Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Absolvent

Milí přátelé,

tato stránka je adresována těm z vás, kteří zažili na Fakultě technologické minimálně jednou ten báječný pocit, kdy předseda státnicové komise vyřkne slovo “uspěla” či “uspěl”. Byl bych rád, kdyby tímto okamžikem náš několikaletý vztah neskončil, ale naopak jsme společně naplnili heslo “jednou se stáváš součástí akademické obce Fakulty technologické, zůstáváš jí už napořád“.

Pokud se rozhodnete stát členkou nebo členem Klubu absolventů UTB, můžu vám slíbit, že neztratíte kontakt se svou Alma Mater. Více jak 1300 návštěvníků historicky prvního srazu absolventů Fakulty technologické by mohlo vyprávět. Buďte příště jedním z nich!

Těším se!

děkan Roman

Fakulty a součásti

Zavřít