Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úřední deska

Volby

Volit můžete na  https://volby.utb.cz

Volby do AS Fakulty technologické UTB ve Zlíně pro funkční období 2021 – 2024

Volby do AS UTB pro funkční období 2019 – 2022

Volby do AS FT UTB pro funkční období 2017 – 2020

Vyhlášení volby kandidáta na jmenování děkanem Fakulty technologické

Fakulty a součásti

Zavřít