UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Podat přihlášku

Přihlášky do doktorského studia na Fakultě technologické UTB ve Zlíně je možné podávat v elektronické podobě na adrese www.eprihlaska.utb.cz v těchto oborech:

Termíny pro podávání přihlášek pro akademický rok 2019/2020:

I.kolo

  • Termín odevzdání přihlášky: 31. 5. 2019
  • Přijímací řízení: 24. 6. 2019 – 4. 7. 2019

II.kolo

  • Termín odevzdání přihlášky: 9. 8. 2019
  • Přijímací řízení: 26. 8. 2019 – 6. 9. 2019

III. kolo

  • Termín odevzdání přihlášky: 11. 10. 2019
  • Přijímací řízení: 24. 10. 2019 – 31. 10. 2019

Praktické informace

  • Ve chvíli, kdy se k Ph.D. studiu hlásíte, byste již měli mít představu o tématu své budoucí dizertační práce, podle níž se bude vaše cesta doktorským studiem ubírat. Seznam vypsaných témat, do nichž se můžete zapojit najdete zde.
  • Administrační poplatek za přihlášku do doktorských studijních oborů činí 520 Kč bližší informace a platební údaje se dozvíte zde.
  • Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 se řídí Směrnicí děkana č. 13/2018 a č. 11/2018
  • Podrobný popis postupu přijímacího řízení si můžete pročíst zde.

 

Zavřít

Fakulty a součásti