Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Aktuality pro studenty

11.01.2023
Vážené studentky a vážení studenti,

dovoluji si vás informovat, že v pátek 12. 1. 2024 v 9 hodin budou zahájeny předzápisy na rozvrhové akce letního semestru akademického roku 2023/2024. Předzápisy budou prováděny přes Portál IS/STAG.

Typ předzápisu Termíny Návody na provedení předzápisu
Kroužkový předzápis od 12. 1. 2024 9:00

do 15. 1. 2024 24:00

Návod na kroužkový předzápis LS.pdf
Seznam kroužků Příloha 1.pdf
Předzápis povinně volitelných, volitelných a nesplněných předmětů z předchozího ročníku od 16. 1. 2024 7:00 do 17. 1. 2024 24:00 Návod na předzápis povinně volitelných předmětů.pdf

Předzápis nesplněných předmětů.pdf
Ekvivalenty předmětů 2023-2024.pdf

Předzápis sportovních aktivit od 19. 1. 2024 7:00 do 21. 1. 2024 24:00  

Provedení kroužkového předzápisu a předzápisu povinně volitelných a volitelných předmětů je pro každého studenta povinná!

Podrobné informace k předzápisům naleznete ve vydaném Pokynu děkana PD/01/2024.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností k předzápisům se obracejte na svou studijní referentku. V případě chyby technického charakteru přiložte printscreen obrazovky s chybou pro usnadnění identifikace problému.

Mgr. Luďka Sládková – studenti prezenční a kombinované formy bakalářského studia a studenti prezenční formy navazujícího magisterského studia
sladkova@utb.cz
tel: 576 031 363

Ing. Kateřina Sysalová – studenti kombinované formy navazujícího magisterského studia.
sysalova@utb.cz
tel: 576 031 319


04.01.2023
PD/01/2024
Kroužkový předzápis na letní semestr akademického roku 2023/2024

Fakulty a součásti

Zavřít