Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Podat přihlášku

Přihlášky do doktorského studia na Fakultě technologické je možné podávat v elektronické podobě:

PODAT E-PŘIHLÁŠKU


Postup přijímacího řízení

Celý postup od podání přihlášky až po zápis ke studiu jsme vám sepsali tady:

JAK PROBÍHÁ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ?


Praktické informace

Ve chvíli, kdy se k Ph.D. studiu hlásíte, byste již měli mít představu o tématu své budoucí dizertační práce, podle níž se bude vaše cesta doktorským studiem ubírat.

VYBERTE SI SVÉ TÉMA                        VYBERTE SI SVÉHO ŠKOLITELE


Termíny pro podávání přihlášek pro akademický rok 2024/2025

Přijímací řízení pro doktorské studium probíhá v několika etapách.

Termín odevzdání přihlášky Termín přijímacího řízení
I. kolo 31. 5. 2024 24. 6. 2024 – 4. 7. 2024
II. kolo 2. 8. 2024 26. 8. 2024 – 6. 9. 2024
III. kolo 4. 10. 2024 21. 10. 2024 – 25. 10. 2024

Další otázky?

Pokud potřebujete cokoli probrat, doptat se, nebo si ujasnit, obraťte se na naši milou referentku pro Vědu a výzkum:

Referent pro doktorské studium II TEL:+420 576 031 304 E-mail: vav@ft.utb.cz Kancelář:U15/008
Virtuální prohlídka

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně