Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Podat přihlášku

Přihlášky do doktorského studia na Fakultě technologické je možné podávat v elektronické podobě na adrese www.eprihlaska.utb.cz v těchto oborech:

Termíny pro podávání přihlášek pro akademický rok 2020/2021

III. kolo

  • Termín odevzdání přihlášky: 9. 10. 2020
  • Přijímací řízení: 26. 10. 2020 – 30. 10. 2020

Praktické informace

  • Ve chvíli, kdy se k Ph.D. studiu hlásíte, byste již měli mít představu o tématu své budoucí dizertační práce, podle níž se bude vaše cesta doktorským studiem ubírat. Seznam vypsaných témat, do nichž se můžete zapojit najdete zde.
  • Administrační poplatek za přihlášku do doktorských studijních oborů činí 610 Kč bližší informace a platební údaje se dozvíte zde.
  • Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 se řídí Směrnicí děkana č. 3/2019 a č. 7/2019
  • Podrobný popis postupu přijímacího řízení si můžete pročíst zde.

 

Fakulty a součásti

Zavřít