UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Úřední hodiny

Úřední hodiny po dobu prázdnin tj. od 2. 7. 2018 do 31. 8. 2018 budou každou středu od 8.00- 11.00h a od 13.00 – 15.00h (popř. v individuálně dohodnutém termínu, který vám příslušná studijní referentka potvrdí e-mailem), mimo dva termíny :

  • ve dnech 18. 7. až 19. 7. 2018    z důvodů slavnostních promocí absolventů FT
  • ve dnech 30. 7. až    3. 8. 2018   z důvodů čerpání řádné dovolené

Upozornění:

  • Studenti jsou povinni si své studijní záležitosti vyřizovat v úředních hodinách.
  • Na studijním oddělení předkládejte index a čipovou kartu.

Vedoucí studijního oddělení
Portál IS Stag
Studijní plány
Referentka pro studenty se specifickými potřebami
Ubytovací a sociální stipendium

V případě zástupu:

Pondělí
Úterý08:00 – 11:00, 13:00 – 15:00
Středa08:00 – 11:00, 13:00 – 15:00
Čtvrtek
Pátek08:00 – 11:00, 13:00 – 15:00

Referentka studijního oddělení
Bakalářské studijní programy ( prezenční a kombinovaná forma studia)
Magisterské studijní programy (prezenční forma studia)
Imatrikulace, promoce, prospěchové stipendium

Pondělí
Úterý08:00 – 11:00, 13:00 – 15:00
Středa08:00 – 11:00, 13:00 – 15:00
Čtvrtek
Pátek08:00 – 11:00, 13:00 – 15:00

Referentka studijního oddělení
Magisterské studijní programy (kombinovaná forma studia)
Přijímací řízení
Mimořádná stipendia

Pondělí
Úterý
Středa13:00 – 15:00
Čtvrtek
Pátek08:00 – 11:00, 13:00 – 15:00
Zavřít

Fakulty a součásti