UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Úřední hodiny

Upozornění:

  • Studenti jsou povinni si své studijní záležitosti vyřizovat v úředních hodinách.
  • Na studijním oddělení předkládejte index a čipovou kartu.

Vedoucí studijního oddělení
Portál IS Stag
Studijní plány
Referentka pro studenty se specifickými potřebami
Ubytovací a sociální stipendium

V případě zástupu:

Pondělí
Úterý08:00 – 11:00, 13:00 – 15:00
Středa08:00 – 11:00, 13:00 – 15:00
Čtvrtek
Pátek08:00 – 11:00, 13:00 – 15:00

Referentka studijního oddělení
Bakalářské studijní programy ( prezenční a kombinovaná forma studia)
Magisterské studijní programy (prezenční forma studia)
Imatrikulace, promoce, prospěchové stipendium

Pondělí
Úterý08:00 – 11:00, 13:00 – 15:00
Středa08:00 – 11:00, 13:00 – 15:00
Čtvrtek
Pátek08:00 – 11:00, 13:00 – 15:00

Referentka studijního oddělení
Magisterské studijní programy (kombinovaná forma studia)
Přijímací řízení
Mimořádná stipendia

Pondělí
Úterý
Středa13:00 – 15:00
Čtvrtek
Pátek08:00 – 11:00, 13:00 – 15:00
Zavřít

Fakulty a součásti