Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Podat přihlášku

Přihlášky do doktorského studia na Fakultě technologické je možné podávat v elektronické podobě:

PODAT E-PŘIHLÁŠKU


Postup přijímacího řízení

Celý postup od podání přihlášky až po zápis ke studiu jsme vám sepsali tady:

JAK PROBÍHÁ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ?


Praktické informace

Ve chvíli, kdy se k Ph.D. studiu hlásíte, byste již měli mít představu o tématu své budoucí dizertační práce, podle níž se bude vaše cesta doktorským studiem ubírat.

VYBERTE SI SVÉ TÉMA                        VYBERTE SI SVÉHO ŠKOLITELE


Termíny pro podávání přihlášek pro akademický rok 2023/2024

Přijímací řízení pro doktorské studium probíhá v několika etapách.

Termín odevzdání přihláškyTermín přijímacího řízení
I. kolo31. 5. 202321. 6. 2023 – 4. 7. 2023
II. kolo4. 8. 202328. 8. 2023 – 8. 9. 2023
III. kolo6. 10. 202323. 10. 2023 – 26. 10. 2023

Další otázky?

Pokud potřebujete cokoli probrat, doptat se, nebo si ujasnit, obraťte se na naši milou referentku pro Vědu a výzkum:

Referent pro doktorské studium TEL:+420 576 031 304 E-mail: vav@ft.utb.cz Kancelář:U15/005

Fakulty a součásti

Zavřít