Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Aktuality pro studenty

02.05.2023
Uzavření Studijního oddělení
Z důvodu služební cesty bude ve dnech 3. 5. – 5. 5. 2023 Studijní oddělení uzavřeno.


17.04.2023
PD/06/2023
Kontrola splnění studijních povinností bakalářského studia v akademickém roce 2022/2023 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ)


22.02.2023
PD/05/2023
Kontrola splnění studijních povinností navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2022/2023 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ)


12.01.2023
PD/03/2023
Kroužkový předzápis a předzápis předmětů na letní semestr akademického roku 2022/2023


08.12.2022
Úřední hodiny na Studijním oddělení v prosinci 2022
V důsledku energetických opatření a nařízené dovolené zaměstnancům FT bude Studijní oddělení v době 19. 12 – 30. 12. 2022 uzavřeno.  Poslední letošní úřední hodiny budou tedy v pátek 16.12. 2022.

V pátek 9. 12. 2022 budou dopolední úřední hodiny zkráceny pouze na dobu 8 – 9h z důvodu konání pracovní porady děkanátu FT.


11.11.2022
PD/22/2022
Předzápis předmětů na letní semestr akademického roku 2022/2023


25.10.2022
RD/04/2022
Vyhlášení děkanského volna – Imatrikulace Fakulty technologické UTB ve Zlíně

RD/03/2022
Vyhlášení děkanského volna – setkání akademických a vědeckovýzkumných pracovníků Fakulty technologické UTB ve Zlíně


31.8.2022

Úřední hodiny na Studijním oddělení –  ak.rok 2022/2023

V příštím týdnu tj. ve středu 7. 9. 2022 budou na Studijním oddělení zrušeny úřední hodiny vzhledem k zápisům studentů do 1. ročníků.

V novém akademickém roce 2022/2023 budou úřední hodiny na Studijním oddělení již ve standardním režimu:

Úterý 8:00 – 11:00h 13:00 – 15:00h

Středa 13:00 – 15:00h

Pátek 8:00 – 11:00h 13:00 – 15:00h

V prvním týdnu výuky, budou mimořádně úřední hodiny přesunuty z úterý 13. 9. 2022 na pondělí 12. 9. 2022 ( 7:30 – 11:00 a 13:00 – 15.00h).


30.8.2022
PD/16/2022
Elektronické zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2022/2023


14.7.2022
Časový plán výuky pro akademický rok 2022/2023 – Fakulta technologická UTB ve Zlíně


16.06.2022
PD/15/2022
Předzápis předmětů na zimní semestr akademického roku 2022/2023


15.06.2022
PD/14/2022
Promoce absolventů bakalářského studia 2021/2022

PD/13/2022
Promoce absolventů navazujícího magisterského studia 2021/2022


06.04.2022
PD/10/2022
Kontrola splnění studijních povinností bakalářského studia v akademickém roce 2021/2022 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ)


05.04.2022
RD/01/2022
Děkanské volno z důvodu představení kandidátů na jmenování děkanem Fakulty technologické


03.03.2022
PD/07/2022
Přiznání a výplata prospěchového stipendia absolventům navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2021/2022


28.08.2022
PD/06/2022
Kontrola splnění studijních povinností navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2021/2022 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ)


 

Fakulty a součásti

Zavřít