UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Aktuality pro studenty

18.3.2019
PD/05/2019Kontrola splnění studijních povinností bakalářského studia v akademickém roce 2018/2019 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

18.3.2019
RD/02/2019
Děkanské volno z důvodu konání festivalu „Zažij vědu“

13.3.2019
Hlásíte se na magistra? Hledáme kódy.
Dokončujete letos bakalářské studium, rádi byste navázali do magisterského a nejde vám do hlavy, proč v e-přihlášce nemůžete najít TEN obor, kterému chcete věnovat další dva roky života?

Věc se má tak… FT se letos podařilo získat nové akreditace pro navazující magisterské studium, což je veliká paráda. Většina z nich je v současné době v e-přihlášce nabízena, některé ale ještě nemají z ministerstva přiděleny kódy. Bez těchto kódů nám systém nedovolí zveřejnit dané obory v e-přihlášce, a tak nám nezbývá než trénovat trpělivost.

Ihned po obdržení kódů z ministerstva navedeme tyto magisterské studijní programy, obory, popř. specializace do e-přihlášky, abyste se na ně mohli vesele hlásit.

A na které se tedy ještě čeká a těší?

  • Environmentální inženýrství
  • Biomateriály a kosmetika
  • Výrobní inženýrství: Stroje a nástroje pro zpracování polymerů a kompozitů
  • Řízení jakosti
  • Konstrukce technologických zařízení

20.2.2019
Vážení studenti
dovoluji si Vám připomenout, že z důvodu konání akce „Inaugurace rektora UTB“ bylo vyhlášeno rektorské volno na den 21. února 2019 od 13.00 – 17.00 hodin pro všechny studenty a zaměstnance UTB.
https://www.utb.cz/kalendar/slavnostni-inaugurace-rektora/
Rozhodnutí rektora v této věci naleznete na úřední desce UTB: Rozhodnutí rektora č. 2/2019

04.02.2019
PD/02/2019
Kontrola splnění studijních povinností navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2018//2019 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

15.01.2019
RD/01/2019 
Děkan Fakulty technologické doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D. vyhlašuje ve čtvrtek dne 7. února 2019 od 13:00 do 15:00h „DĚKANSKÉ VOLNO“ z důvodu představení kandidátů do Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

15.01.2019
AS FT_svolání Akademické obce
Akademický senát Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle čl. 4 odst. 3 Volebního řádu  Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně  svolává předvolební shromáždění akademické obce
Fakulty technologické pro volby do AS UTB pro funkční období 2019-2022.
Shromáždění se uskuteční ve čtvrtek 7. února 2019 od 13 hodin  v posluchárně 003 v budově U15.

12.12.2018
Uzavření Studijního oddělení v době vánočních prázdnin
Poslední úřední hodiny v roce 2018 budou ve středu 19. 12. 2018 v době od 8.00h – 11.00h a od 13.00h – 15.00h.
Od 21. 12. 2018 do 1. 1. 2019 je studijní oddělení uzavřeno.
Krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí nejen při zkouškách v roce 2019
přeje Studijní oddělení

06.12.2018
Chybějící seminář TQORS pro studenty kombinovaného studia Chemie a technologie potravin a Technologie a řízení v gastronomii byl doplněn do rozvrhu na 21.12.2018 8:00-12:00 U15/115.
V souvislosti s tím bylo cvičení TQZN pro obor Technologie a řízení v gastronomii přesunuto na 21.12.2018 16:00-20:00 U3/103A.

28.11.2018
Ubytovací stipendia – 1. výplatní období akademického roku  2018/2019

05.11.2018
PD/19/2018
Předběžné zápisy předmětů bakalářského a magisterského studia pro letní semestr akademického roku 2018/2019

05.10.2018
PD/16/2018 – Imatrikulace studentů Fakulty technologické – akademický rok 2018/2019

02.10.2018
SD/05/2018 – Směrnice k přijímacímu řízení na žádost uchazeče v akademickém roce 2018/2019 pro akreditované bakalářské a navazující magisterské studijní programy na Fakultě technologické, uskutečňované v českém jazyce, forma studia prezenční a kombinovaná.
Přihláška ke studiu na vysoké škole

16.08.2018
Pokyn tajemníka PT/06/2018
Převzetí a užívání šatních skříněk v budově LCFT U15
20.07.2018
Pokyn děkana PD/14/2018
Zápisy do vyšších ročníků, zahájení akademického roku 2018/2019
20.06.2018
Pokyn děkana PD/13/2018
Promoce absolventů bakalářského studia 2017/2018
Pokyn děkana PD/12/2018
Promoce absolventů navazujícího magisterského studia 2017/2018

19.06.2018
Pokyn děkana PD/11/2018
Předzápis předmětů na zimní semestr akademického roku 2018/2019
25. 05. 2018
Pokyn děkana PD/10/2018
Jednací řád zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky
25. 05. 2018
Pokyn děkana PD/09/2018
Postup při podávání žádosti o odložení zveřejnění bakalářské nebo diplomové práce
13. 03. 2018
Pokyn děkana PD /05/2018
Kontrola splnění studijních povinností bakalářského studia v akademickém roce 2017/2018 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky.
01. 03. 2018
Pokyn děkana PD /04/2018
Kontrola splnění studijních povinností magisterského studia v akademickém roce 2017/2018 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky.
Zavřít

Fakulty a součásti