2019
Promoce absolventů bakalářského studia 2018/2019
PD/09/2019
Promoce absolventů navazujícího magisterského studia 2018/2019

03.06.2019
Ubytovací stipendia – 2. výplatní období akademického roku  2018/2019

28.05.2019
Falling Walls Lab Czech Republic 2019

Vážení studenti

jménem J. Bujnákové bych Vás ráda informovala, že CEITEC ve spolupráci s partnery i tenhle rok organizuje mezinárodní formát Falling Walls Lab Czech Republic, který se uskuteční 2. října ve Vida centru. Přihlašování pro účastníky je však již otevřeno. Akce je určena mladým vědcům, výzkumníkům a inovátorům a cílem je propagovat výjimečné myšlenky a globálně propojovat nadějné vědce a podnikatele ze všech oblastí.

Podstatou akce je za 3 minuty v angličtině prezentovat „dech beroucí“/ originální myšlenku, výzkumný záměr, byznys plán nebo občanskou iniciativu. Vítěz národního kola (vybere odborná porota), bude reprezentovat Českou republiku v Berlíne (8. listopadu – den před výročím pádu Berlínské zdi). Na vítěze také čeká finanční odměna ve výši 1000 EUR a účast na Falling Walls konferenci (9. listopadu).

Vítězka z minulého roku Markéta Klíčová (Technická univerzita v Liberci) vyhrála v Německu cenu publika, co jí kromě dalších věcných výher přineslo mediální pozornost a to nejenom její výzkumu, ale i ústavu, fakultě a potažmo i univerzitě samotné.

Za Falling Walls Lab v České republice stojí vý¬zkumné centrum CEITEC (Central European In¬stitute of Technology) ve spolupráci s Německou akademickou výměnnou službou (DAAD), němec¬kým velvyslanectvím v Praze, společností xITEE, zábavním vědeckým parkem VIDA!, Technologickou agentu¬rou (TA ČR) a agenturou CzechInvest.

Webová stránka: http://fw.ceitec.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/FallingWallsLabCR/

18.03.2019
PD/05/2019Kontrola splnění studijních povinností bakalářského studia v akademickém roce 2018/2019 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

18.03.2019
RD/02/2019
Děkanské volno z důvodu konání festivalu „Zažij vědu“

13.03.2019
Hlásíte se na magistra? Hledáme kódy.
Dokončujete letos bakalářské studium, rádi byste navázali do magisterského a nejde vám do hlavy, proč v e-přihlášce nemůžete najít TEN obor, kterému chcete věnovat další dva roky života?

Věc se má tak… FT se letos podařilo získat nové akreditace pro navazující magisterské studium, což je veliká paráda. Většina z nich je v současné době v e-přihlášce nabízena, některé ale ještě nemají z ministerstva přiděleny kódy. Bez těchto kódů nám systém nedovolí zveřejnit dané obory v e-přihlášce, a tak nám nezbývá než trénovat trpělivost.

Ihned po obdržení kódů z ministerstva navedeme tyto magisterské studijní programy, obory, popř. specializace do e-přihlášky, abyste se na ně mohli vesele hlásit.

A na které se tedy ještě čeká a těší?

 • Environmentální inženýrství
 • Biomateriály a kosmetika
 • Výrobní inženýrství: Stroje a nástroje pro zpracování polymerů a kompozitů
 • Řízení jakosti
 • Konstrukce technologických zařízení

20.02.2019
Vážení studenti
dovoluji si Vám připomenout, že z důvodu konání akce „Inaugurace rektora UTB“ bylo vyhlášeno rektorské volno na den 21. února 2019 od 13.00 – 17.00 hodin pro všechny studenty a zaměstnance UTB.
https://www.utb.cz/kalendar/slavnostni-inaugurace-rektora/
Rozhodnutí rektora v této věci naleznete na úřední desce UTB: Rozhodnutí rektora č. 2/2019

04.02.2019
PD/02/2019
Kontrola splnění studijních povinností navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2018//2019 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

15.01.2019
RD/01/2019 
Děkan Fakulty technologické doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D. vyhlašuje ve čtvrtek dne 7. února 2019 od 13:00 do 15:00h „DĚKANSKÉ VOLNO“ z důvodu představení kandidátů do Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

15.01.2019
AS FT_svolání Akademické obce
Akademický senát Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle čl. 4 odst. 3 Volebního řádu  Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně  svolává předvolební shromáždění akademické obce
Fakulty technologické pro volby do AS UTB pro funkční období 2019-2022.
Shromáždění se uskuteční ve čtvrtek 7. února 2019 od 13 hodin  v posluchárně 003 v budově U15.

12.12.2018
Uzavření Studijního oddělení v době vánočních prázdnin
Poslední úřední hodiny v roce 2018 budou ve středu 19. 12. 2018 v době od 8.00h – 11.00h a od 13.00h – 15.00h.
Od 21. 12. 2018 do 1. 1. 2019 je studijní oddělení uzavřeno.
Krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí nejen při zkouškách v roce 2019
přeje Studijní oddělení

06.12.2018
Chybějící seminář TQORS pro studenty kombinovaného studia Chemie a technologie potravin a Technologie a řízení v gastronomii byl doplněn do rozvrhu na 21.12.2018 8:00-12:00 U15/115.
V souvislosti s tím bylo cvičení TQZN pro obor Technologie a řízení v gastronomii přesunuto na 21.12.2018 16:00-20:00 U3/103A.

28.11.2018
Ubytovací stipendia – 1. výplatní období akademického roku  2018/2019

05.11.2018
PD/19/2018
Předběžné zápisy předmětů bakalářského a magisterského studia pro letní semestr akademického roku 2018/2019

05.10.2018
PD/16/2018 – Imatrikulace studentů Fakulty technologické – akademický rok 2018/2019

02.10.2018
SD/05/2018 – Směrnice k přijímacímu řízení na žádost uchazeče v akademickém roce 2018/2019 pro akreditované bakalářské a navazující magisterské studijní programy na Fakultě technologické, uskutečňované v českém jazyce, forma studia prezenční a kombinovaná.
Přihláška ke studiu na vysoké škole

16.08.2018
Pokyn tajemníka PT/06/2018
Převzetí a užívání šatních skříněk v budově LCFT U15
20.07.2018
Pokyn děkana PD/14/2018
Zápisy do vyšších ročníků, zahájení akademického roku 2018/2019
20.06.2018
Pokyn děkana PD/13/2018
Promoce absolventů bakalářského studia 2017/2018
Pokyn děkana PD/12/2018
Promoce absolventů navazujícího magisterského studia 2017/2018

19.06.2018
Pokyn děkana PD/11/2018
Předzápis předmětů na zimní semestr akademického roku 2018/2019
25. 05. 2018
Pokyn děkana PD/10/2018
Jednací řád zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky
25. 05. 2018
Pokyn děkana PD/09/2018
Postup při podávání žádosti o odložení zveřejnění bakalářské nebo diplomové práce
13. 03. 2018
Pokyn děkana PD /05/2018
Kontrola splnění studijních povinností bakalářského studia v akademickém roce 2017/2018 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky.
01. 03. 2018
Pokyn děkana PD /04/2018
Kontrola splnění studijních povinností magisterského studia v akademickém roce 2017/2018 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky.
Zavřít

Fakulty a součásti