Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Podat přihlášku

Přihlášky do doktorského studia na Fakultě technologické je možné podávat v elektronické podobě na adrese www.eprihlaska.utb.cz v těchto oborech:

Termíny pro podávání přihlášek pro akademický rok 2021/2022

I. kolo

  • Termín odevzdání přihlášky: 31. 5. 2021
  • Přijímací řízení: 21. 6. 2021 – 2. 7. 2021

II. kolo

  • Termín odevzdání přihlášky: 6. 8. 2021
  • Přijímací řízení: 30. 8. 2021 – 29. 10. 2021

III. kolo

  • Termín odevzdání přihlášky: 8. 10. 2021
  • Přijímací řízení: 25. 10. 2021 – 29. 10. 2021

Praktické informace

  • Ve chvíli, kdy se k Ph.D. studiu hlásíte, byste již měli mít představu o tématu své budoucí dizertační práce, podle níž se bude vaše cesta doktorským studiem ubírat. Seznam vypsaných témat, do nichž se můžete zapojit najdete zde.
  • Administrační poplatek za přihlášku do doktorských studijních oborů činí 650 Kč bližší informace a platební údaje se dozvíte zde.
  • Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 se řídí Směrnicí děkana č. 8/2020 a č. 10/2020
  • Podrobný popis postupu přijímacího řízení si můžete pročíst zde.

 

Fakulty a součásti

Zavřít