Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Aktuality pro studenty

10.04.2024
Vážené studentky, vážení studenti,
dovolujeme si vám připomenout, že dle časového plánu výuky bude ve čtvrtek 9. 5. 2024 probíhat výuka s rozvrhem středy 8. 5. 2024.
S přáním hezkého dne
Studijní oddělení


05.04.2024
SD/03/2024
Směrnice děkana doplňující směrnici rektora „Pravidla pro zadávání a zpracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací, jejich uložení a kontrola původnosti“ na FT


22.03.2024
PD/06/2024
Kontrola splnění studijních povinností bakalářského studia v akademickém roce 2023/2024 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

  • příloha č. 2 – Postup kontroly studia a odevzdávání bakalářských a diplomových prací

04.03.2024
PD/03/2024
Kontrola splnění studijních povinností navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2023/2024 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

  • příloha č. 02Postup kontroly studia a odevzdávání bakalářských a diplomových prací

 

Fakulty a součásti

Zavřít