Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Formuláře

Až se budete ptát referentky pro doktorské studium obligátní otázku “A je na to někde formulář?” budete odkázáni pravděpodobně sem. Právě tady vám totiž shromažďujeme všechny dokumenty, žádosti, potvrzení a všelijaké další papyrusy, co vás na cestě doktorským studiem potkají.

V českém jazyce


V anglickém jazyce

Fakulty a součásti

Zavřít