UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Podat přihlášku

Přihlášky do doktorského studia na Fakultě technologické UTB ve Zlíně je možné podávat v elektronické podobě na adrese www.eprihlaska.utb.cz v těchto oborech:

Termíny pro podávání přihlášek pro akademický rok 2018/2019:

I.kolo

  • Termín odevzdání přihlášky: 31. 5. 2018
  • Přijímací řízení: 25. 6. 2018 – 4. 7. 2018

II.kolo

  • Termín odevzdání přihlášky: 8. 8. 2018
  • Přijímací řízení: 27. 8. 2018 – 7. 9. 2018

III. kolo

  • Termín odevzdání přihlášky: 12. 10. 2018
  • Přijímací řízení: 24. 10. 2018 – 31. 10. 2018

Praktické informace

  • Ve chvíli, kdy se k Ph.D. studiu hlásíte, byste již měli mít představu o tématu své budoucí dizertační práce, podle níž se bude vaše cesta doktorským studiem ubírat. Seznam vypsaných témat, do nichž se můžete zapojit najdete zde.
  • Administrační poplatek za přihlášku do doktorských studijních oborů činí 490 Kč bližší informace a platební údaje se dozvíte zde.
  • Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 se řídí Směrnicí děkana č. 5/2017 a č. 6/2017
  • Podrobný popis postupu přijímacího řízení si můžete pročíst zde.

 

Zavřít

Fakulty a součásti